XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 25/9 Hôm nay- Thứ Ba, 26/9
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB68779
Giải Nhất71548
Giải Nhì8247084221
Giải Ba030653752736975
087615991652871
Giải Tư 9605600596278751
Giải Năm289751560016
270736039705
Giải Sáu665493022
Giải Bảy83146877
KH trúng ĐB: (ZT) 14 11 7 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 5, 5, 7 5 1, 6
1 4, 6, 6 6 1, 5, 5, 8
2 1, 2, 7, 7 7 0, 1, 5, 7, 9
3 8 3
4 8 9 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144905
Bộ số 258
Bộ số 3639
XSMB 30 ngày
 
 
Giải ĐB62778
Giải Nhất20839
Giải Nhì2922865528
Giải Ba223147346617819
709059708767176
Giải Tư 8299120207888971
Giải Năm575902163733
236089841505
Giải Sáu067617701
Giải Bảy40443051
KH trúng ĐB: (ZU) 13 12 10 9 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 5 5 1, 9
1 4, 6, 7, 9 6 0, 6, 7
2 8, 8 7 1, 6, 8
3 0, 3, 9 8 4, 7, 8
4 0, 4 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 120772
Bộ số 237
Bộ số 3563
XSMB 90 ngày
Giải ĐB76922
Giải Nhất99878
Giải Nhì6005042231
Giải Ba701972402917888
420247128833727
Giải Tư 5488959622923714
Giải Năm957179532680
065363413334
Giải Sáu075832375
Giải Bảy92424010
KH trúng ĐB: (ZV) 13 12 8 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 3, 3
1 0, 4 6
2 2, 4, 7, 9 7 1, 5, 5, 8
3 1, 2, 4 8 0, 8, 8, 8
4 0, 1, 2 9 2, 2, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19747108
Bộ số 23914
Bộ số 390015
Bộ số 427
Bộ số 529
Bộ số 635
XSMB 100 ngày
Giải ĐB22714
Giải Nhất66480
Giải Nhì3649079715
Giải Ba566835492179449
805502495286607
Giải Tư 8307143504840941
Giải Năm186306755349
996915034197
Giải Sáu826983510
Giải Bảy80006731
KH trúng ĐB: (ZX) 15 12 8 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7, 7 5 0, 2
1 0, 4, 5 6 3, 7, 9
2 1, 6 7 5
3 1, 5 8 0, 0, 3, 3, 4
4 1, 9, 9 9 0, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134630
Bộ số 206
Bộ số 3377
XSMB 200 ngày
Giải ĐB52566
Giải Nhất34841
Giải Nhì5152793225
Giải Ba117282515180780
492175512057854
Giải Tư 0466498005636846
Giải Năm618953809292
670347589247
Giải Sáu104794694
Giải Bảy64632191
KH trúng ĐB: (ZY) 13 12 9 7 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 1, 4, 8
1 7 6 3, 3, 4, 6, 6
2 0, 1, 5, 7, 8 7
3 8 0, 0, 0, 9
4 1, 6, 7 9 1, 2, 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 168996
Bộ số 294
Bộ số 3194
XSMB 300 ngày
Giải ĐB50925
Giải Nhất75781
Giải Nhì9507245895
Giải Ba415718904212852
474560081862562
Giải Tư 8894561531655278
Giải Năm194270553612
478051383630
Giải Sáu212766598
Giải Bảy41288540
KH trúng ĐB: (YB) 11 10 6 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 5, 6
1 2, 2, 5, 8 6 2, 5, 6
2 5, 8 7 1, 2, 8
3 0, 8 8 0, 1, 5
4 0, 1, 2, 2 9 4, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165361
Bộ số 229
Bộ số 3614
XSMB 10 ngày
Giải ĐB43104
Giải Nhất28261
Giải Nhì9469754948
Giải Ba948174684280937
934318403868623
Giải Tư 9898356695763523
Giải Năm296784070472
808721420254
Giải Sáu564906826
Giải Bảy92195244
KH trúng ĐB: (YC) 13 11 9 7 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7 5 2, 4
1 7, 9 6 1, 4, 6, 7
2 3, 3, 6 7 2, 6
3 1, 7, 8 8 7
4 2, 2, 4, 8 9 2, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 106690
Bộ số 289
Bộ số 3200
XSMB 20 ngày
Giải ĐB22365
Giải Nhất80585
Giải Nhì5123318206
Giải Ba960192804133335
844054776656983
Giải Tư 0662976436499731
Giải Năm903439663093
177578981925
Giải Sáu266316572
Giải Bảy97505324
KH trúng ĐB: (YD) 15 13 12 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 0, 3
1 6, 9 6 2, 4, 5, 6, 6, 6
2 4, 5 7 2, 5
3 1, 3, 4, 5 8 3, 5
4 1, 9 9 3, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 122044
Bộ số 245
Bộ số 3757
XSMB 40 ngày
Giải ĐB11724
Giải Nhất98298
Giải Nhì1991753982
Giải Ba098948568921669
685135067077330
Giải Tư 1580715467512983
Giải Năm798901744014
895354938885
Giải Sáu459607700
Giải Bảy95974099
KH trúng ĐB: (YE) 15 12 10 8 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 1, 3, 4, 9
1 3, 4, 7 6 9
2 4 7 0, 4
3 0 8 0, 2, 3, 5, 9, 9
4 0 9 3, 4, 5, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16178903
Bộ số 23806
Bộ số 388913
Bộ số 427
Bộ số 535
Bộ số 636
XSMB 50 ngày
Giải ĐB13720
Giải Nhất08293
Giải Nhì3985399463
Giải Ba409021829967472
711970960298672
Giải Tư 6266787775311382
Giải Năm853380410107
177522429568
Giải Sáu692139713
Giải Bảy00901461
KH trúng ĐB: (YF) 19 14 13 10 8 7 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 7 5 3
1 3, 4 6 1, 3, 6, 8
2 0 7 2, 2, 5, 7
3 1, 3, 9 8 2
4 1, 2 9 0, 2, 3, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129910
Bộ số 293
Bộ số 3555
XSMB 60 ngày
Giải ĐB59722
Giải Nhất39954
Giải Nhì8271003209
Giải Ba786243200143234
627577078181883
Giải Tư 8076879190560768
Giải Năm645210963635
630562238703
Giải Sáu457589380
Giải Bảy92337038
KH trúng ĐB: (YG) 14 10 8 5 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5, 9 5 2, 4, 6, 7, 7
1 0 6 8
2 2, 3, 4 7 0, 6
3 3, 4, 5, 8 8 0, 1, 3, 9
4 9 1, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144032
Bộ số 296
Bộ số 3906
XSMB 500 ngày
Giải ĐB73132
Giải Nhất07023
Giải Nhì2068011439
Giải Ba908233489466864
317635691632737
Giải Tư 7532137255544557
Giải Năm933939540197
947034783924
Giải Sáu827958726
Giải Bảy03315210
KH trúng ĐB: (YK) 11 7 5 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 4, 4, 7, 8
1 0, 6 6 3, 4
2 3, 3, 4, 6, 7 7 0, 2, 8
3 1, 2, 2, 7, 9, 9 8 0
4 9 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133504
Bộ số 253
Bộ số 3974
XSMB 1 ngày
Giải ĐB63768
Giải Nhất07404
Giải Nhì7640996941
Giải Ba360816964053912
466581427954968
Giải Tư 5802895678093074
Giải Năm026259943823
732331697052
Giải Sáu598735736
Giải Bảy93877500
KH trúng ĐB: (YL) 15 14 12 10 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4, 9, 9 5 2, 6, 8
1 2 6 2, 8, 8, 9
2 3, 3 7 4, 5, 9
3 5, 6 8 1, 7
4 0, 1 9 3, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 164529
Bộ số 288
Bộ số 3012
XSMB 2 ngày
Giải ĐB35902
Giải Nhất31314
Giải Nhì9560240508
Giải Ba888009176896669
720353284002228
Giải Tư 7304977503932766
Giải Năm941412293791
281097209332
Giải Sáu840864219
Giải Bảy40662622
KH trúng ĐB: (YM) 12 10 9 7 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 4, 8 5
1 0, 4, 4, 9 6 4, 6, 6, 8, 9
2 0, 2, 6, 8, 9 7 5
3 2, 5 8
4 0, 0, 0 9 1, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 197511
Bộ số 202
Bộ số 3208
XSMB 3 ngày
Giải ĐB35252
Giải Nhất16451
Giải Nhì6996918026
Giải Ba688109600818951
032933081422188
Giải Tư 3595641382918579
Giải Năm472914281299
171180695240
Giải Sáu046773149
Giải Bảy51816978
KH trúng ĐB: (YN) 14 12 10 8 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 1, 1, 1, 2
1 0, 1, 3, 4 6 9, 9, 9
2 6, 8, 9 7 3, 8, 9
3 8 1, 8
4 0, 6, 9 9 1, 3, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17531007
Bộ số 24314
Bộ số 394420
Bộ số 423
Bộ số 525
Bộ số 630
XSMB 4 ngày
Giải ĐB13676
Giải Nhất24740
Giải Nhì5601232207
Giải Ba505158142134783
310173058237899
Giải Tư 3520031365972690
Giải Năm549176337787
773902949275
Giải Sáu594073755
Giải Bảy25945123
KH trúng ĐB: (YP) 10 9 8 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 5
1 2, 3, 5, 7 6
2 0, 1, 3, 5 7 3, 5, 6
3 3, 9 8 2, 3, 7
4 0 9 0, 1, 4, 4, 4, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130762
Bộ số 231
Bộ số 3638
XSMB 5 ngày
Giải ĐB49956
Giải Nhất86503
Giải Nhì3014991295
Giải Ba798988810948412
538693834384577
Giải Tư 7509501993621933
Giải Năm055927484246
449739501919
Giải Sáu057038963
Giải Bảy48121478
KH trúng ĐB: (YQ) 15 14 13 9 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9, 9 5 0, 6, 7, 9
1 2, 2, 4, 9, 9 6 2, 3, 9
2 7 7, 8
3 3, 8 8
4 3, 6, 8, 8, 9 9 5, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 149075
Bộ số 200
Bộ số 3658
XSMB 6 ngày
Giải ĐB06367
Giải Nhất75549
Giải Nhì3789786396
Giải Ba210493839371943
845060077695951
Giải Tư 0309128684504114
Giải Năm942417462855
019745724922
Giải Sáu912992842
Giải Bảy72443896
KH trúng ĐB: (YS) 14 13 10 8 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 0, 1, 5
1 2, 4 6 7
2 2, 4 7 2, 2, 6
3 8 8 6
4 2, 3, 4, 6, 9, 9 9 2, 3, 6, 6, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126161
Bộ số 204
Bộ số 3099
XSMB 7 ngày
Giải ĐB08811
Giải Nhất37863
Giải Nhì8784628711
Giải Ba188240787425822
501866605641908
Giải Tư 3781165035607411
Giải Năm331536288407
013234855123
Giải Sáu490255462
Giải Bảy43362553
KH trúng ĐB: (YT) 15 14 13 11 10 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 0, 3, 5, 6
1 1, 1, 1, 5 6 0, 2, 3
2 2, 3, 4, 5, 8 7 4
3 2, 6 8 1, 5, 6
4 3, 6 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 148716
Bộ số 233
Bộ số 3240
XSMB 1000 ngày
Giải ĐB31186
Giải Nhất04843
Giải Nhì9147414263
Giải Ba713825609253921
867657900044950
Giải Tư 6310959744345220
Giải Năm840788115408
512043322064
Giải Sáu058233028
Giải Bảy36101321
KH trúng ĐB: (YU) 13 12 11 10 7 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7, 8 5 0, 8
1 0, 0, 1, 3 6 3, 4, 5
2 0, 0, 1, 1, 8 7 4
3 2, 3, 4, 6 8 2, 6
4 3 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 145698
Bộ số 239
Bộ số 3461
Giải ĐB06380
Giải Nhất98000
Giải Nhì9959753685
Giải Ba345867868864779
571241383511414
Giải Tư 5991063381963616
Giải Năm949197077686
339785426448
Giải Sáu325892195
Giải Bảy09365476
KH trúng ĐB: (YV) 15 13 10 8 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7, 9 5 4
1 4, 6 6
2 4, 5 7 6, 9
3 3, 5, 6 8 0, 5, 6, 6, 8
4 2, 8 9 1, 1, 2, 5, 6, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10596803
Bộ số 24209
Bộ số 393422
Bộ số 424
Bộ số 528
Bộ số 631
Giải ĐB61379
Giải Nhất79008
Giải Nhì0785480318
Giải Ba485279078413121
896103443747431
Giải Tư 7099677377236743
Giải Năm405016872692
418718684573
Giải Sáu559179626
Giải Bảy43543609
KH trúng ĐB: (YX) 15 14 11 8 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 0, 4, 4, 9
1 0, 8 6 8
2 1, 3, 6, 7 7 3, 3, 9, 9
3 1, 6, 7 8 4, 7, 7
4 3, 3 9 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142417
Bộ số 227
Bộ số 3316
Giải ĐB73040
Giải Nhất49951
Giải Nhì4596686381
Giải Ba415930009286954
843404743963862
Giải Tư 2848764534390211
Giải Năm130444803555
394651263834
Giải Sáu166251788
Giải Bảy52052962
KH trúng ĐB: (YZ) 15 14 13 9 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 1, 1, 2, 4, 5
1 1 6 2, 2, 6, 6
2 6, 9 7
3 4, 9, 9 8 0, 1, 8
4 0, 0, 5, 6, 8 9 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/08/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 194919
Bộ số 241
Bộ số 3481
Giải ĐB49278
Giải Nhất26681
Giải Nhì2527761276
Giải Ba250400482677227
445261662606494
Giải Tư 1586568768662962
Giải Năm661766861073
912489613505
Giải Sáu030130681
Giải Bảy22722171
KH trúng ĐB: (XB) 15 14 11 7 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 7 6 1, 2, 6
2 1, 2, 4, 6, 6, 6, 7 7 1, 2, 3, 6, 7, 8
3 0, 0 8 1, 1, 6, 6, 7
4 0 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/08/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 148558
Bộ số 204
Bộ số 3362
Giải ĐB83185
Giải Nhất32479
Giải Nhì3631338300
Giải Ba443061820305711
384457396929512
Giải Tư 8530636782450564
Giải Năm721257513688
361418435375
Giải Sáu073070392
Giải Bảy14080365
KH trúng ĐB: (XC) 20 19 14 12 10 9 8 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 3, 6, 8 5 1
1 1, 2, 2, 3, 4, 4 6 4, 5, 7, 9
2 7 0, 3, 5, 9
3 0 8 5, 8
4 3, 5, 5 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/08/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 146616
Bộ số 273
Bộ số 3683
Giải ĐB18448
Giải Nhất73829
Giải Nhì7317457227
Giải Ba645701048487444
722362599889251
Giải Tư 6646244481890403
Giải Năm325005834468
320461886210
Giải Sáu779581275
Giải Bảy11616210
KH trúng ĐB: (XD) 14 13 7 6 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 0, 1
1 0, 0, 1 6 1, 2, 8
2 7, 9 7 0, 4, 5, 9
3 6 8 1, 3, 4, 8, 9
4 4, 4, 6, 8 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/08/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123526
Bộ số 286
Bộ số 3573
Giải ĐB94958
Giải Nhất14322
Giải Nhì8018084096
Giải Ba705723638284142
283198816518514
Giải Tư 0285074435756736
Giải Năm629753152962
665990974106
Giải Sáu276334807
Giải Bảy70871891
KH trúng ĐB: (XE) 15 10 9 8 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 8, 9
1 4, 5, 8, 9 6 2, 5
2 2 7 0, 2, 5, 6
3 4, 6 8 0, 2, 5, 7
4 2, 4 9 1, 6, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/08/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16977401
Bộ số 24603
Bộ số 381908
Bộ số 411
Bộ số 525
Bộ số 626
Giải ĐB82843
Giải Nhất23348
Giải Nhì3512301009
Giải Ba954872727439984
741228930811685
Giải Tư 3680481189945884
Giải Năm743027515603
501005724760
Giải Sáu220037782
Giải Bảy52119649
KH trúng ĐB: (XF) 14 13 11 7 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 9 5 1, 2
1 0, 1, 1 6 0
2 0, 2, 3 7 2, 4
3 0, 7 8 0, 2, 4, 4, 5, 7
4 3, 8, 9 9 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/08/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 117693
Bộ số 253
Bộ số 3362
Giải ĐB57973
Giải Nhất56968
Giải Nhì1461765709
Giải Ba805523737015250
204402290477493
Giải Tư 7257124714669018
Giải Năm221690709700
065138603967
Giải Sáu696165515
Giải Bảy58496644
KH trúng ĐB: (XG) 15 12 7 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 9 5 0, 1, 2, 7, 8
1 5, 6, 7, 8 6 0, 5, 6, 6, 7, 8
2 7 0, 0, 3
3 8
4 0, 4, 7, 9 9 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/08/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 114438
Bộ số 296
Bộ số 3917

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,