XSMT 20 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 29/2 Hôm nay- Thứ Sáu, 1/3
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSMT 20 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 29/2

Thứ 5
29/02
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8233169
Giải 7416560308
Giải 69656
3120
1715
2444
5640
2598
3399
0224
1731
Giải 5893388984433
Giải 481727
17122
90298
86210
36890
37026
36895
11338
18420
10872
30162
93419
79073
47198
78398
44817
82282
17502
67040
07163
76312
Giải 300050
51940
50511
98391
08782
99723
Giải 2742108760913684
Giải 1390841042270033
ĐB525120096454856748
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
092, 8
10, 0, 5, 61, 92, 7
20, 0, 2, 3, 6, 70, 23, 4
331, 81, 3, 3
400, 40, 8
50, 64
60, 23, 9
72, 3
842, 2, 4
90, 5, 81, 8, 8, 88, 9
XSMT 30 ngày
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 28/2

Thứ 4
28/02
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 83647
Giải 7509054
Giải 61321
2597
1148
9294
5261
0376
Giải 560983032
Giải 441836
48533
52122
47223
24606
23090
66967
41559
64798
00259
20075
08644
56602
90932
Giải 328343
71370
16139
33695
Giải 26291861241
Giải 18454574216
ĐB127372944394
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
06, 92
186
21, 2, 3
33, 6, 62, 2, 9
43, 5, 81, 4, 7
54, 9, 9
671
70, 25, 6
8
90, 7, 84, 4, 5, 8
XSMT 90 ngày

3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 27/2

Thứ 3
27/02
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 81827
Giải 7328289
Giải 63154
4463
9160
9467
0810
1542
Giải 500805047
Giải 467575
62098
60323
34463
51550
93380
03729
69341
69377
79472
07669
76228
20187
82974
Giải 348838
61551
61542
66706
Giải 27360114250
Giải 11242972248
ĐB279870614661
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
016
180
23, 8, 9, 97, 8
38
41, 2, 2, 7, 8
50, 1, 40
60, 3, 31, 7, 9
70, 52, 4, 7
80, 07, 9
98
XSMT 100 ngày

4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 26/2

Thứ 2
26/02
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 88712
Giải 7882449
Giải 67158
8761
4905
0862
9127
9664
Giải 539851789
Giải 411510
16432
68697
97243
91450
63245
56172
53894
43397
48164
89261
96273
63789
60489
Giải 350723
97382
79177
80434
Giải 22221507513
Giải 17243567090
ĐB428591415322
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
05
10, 52, 3
232, 7
32, 54
43, 59
50, 8
611, 2, 4, 4
723, 7
82, 2, 5, 79, 9, 9
91, 70, 4, 7
XSMT 200 ngày

5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 25/2

Chủ nhật
25/02
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8135447
Giải 7515178591
Giải 63805
6374
6658
8443
6586
4792
1583
9440
0479
Giải 5268164102202
Giải 429164
92765
26820
07679
33160
25728
39535
99599
41578
96857
15087
16282
30247
58564
36051
60029
97365
08577
12078
80876
27702
Giải 300632
68313
84909
96619
32391
23793
Giải 2095151103552834
Giải 1338640811658167
ĐB057576045153276110
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
0592, 2
13, 3, 5, 50, 6, 90
20, 89
32, 554
43, 70, 7
583, 4, 71
60, 4, 4, 545, 7
74, 6, 98, 86, 7, 8, 9
812, 6, 73
92, 91, 1, 3
XSMT 300 ngày

6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 24/2

Thứ 7
24/02
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8257630
Giải 7652997555
Giải 65552
1363
7454
6269
3687
9260
4582
0485
7876
Giải 5016504463276
Giải 456139
98356
39125
80475
29906
17147
30204
60819
78563
04257
36681
83929
35158
46257
21646
18175
05854
82982
46517
75379
79204
Giải 312091
45844
38128
96968
52291
21907
Giải 2212233209823984
Giải 1628072465741327
ĐB289733744897685811
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
04, 6, 74, 7
191, 7
23, 5, 58, 97
33, 90
44, 766
52, 2, 4, 67, 7, 7, 84, 5
63, 50, 3, 8, 9
7565, 6, 6, 9
81, 72, 2, 4, 5
917, 7, 81
XSMT 10 ngày

7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 23/2

Thứ 6
23/02
Gia LaiNinh Thuận
Giải 89415
Giải 7302036
Giải 62489
3003
9102
4648
9250
3838
Giải 513046211
Giải 443504
33300
30190
11926
00388
70520
10868
87483
88742
56296
15808
40970
43194
34286
Giải 362525
44708
92615
68612
Giải 29961614656
Giải 12736446249
ĐB686327706092
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
00, 2, 2, 3, 4, 4, 88
161, 2, 5, 5
20, 5, 6, 7
36, 8
42, 8, 9
50, 6
64, 8
70
88, 93, 6
90, 42, 4, 6
XSMT 20 ngày

8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 22/2

Thứ 5
22/02
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8385635
Giải 7931112413
Giải 66197
7105
0980
2606
0875
8748
6397
5377
9417
Giải 5024957543370
Giải 431410
07023
18410
94324
44135
33551
33641
31638
98654
75404
67263
98872
17633
33589
23432
92180
01711
21227
19899
58175
34521
Giải 365658
11286
87845
42780
27120
55471
Giải 2343258959965286
Giải 1259642081069386
ĐB070593365867839446
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
054, 6
10, 00, 21, 3, 7
23, 4, 50, 1, 7
31, 5, 83, 82, 5
41, 95, 86
51, 84, 4, 6
643, 7
72, 50, 1, 5, 7
80, 60, 90, 6, 6
93, 797, 9
XSMT 40 ngày

9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 21/2

Thứ 4
21/02
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 80001
Giải 7845527
Giải 67615
0422
8536
0786
0917
1979
Giải 563304674
Giải 447723
24481
44655
75164
14523
78673
11825
01639
45273
63543
47778
08796
21887
43138
Giải 393987
37190
96187
83915
Giải 24478892146
Giải 10224808287
ĐB053869454123
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
001
155, 7
22, 3, 3, 53, 7
30, 68, 9
45, 83, 6
55
64, 9
733, 4, 8, 9
81, 7, 86, 7, 7, 7
906
XSMT 50 ngày

10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 20/2

Thứ 3
20/02
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 89158
Giải 7315005
Giải 65040
6504
2847
9738
0524
4631
Giải 598699400
Giải 489509
13689
57889
40885
83802
83254
12865
60496
16518
78673
74998
37552
42292
17848
Giải 323412
86383
51991
11701
Giải 25537866491
Giải 17823617841
ĐB611951555830
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
02, 4, 90, 1, 5
12, 58
24
360, 1, 8
40, 71, 8
51, 42, 8
65, 9
783
83, 5, 9, 9
911, 1, 2, 6, 8
XSMT 60 ngày

11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 19/2

Thứ 2
19/02
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 81479
Giải 7313782
Giải 67562
3162
5993
0573
0600
6416
Giải 562862103
Giải 443616
91135
77360
48557
74166
48099
62355
92273
59958
38512
07162
31345
50028
61058
Giải 370853
33236
10627
65529
Giải 22978453755
Giải 15824294149
ĐB390264672720
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
00, 3
13, 4, 62, 6
20, 7, 8, 9
35, 6
425, 9
53, 5, 75, 8, 8
60, 2, 2, 4, 62
73, 3, 9
84, 62
93, 9
XSMT 500 ngày

12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 18/2

Chủ nhật
18/02
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8300516
Giải 7560462989
Giải 68276
8989
3964
5393
0020
5386
1190
4623
5051
Giải 5994549302191
Giải 425227
14820
04973
02259
01948
14335
00406
23402
89912
94114
77061
15354
75526
85756
79916
65005
34182
86887
57331
32402
04054
Giải 313810
07635
99538
55270
33731
46617
Giải 2018753921743843
Giải 1683743286470109
ĐB195624977947595802
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
062, 52, 2, 5, 9
102, 4, 76, 6, 7
20, 4, 70, 63
30, 5, 50, 81, 1
45, 873
594, 61, 4
60, 41, 2, 4
73, 4, 5, 60
8962, 7, 9
930, 1
XSMT 1 ngày

13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 17/2

Thứ 7
17/02
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8234604
Giải 7173062214
Giải 68377
9081
7147
3525
1981
2715
2884
1449
4505
Giải 5864937126185
Giải 401988
09208
51387
02910
43344
04979
48465
97981
60892
33754
22541
91254
76546
09113
58810
83101
43013
32170
92603
19549
78264
Giải 362690
99815
32523
25706
66986
64467
Giải 2940992575977794
Giải 1240209155199093
ĐB837214535342454548
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
0861, 3, 4, 5
10, 4, 52, 3, 50, 3, 4
20, 33, 5
3
44, 7, 91, 2, 6, 68, 9, 9
51, 4, 4, 9
6524, 7
73, 7, 90
81, 7, 81, 14, 5, 6
90, 923, 4
XSMT 2 ngày

14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 16/2

Thứ 6
16/02
Gia LaiNinh Thuận
Giải 83561
Giải 7778489
Giải 69950
0589
8426
8552
4464
3824
Giải 568143405
Giải 402462
92140
89893
78098
28769
88077
33302
17033
55543
09031
13812
17608
74106
59531
Giải 384384
23940
07192
23676
Giải 26313085035
Giải 19725745504
ĐB384028143106
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
024, 5, 6, 6, 8
142
26, 84
30, 51, 1, 3, 5
40, 03
50, 72
62, 91, 4
77, 86
84, 99
93, 82
XSMT 3 ngày

15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 15/2

Thứ 5
15/02
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8977973
Giải 7630028674
Giải 68835
0891
2350
7457
5378
5835
5510
6443
5118
Giải 5367825881845
Giải 412959
36324
71858
30329
45094
06565
71736
23046
74766
20349
76930
92475
54386
38443
73226
74010
18703
53271
66589
29310
36070
Giải 341718
67094
05889
84899
58043
26611
Giải 2611331399449120
Giải 1245620828997325
ĐB159648941018642858
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
03
1880, 0, 0, 1, 8
24, 980, 5, 6
30, 3, 5, 60, 5
483, 6, 93, 3, 5
50, 8, 978
62, 56
785, 8, 90, 1, 3, 4
86, 8, 9, 99
91, 4, 4, 74, 9
XSMT 4 ngày

16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 14/2

Thứ 4
14/02
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 81587
Giải 7589330
Giải 65529
8909
5181
6403
2051
1271
Giải 569001213
Giải 402445
93108
55095
48178
11292
44652
72643
14962
08176
17189
01582
07424
20768
25733
Giải 390585
16428
16707
86246
Giải 29430768611
Giải 10244568831
ĐB445451611547
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
00, 7, 8, 93, 7
151, 3
28, 94
30, 1, 3
43, 5, 56, 7
51, 21
62, 8
781, 6
81, 5, 92, 7, 9
92, 5
XSMT 5 ngày

17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 13/2

Thứ 3
13/02
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 86070
Giải 7989224
Giải 64748
0793
6717
1643
1392
2967
Giải 541692097
Giải 417409
99591
59826
61241
24617
04128
45958
04993
28131
12058
21639
73820
18229
67111
Giải 308972
23312
81062
93768
Giải 22713511655
Giải 15517244138
ĐB322438662759
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
09
12, 7, 71
26, 80, 4, 9
35, 81, 8, 9
41, 83
585, 8, 9
60, 92, 7, 8
72, 20
89
91, 32, 3, 7
XSMT 6 ngày

18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 12/2

Thứ 2
12/02
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 89681
Giải 7567367
Giải 68715
1882
2844
5234
2927
4245
Giải 511286322
Giải 444630
17869
56139
47032
92397
72680
76953
93888
66172
00748
30528
56418
07040
97579
Giải 388573
06887
66309
12478
Giải 27100748581
Giải 14361878865
ĐB246385496750
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
079
15, 88
282, 7, 8
30, 2, 94
440, 5, 8
530
67, 95, 7
732, 8, 9
80, 2, 5, 71, 1, 8
96, 7
XSMT 7 ngày

19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 11/2

Chủ nhật
11/02
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8988150
Giải 7572386856
Giải 60932
1708
0202
8315
2377
1232
1177
0465
6468
Giải 5933417230071
Giải 497673
26379
69224
94866
30623
57811
29048
93054
93366
04250
61685
00011
00663
23784
10499
32002
66165
74819
75820
08156
07102
Giải 343684
00037
67184
80252
26275
99259
Giải 2724463590315286
Giải 1153414904919753
ĐB881049965046615244
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
02, 832, 2
111, 59
23, 430
32, 4, 72
41, 6, 8, 96, 94
50, 2, 40, 3, 6, 6, 9
663, 65, 5, 8
72, 3, 971, 5, 7
841, 4, 4, 5, 66
989
XSMT 1000 ngày

20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 10/2

Thứ 7
10/02
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8400205
Giải 7060135044
Giải 63273
5534
4398
9941
8369
2375
3834
5529
5173
Giải 5433725295233
Giải 481309
10519
96365
09608
86454
86224
35670
11808
52138
56158
00907
68022
74729
40970
36738
76753
03456
41105
92578
96707
16796
Giải 349791
35401
63682
69278
92534
21047
Giải 2015175642971170
Giải 1132869891352988
ĐB855278044379945339
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
01, 8, 92, 7, 85, 5, 7
17, 93
242, 9, 9, 99
34, 75, 83, 4, 4, 8, 9
4014, 7
5483, 6
60, 59
70, 3, 80, 5, 8, 90, 3, 8
8628
91, 86
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Miền Trung trực tiếp

XSMT 20 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Trung có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,