XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 25/5 Hôm nay- Chủ Nhật, 26/5
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB09743
Giải Nhất80957
Giải Nhì5879538612
Giải Ba301659947559693
266478099467715
Giải Tư 7348372394687032
Giải Năm119237503229
426314127585
Giải Sáu192342319
Giải Bảy43551023
KH trúng ĐB: (MQ) 20 18 17 16 7 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 5, 7
1 0, 2, 2, 5, 9 6 3, 5, 8
2 3, 3, 9 7 5
3 2 8 5
4 2, 3, 3, 7, 8 9 2, 2, 3, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10245211
Bộ số 23213
Bộ số 333318
Bộ số 423
Bộ số 525
Bộ số 635
XSMB 30 ngày
 
 
Giải ĐB70098
Giải Nhất97488
Giải Nhì8187742410
Giải Ba781644121993046
135101878103112
Giải Tư 1380581115799803
Giải Năm482134306260
160958719504
Giải Sáu065714870
Giải Bảy82600222
KH trúng ĐB: (MP) 14 10 8 7 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 4, 9 5
1 0, 0, 1, 2, 4, 9 6 0, 0, 4, 5
2 1, 2 7 0, 1, 7, 9
3 0 8 0, 1, 2, 8
4 6 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 194533
Bộ số 235
Bộ số 3558
XSMB 90 ngày
Giải ĐB13182
Giải Nhất64473
Giải Nhì5897680232
Giải Ba655555321045207
148371130447605
Giải Tư 1946665621476690
Giải Năm248458607889
626822678394
Giải Sáu272701862
Giải Bảy51874160
KH trúng ĐB: (MN) 20 14 13 11 8 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 5, 7 5 1, 5, 6
1 0 6 0, 0, 2, 7, 8
2 7 2, 3, 6
3 2, 7 8 2, 4, 7, 9
4 1, 6, 7 9 0, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142574
Bộ số 266
Bộ số 3679
XSMB 100 ngày
Giải ĐB55200
Giải Nhất18539
Giải Nhì6901879701
Giải Ba777752710644932
694634935874462
Giải Tư 6188988534289737
Giải Năm124510614589
030988672047
Giải Sáu832502909
Giải Bảy79735087
KH trúng ĐB: (MK) 20 19 17 11 10 9 8 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 6, 9, 9 5 0, 8
1 8 6 1, 2, 3, 7
2 8 7 3, 5, 9
3 2, 2, 7, 9 8 5, 7, 8, 9
4 5, 7 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 121957
Bộ số 288
Bộ số 3776
XSMB 200 ngày
Giải ĐB05966
Giải Nhất60275
Giải Nhì7272590891
Giải Ba566529118616367
648450904906322
Giải Tư 0220662293530452
Giải Năm951093723898
478193692390
Giải Sáu695561208
Giải Bảy24508952
KH trúng ĐB: (MH) 19 17 9 8 6 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 2, 2, 2, 3
1 0 6 1, 6, 7, 9
2 0, 2, 2, 4, 5 7 2, 5
3 8 1, 6, 9
4 5, 9 9 0, 1, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 137466
Bộ số 262
Bộ số 3047
XSMB 300 ngày
Giải ĐB14478
Giải Nhất08543
Giải Nhì8312592133
Giải Ba927967663997895
590020326878862
Giải Tư 0077196248248339
Giải Năm989260355510
576913484280
Giải Sáu198786996
Giải Bảy68850596
KH trúng ĐB: (MG) 20 16 12 9 6 5 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5
1 0 6 2, 2, 8, 8, 9
2 4, 5 7 7, 8
3 3, 5, 9, 9 8 0, 5, 6
4 3, 8 9 2, 5, 6, 6, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 190770
Bộ số 284
Bộ số 3102
XSMB 10 ngày
Giải ĐB91322
Giải Nhất34422
Giải Nhì5458791207
Giải Ba653702896987605
863042526147953
Giải Tư 8722356536229776
Giải Năm979460343664
480458471109
Giải Sáu439382725
Giải Bảy17181980
KH trúng ĐB: (MF) 16 15 13 12 9 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 5, 7, 9 5 3
1 7, 8, 9 6 1, 4, 5, 9
2 2, 2, 2, 2, 5 7 0, 6
3 4, 9 8 0, 2, 7
4 7 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14390809
Bộ số 29311
Bộ số 301713
Bộ số 431
Bộ số 535
Bộ số 636
XSMB 20 ngày
Giải ĐB51468
Giải Nhất36545
Giải Nhì2574088471
Giải Ba712705919024080
027381455491467
Giải Tư 1610728014493711
Giải Năm199028234099
153106626554
Giải Sáu811467195
Giải Bảy45416232
KH trúng ĐB: (ME) 19 15 13 12 10 7 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 4
1 0, 1, 1 6 2, 2, 7, 7, 8
2 3 7 0, 1
3 1, 2, 8 8 0, 0
4 0, 1, 5, 5, 9 9 0, 0, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126953
Bộ số 222
Bộ số 3139
XSMB 40 ngày
Giải ĐB61034
Giải Nhất71290
Giải Nhì6234850106
Giải Ba884422046898125
529006065131992
Giải Tư 2338906899448906
Giải Năm205212826872
139535938574
Giải Sáu165824844
Giải Bảy30920925
KH trúng ĐB: (MD) 19 17 13 12 9 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 6, 9 5 1, 2
1 6 5, 8, 8
2 4, 5, 5 7 2, 4
3 0, 4, 8 8 2
4 2, 4, 4, 8 9 0, 2, 2, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 163205
Bộ số 261
Bộ số 3628
XSMB 50 ngày
Giải ĐB16880
Giải Nhất28703
Giải Nhì3952563916
Giải Ba150960869126638
165189352628481
Giải Tư 8610714808581031
Giải Năm159729145213
464566619199
Giải Sáu934848328
Giải Bảy66634565
KH trúng ĐB: (MB) 20 19 14 13 11 10 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 8
1 0, 3, 4, 6, 8 6 1, 3, 5, 6
2 5, 6, 8 7
3 1, 4, 8 8 0, 1
4 5, 5, 8, 8 9 1, 6, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 162677
Bộ số 208
Bộ số 3888
XSMB 60 ngày
Giải ĐB84396
Giải Nhất64440
Giải Nhì1284484462
Giải Ba396908830654902
805903716566935
Giải Tư 3100791388624260
Giải Năm812795496572
768373371419
Giải Sáu007667359
Giải Bảy63622026
KH trúng ĐB: (MA) 17 15 14 9 7 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6, 7 5 9
1 3, 9 6 0, 2, 2, 2, 3, 5, 7
2 0, 6, 7 7 2
3 5, 7 8 3
4 0, 4, 9 9 0, 0, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 118112
Bộ số 227
Bộ số 3034
XSMB 500 ngày
Giải ĐB54105
Giải Nhất06147
Giải Nhì7485997508
Giải Ba739579948289320
245902670666538
Giải Tư 7963946500767088
Giải Năm586293520691
248015194340
Giải Sáu751430989
Giải Bảy75332197
KH trúng ĐB: (LZ) 20 18 17 14 12 10 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 8 5 1, 2, 7, 9
1 9 6 2, 3, 5
2 0, 1 7 5, 6
3 0, 3, 8 8 0, 2, 8, 9
4 0, 7 9 0, 1, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193871
Bộ số 237
Bộ số 3818
XSMB 1 ngày
Giải ĐB98076
Giải Nhất10832
Giải Nhì3406956100
Giải Ba993452138223746
715992538285169
Giải Tư 0930158793022080
Giải Năm050640794286
628196506402
Giải Sáu526321995
Giải Bảy64520077
KH trúng ĐB: (LY) 20 14 13 10 9 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 2, 6 5 0, 2
1 6 4, 9, 9
2 1, 6 7 6, 7, 9
3 0, 2 8 0, 1, 2, 2, 6, 7
4 5, 6 9 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19526519
Bộ số 21722
Bộ số 317223
Bộ số 430
Bộ số 532
Bộ số 633
XSMB 2 ngày
Giải ĐB78736
Giải Nhất18262
Giải Nhì5095532467
Giải Ba236713629805252
865701603092419
Giải Tư 9864239642709528
Giải Năm381461594915
656959753971
Giải Sáu157788615
Giải Bảy61254081
KH trúng ĐB: (LX) 20 17 15 14 11 10 9 7
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 5, 7, 9
1 4, 5, 5, 9 6 1, 2, 4, 7, 9
2 5, 8 7 0, 0, 1, 1, 5
3 0, 6 8 1, 8
4 0 9 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 124593
Bộ số 260
Bộ số 3967
XSMB 3 ngày
Giải ĐB60325
Giải Nhất15349
Giải Nhì3236062341
Giải Ba752106235651398
757455757385987
Giải Tư 1468815523443177
Giải Năm410113146459
547633619112
Giải Sáu358053489
Giải Bảy34306271
KH trúng ĐB: (LV) 20 15 10 9 8 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3, 5, 6, 8, 9
1 0, 2, 4 6 0, 1, 2, 8
2 5 7 1, 3, 6, 7
3 0, 4 8 7, 9
4 1, 4, 5, 9 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 157911
Bộ số 272
Bộ số 3766
XSMB 4 ngày
Giải ĐB12317
Giải Nhất81118
Giải Nhì7567955486
Giải Ba536401164198550
516973575758353
Giải Tư 4876803963939366
Giải Năm107390986376
614934730458
Giải Sáu004560330
Giải Bảy28170122
KH trúng ĐB: (LT) 15 13 12 10 8 7 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 0, 3, 7, 8
1 7, 7, 8 6 0, 6
2 2, 8 7 3, 3, 6, 6, 9
3 0, 9 8 6
4 0, 1, 9 9 3, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153158
Bộ số 221
Bộ số 3690
XSMB 5 ngày
Giải ĐB87661
Giải Nhất22441
Giải Nhì1894447884
Giải Ba626696103264782
292580067555196
Giải Tư 6456630107119193
Giải Năm500013345056
512435818603
Giải Sáu322497371
Giải Bảy45329867
KH trúng ĐB: (LS) 20 19 18 17 11 9 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3 5 6, 6, 8
1 1 6 1, 7, 9
2 2, 4 7 1, 5
3 2, 2, 4 8 1, 2, 4
4 1, 4, 5 9 3, 6, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165309
Bộ số 242
Bộ số 3169
XSMB 6 ngày
Giải ĐB80183
Giải Nhất07373
Giải Nhì4886730896
Giải Ba175208676830554
761458718383127
Giải Tư 7227685212369205
Giải Năm539518825795
557338150478
Giải Sáu889493030
Giải Bảy67225263
KH trúng ĐB: (LR) 20 16 14 12 11 10 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 2, 4
1 5 6 3, 7, 7, 8
2 0, 2, 7, 7 7 3, 3, 8
3 0, 6 8 2, 3, 3, 9
4 5 9 3, 5, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185515
Bộ số 286
Bộ số 3110
XSMB 7 ngày
Giải ĐB90869
Giải Nhất86258
Giải Nhì9630301790
Giải Ba138695457271317
128104752503020
Giải Tư 0761456278330419
Giải Năm667428305075
686704779992
Giải Sáu950395845
Giải Bảy12283255
KH trúng ĐB: (LQ) 19 18 17 14 11 10 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 5, 8
1 0, 2, 7, 9 6 1, 2, 7, 9, 9
2 0, 5, 8 7 2, 4, 5, 7
3 0, 2, 3 8
4 5 9 0, 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14419702
Bộ số 23207
Bộ số 364712
Bộ số 414
Bộ số 533
Bộ số 635
XSMB 1000 ngày
Giải ĐB64857
Giải Nhất31913
Giải Nhì2009544000
Giải Ba920696702152931
482771104689999
Giải Tư 1085387886822686
Giải Năm561100785218
230049821733
Giải Sáu245377183
Giải Bảy57988943
KH trúng ĐB: (LP) 18 14 13 11 10 7 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 7, 7
1 1, 3, 8 6 9
2 1 7 7, 7, 8, 8
3 1, 3 8 2, 2, 3, 5, 6, 9
4 3, 5, 6 9 5, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 152711
Bộ số 278
Bộ số 3895
Giải ĐB27567
Giải Nhất98924
Giải Nhì5186396125
Giải Ba323946454984234
200368761889421
Giải Tư 7865619095409899
Giải Năm192912913732
449905010023
Giải Sáu237365872
Giải Bảy39637420
KH trúng ĐB: (LN) 20 15 14 6 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 8 6 3, 3, 5, 5, 7
2 0, 1, 3, 4, 5, 9 7 2, 4
3 2, 4, 6, 7, 9 8
4 0, 9 9 0, 1, 4, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 147070
Bộ số 247
Bộ số 3801
Giải ĐB44624
Giải Nhất05886
Giải Nhì7518144812
Giải Ba092113988751882
985921310035623
Giải Tư 3810536633523783
Giải Năm944273354865
870294540153
Giải Sáu064111819
Giải Bảy47595428
KH trúng ĐB: (LK) 20 17 12 10 8 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 2, 3, 4, 4, 9
1 0, 1, 1, 2, 9 6 4, 5, 6
2 3, 4, 8 7
3 5 8 1, 2, 3, 6, 7
4 2, 7 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153793
Bộ số 225
Bộ số 3080
Giải ĐB15877
Giải Nhất86391
Giải Nhì8127481676
Giải Ba905753204864302
417459554013428
Giải Tư 1937268912421612
Giải Năm851808045532
356428595321
Giải Sáu460330803
Giải Bảy08610382
KH trúng ĐB: (LH) 16 15 14 12 10 9 8 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 4, 8 5 9
1 2, 8 6 0, 1, 4
2 1, 8 7 4, 5, 6, 7
3 0, 2, 7 8 2, 9
4 0, 2, 5, 8 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 179669
Bộ số 262
Bộ số 3443
Giải ĐB37696
Giải Nhất21957
Giải Nhì2204636692
Giải Ba645606607518325
291660952799349
Giải Tư 8645677233612640
Giải Năm477355556771
603596251386
Giải Sáu601374875
Giải Bảy79730295
KH trúng ĐB: (LG) 20 17 16 14 9 6 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 5, 7
1 6 0, 1, 6
2 5, 5, 7 7 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 9
3 5 8 6
4 0, 5, 6, 9 9 2, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123734
Bộ số 242
Bộ số 3436
Giải ĐB25842
Giải Nhất31827
Giải Nhì5184973421
Giải Ba084186496034316
243911697095866
Giải Tư 9943864823566102
Giải Năm161188978947
259976719757
Giải Sáu380430919
Giải Bảy93892535
KH trúng ĐB: (LF) 19 18 16 10 8 6 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6, 7
1 1, 6, 8, 9 6 0, 6
2 1, 5, 7 7 0, 1
3 0, 5 8 0, 9
4 2, 3, 7, 8, 9 9 1, 3, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12217306
Bộ số 29714
Bộ số 344727
Bộ số 432
Bộ số 533
Bộ số 634
Giải ĐB57620
Giải Nhất82135
Giải Nhì8891047085
Giải Ba317186548284174
349778459237002
Giải Tư 6912235970649067
Giải Năm023035574878
429231793749
Giải Sáu551477460
Giải Bảy19937737
KH trúng ĐB: (LE) 19 16 12 11 10 6 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 7, 9
1 0, 2, 8, 9 6 0, 4, 7
2 0 7 4, 7, 7, 7, 8, 9
3 0, 5, 7 8 2, 5
4 9 9 2, 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 188097
Bộ số 291
Bộ số 3292
Giải ĐB36594
Giải Nhất90713
Giải Nhì4883035403
Giải Ba243766335049922
467648239056362
Giải Tư 0777913666982988
Giải Năm758173234178
970075301657
Giải Sáu095465777
Giải Bảy08627160
KH trúng ĐB: (LD) 20 18 17 12 11 8 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 8 5 0, 7
1 3 6 0, 2, 2, 4, 5
2 2, 3 7 1, 6, 7, 7, 8
3 0, 0, 6 8 1, 8
4 9 0, 4, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133014
Bộ số 210
Bộ số 3364
Giải ĐB12681
Giải Nhất26928
Giải Nhì8456879326
Giải Ba605977744198277
621913032297918
Giải Tư 5890939463388901
Giải Năm491697711007
280652928652
Giải Sáu815466192
Giải Bảy33160817
KH trúng ĐB: (LB) 16 14 10 9 8 7 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 7, 8 5 2
1 5, 6, 6, 7, 8 6 6, 8
2 2, 6, 8 7 1, 7
3 3, 8 8 1
4 1 9 0, 1, 2, 2, 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165384
Bộ số 225
Bộ số 3484

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,