XS Power 6/55 300 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 2/12 Hôm nay- Chủ Nhật, 3/12
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 300 ngày
Kỳ MT#00965
Power01 10 20 37 48 51 54
T.kê SL trúng giải ngày 2/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus48.458.017.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.252.216.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00023
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.033
G.baball plusball plusball plus50.00015.666
XS Vietlott Mega Power 6/55 30 ngày
Kỳ MT#00964
Power09 13 21 28 50 54 51
T.kê SL trúng giải ngày 30/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.969.203.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.086.792.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000562
G.baball plusball plusball plus50.00012.592
XS Vietlott Mega Power 6/55 90 ngày
Kỳ MT#00963
Power10 24 47 48 52 55 28
T.kê SL trúng giải ngày 28/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.717.168.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.836.566.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000527
G.baball plusball plusball plus50.00011.951
XS Vietlott Mega Power 6/55 100 ngày
Kỳ MT#00962
Power07 09 10 17 25 53 49
T.kê SL trúng giải ngày 25/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.235.023.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.560.772.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000687
G.baball plusball plusball plus50.00014.059
XS Vietlott Mega Power 6/55 200 ngày
Kỳ MT#00961
Power04 06 26 33 52 55 15
T.kê SL trúng giải ngày 23/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.785.765.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.399.744.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000413
G.baball plusball plusball plus50.0009.819
XS Vietlott Mega Power 6/55 300 ngày
Kỳ MT#00960
Power03 07 16 37 39 51 09
T.kê SL trúng giải ngày 21/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.984.117.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.199.561.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000608
G.baball plusball plusball plus50.00012.852
XS Vietlott Mega Power 6/55 10 ngày
Kỳ MT#00959
Power01 07 10 14 28 29 02
T.kê SL trúng giải ngày 18/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.188.068.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.137.295.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000667
G.baball plusball plusball plus50.00012.430
XS Vietlott Mega Power 6/55 20 ngày
Kỳ MT#00958
Power03 05 10 18 44 49 28
T.kê SL trúng giải ngày 16/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.952.406.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.225.328.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000461
G.baball plusball plusball plus50.00010.564
XS Vietlott Mega Power 6/55 40 ngày
Kỳ MT#00957
Power04 09 12 15 22 38 40
T.kê SL trúng giải ngày 14/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.196.392.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.030.215.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000754
G.baball plusball plusball plus50.00013.994
XS Vietlott Mega Power 6/55 50 ngày
Kỳ MT#00956
Power02 03 04 19 41 42 23
T.kê SL trúng giải ngày 11/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.810.830.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.876.263.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000461
G.baball plusball plusball plus50.00010.208
XS Vietlott Mega Power 6/55 60 ngày
Kỳ MT#00955
Power08 17 24 34 39 48 44
T.kê SL trúng giải ngày 9/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.420.540.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.721.787.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000429
G.baball plusball plusball plus50.0009.408
XS Vietlott Mega Power 6/55 500 ngày
Kỳ MT#00954
Power12 18 20 28 35 52 25
T.kê SL trúng giải ngày 7/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.075.545.0501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.563.949.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000616
G.baball plusball plusball plus50.00012.286
XS Vietlott Mega Power 6/55 1 ngày
Kỳ MT#00953
Power14 35 37 47 48 50 43
T.kê SL trúng giải ngày 4/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.414.096.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.379.344.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000410
G.baball plusball plusball plus50.0009.029
XS Vietlott Mega Power 6/55 2 ngày
Kỳ MT#00952
Power09 15 17 21 26 36 13
T.kê SL trúng giải ngày 2/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.605.069.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.178.341.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000544
G.baball plusball plusball plus50.00011.173
XS Vietlott Mega Power 6/55 3 ngày
Kỳ MT#00951
Power10 16 17 28 37 42 43
T.kê SL trúng giải ngày 31/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus173.149.875.3001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.727.385.9501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.613
G.baball plusball plusball plus50.00033.139
XS Vietlott Mega Power 6/55 4 ngày
Kỳ MT#00950
Power11 14 25 44 46 47 10
T.kê SL trúng giải ngày 28/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus166.603.401.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.602.191.4501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.226
G.baball plusball plusball plus50.00026.742
XS Vietlott Mega Power 6/55 5 ngày
Kỳ MT#00949
Power14 22 32 37 43 48 42
T.kê SL trúng giải ngày 26/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus157.447.377.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.584.855.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00030
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.592
G.baball plusball plusball plus50.00029.929
XS Vietlott Mega Power 6/55 6 ngày
Kỳ MT#00948
Power12 20 26 33 40 44 24
T.kê SL trúng giải ngày 24/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus152.183.678.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.548.895.5501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.534
G.baball plusball plusball plus50.00031.359
XS Vietlott Mega Power 6/55 7 ngày
Kỳ MT#00947
Power11 16 24 34 47 52 15
T.kê SL trúng giải ngày 21/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus142.854.653.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.512.337.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.280
G.baball plusball plusball plus50.00026.040
XS Vietlott Mega Power 6/55 1000 ngày
Kỳ MT#00946
Power01 23 29 37 51 55 54
T.kê SL trúng giải ngày 19/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus134.594.405.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.594.531.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.241
G.baball plusball plusball plus50.00025.928
Kỳ MT#00945
Power13 22 33 41 46 47 09
T.kê SL trúng giải ngày 17/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus126.033.393.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.643.308.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.214
G.baball plusball plusball plus50.00026.177
Kỳ MT#00944
Power08 23 30 34 38 47 10
T.kê SL trúng giải ngày 14/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus120.243.618.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.040.169.2001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.231
G.baball plusball plusball plus50.00025.555
Kỳ MT#00943
Power05 08 09 20 36 50 35
T.kê SL trúng giải ngày 12/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus112.991.932.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.234.426.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00026
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.342
G.baball plusball plusball plus50.00027.404
Kỳ MT#00942
Power06 23 26 37 44 46 33
T.kê SL trúng giải ngày 10/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus106.511.719.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.514.402.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.351
G.baball plusball plusball plus50.00026.333
Kỳ MT#00941
Power04 13 36 40 43 52 34
T.kê SL trúng giải ngày 7/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus101.882.095.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.617.950.0501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00027
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.576
G.baball plusball plusball plus50.00024.959
Kỳ MT#00940
Power01 21 33 46 47 53 09
T.kê SL trúng giải ngày 5/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus95.566.397.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.916.205.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00025
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.328
G.baball plusball plusball plus50.00021.903
Kỳ MT#00939
Power03 15 27 29 37 48 55
T.kê SL trúng giải ngày 3/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus90.070.410.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.305.540.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00022
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000898
G.baball plusball plusball plus50.00019.423
Kỳ MT#00938
Power03 13 19 30 38 44 51
T.kê SL trúng giải ngày 30/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus87.320.545.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.877.471.8001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.001
G.baball plusball plusball plus50.00019.647
Kỳ MT#00937
Power04 23 36 45 47 50 22
T.kê SL trúng giải ngày 28/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus82.096.341.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.297.004.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000746
G.baball plusball plusball plus50.00015.150
Kỳ MT#00936
Power14 20 24 27 41 44 23
T.kê SL trúng giải ngày 26/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus77.347.149.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.769.316.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000822
G.baball plusball plusball plus50.00015.397
Kỳ MT#00935
Power20 27 36 43 45 47 35
T.kê SL trúng giải ngày 23/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus72.457.474.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.226.019.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000635
G.baball plusball plusball plus50.00014.725
Kỳ MT#00934
Power16 26 33 34 41 43 53
T.kê SL trúng giải ngày 21/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus67.899.735.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.719.604.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000676
G.baball plusball plusball plus50.00013.877
Kỳ MT#00933
Power17 29 35 40 51 52 23
T.kê SL trúng giải ngày 19/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus64.650.236.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.358.548.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000555
G.baball plusball plusball plus50.00013.751
Kỳ MT#00932
Power25 27 42 51 54 55 45
T.kê SL trúng giải ngày 16/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus61.815.809.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.043.612.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000584
G.baball plusball plusball plus50.00012.178
Kỳ MT#00931
Power06 10 20 22 50 52 34
T.kê SL trúng giải ngày 14/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus59.333.976.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.767.853.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0001
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000642
G.baball plusball plusball plus50.00013.037
Kỳ MT#00930
Power26 31 32 39 45 55 28
T.kê SL trúng giải ngày 12/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.990.967.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.507.518.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000563
G.baball plusball plusball plus50.00013.789
Kỳ MT#00929
Power13 20 32 37 43 49 40
T.kê SL trúng giải ngày 9/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus54.554.601.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.236.811.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000584
G.baball plusball plusball plus50.00012.414
Kỳ MT#00928
Power01 04 36 42 45 54 32
T.kê SL trúng giải ngày 7/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus52.423.299.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.296.715.6001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000550
G.baball plusball plusball plus50.00012.410
Kỳ MT#00927
Power02 06 19 29 34 48 39
T.kê SL trúng giải ngày 5/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.166.294.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.045.937.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000606
G.baball plusball plusball plus50.00013.334
Kỳ MT#00926
Power12 15 32 44 46 51 48
T.kê SL trúng giải ngày 2/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus48.434.457.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.853.510.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000494
G.baball plusball plusball plus50.00010.534
Kỳ MT#00925
Power23 33 37 43 45 46 29
T.kê SL trúng giải ngày 31/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.578.147.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.647.254.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000564
G.baball plusball plusball plus50.00013.021
Kỳ MT#00924
Power01 08 20 25 35 53 54
T.kê SL trúng giải ngày 29/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.834.259.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.453.489.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000552
G.baball plusball plusball plus50.00013.076
Kỳ MT#00923
Power05 08 24 38 50 51 47
T.kê SL trúng giải ngày 26/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.714.713.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.217.983.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000610
G.baball plusball plusball plus50.00012.926
Kỳ MT#00922
Power01 10 20 41 42 50 39
T.kê SL trúng giải ngày 24/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.752.858.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13.336.465.6001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000629
G.baball plusball plusball plus50.00013.878
Kỳ MT#00921
Power02 03 06 34 35 36 31
T.kê SL trúng giải ngày 22/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.459.304.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13.081.626.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000700
G.baball plusball plusball plus50.00015.800
Kỳ MT#00920
Power07 09 13 22 27 42 23
T.kê SL trúng giải ngày 19/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.774.937.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue12.783.363.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000979
G.baball plusball plusball plus50.00017.072
Kỳ MT#00919
Power01 05 25 32 51 52 54
T.kê SL trúng giải ngày 17/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.033.462.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue12.589.866.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000510
G.baball plusball plusball plus50.00012.375
Kỳ MT#00918
Power05 12 25 39 40 53 52
T.kê SL trúng giải ngày 15/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.860.737.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue12.348.452.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00021
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000772
G.baball plusball plusball plus50.00015.816
Kỳ MT#00917
Power13 24 39 43 45 52 08
T.kê SL trúng giải ngày 12/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus256.972.522.3501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue12.141.703.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00043
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0002.491
G.baball plusball plusball plus50.00053.739
Kỳ MT#00916
Power04 14 31 42 47 49 43
T.kê SL trúng giải ngày 10/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus242.211.415.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue10.501.580.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00026
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.828
G.baball plusball plusball plus50.00041.740
Kỳ MT#00915
Power05 06 19 20 40 45 47
T.kê SL trúng giải ngày 8/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus226.138.479.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue8.715.698.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00037
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0002.512
G.baball plusball plusball plus50.00052.664
Kỳ MT#00914
Power22 34 40 47 49 51 44
T.kê SL trúng giải ngày 5/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus210.802.558.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.011.707.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.739
G.baball plusball plusball plus50.00037.812
Kỳ MT#00913
Power03 12 22 25 37 39 07
T.kê SL trúng giải ngày 3/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus196.667.264.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.441.119.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00027
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0002.232
G.baball plusball plusball plus50.00043.325
Kỳ MT#00912
Power04 18 22 25 33 48 02
T.kê SL trúng giải ngày 1/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus184.720.792.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.113.733.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00023
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.754
G.baball plusball plusball plus50.00039.756
Kỳ MT#00911
Power16 23 25 26 29 40 32
T.kê SL trúng giải ngày 29/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus174.697.190.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.864.584.9001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00032
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.811
G.baball plusball plusball plus50.00035.148
Kỳ MT#00910
Power03 11 13 31 33 45 27
T.kê SL trúng giải ngày 27/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus166.915.926.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.826.551.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00034
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0002.037
G.baball plusball plusball plus50.00039.398
Kỳ MT#00909
Power12 23 42 44 51 52 03
T.kê SL trúng giải ngày 25/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus159.476.961.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue9.238.211.4501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00022
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.666
G.baball plusball plusball plus50.00038.373
Kỳ MT#00908
Power09 15 23 25 27 34 41
T.kê SL trúng giải ngày 22/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus147.710.573.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.930.835.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00044
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.852
G.baball plusball plusball plus50.00038.078
Kỳ MT#00907
Power05 34 36 38 47 50 26
T.kê SL trúng giải ngày 20/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus138.815.469.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.942.490.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00023
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.449
G.baball plusball plusball plus50.00030.445
Kỳ MT#00906
Power10 11 19 28 42 47 16
T.kê SL trúng giải ngày 18/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus129.014.374.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.853.479.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00029
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.756
G.baball plusball plusball plus50.00038.080
Kỳ MT#00905
Power02 16 31 37 38 48 36
T.kê SL trúng giải ngày 15/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus119.322.221.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.776.573.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.372
G.baball plusball plusball plus50.00028.126
Kỳ MT#00904
Power03 04 30 34 36 49 08
T.kê SL trúng giải ngày 13/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus109.923.542.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.732.276.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.227
G.baball plusball plusball plus50.00027.339
Kỳ MT#00903
Power24 40 44 46 47 49 05
T.kê SL trúng giải ngày 11/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus103.333.058.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.908.033.5501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000987
G.baball plusball plusball plus50.00023.666
Kỳ MT#00902
Power08 11 23 43 44 48 41
T.kê SL trúng giải ngày 8/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus93.737.419.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.841.851.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.190
G.baball plusball plusball plus50.00025.814
Kỳ MT#00901
Power07 12 29 39 46 55 01
T.kê SL trúng giải ngày 6/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus86.968.735.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.089.775.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.118
G.baball plusball plusball plus50.00022.091
Kỳ MT#00900
Power04 13 14 23 33 50 41
T.kê SL trúng giải ngày 4/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus80.894.008.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.414.805.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.007
G.baball plusball plusball plus50.00021.759
Kỳ MT#00899
Power13 33 36 38 45 50 25
T.kê SL trúng giải ngày 1/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus77.160.756.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.136.449.1001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000789
G.baball plusball plusball plus50.00017.825
Kỳ MT#00898
Power01 11 12 28 46 54 40
T.kê SL trúng giải ngày 29/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus72.625.274.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.632.506.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000777
G.baball plusball plusball plus50.00016.859
Kỳ MT#00897
Power02 12 15 16 27 28 47
T.kê SL trúng giải ngày 27/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus69.936.872.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.333.795.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000996
G.baball plusball plusball plus50.00022.626
Kỳ MT#00896
Power08 09 16 20 50 53 03
T.kê SL trúng giải ngày 24/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus66.932.714.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.735.399.8001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00030
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.352
G.baball plusball plusball plus50.00021.521
Kỳ MT#00895
Power02 11 14 35 43 51 55
T.kê SL trúng giải ngày 22/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus65.034.265.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.524.461.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00026
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.188
G.baball plusball plusball plus50.00018.961
Kỳ MT#00894
Power07 23 26 31 35 53 32
T.kê SL trúng giải ngày 20/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus63.040.925.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.302.978.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000875
G.baball plusball plusball plus50.00018.957
Kỳ MT#00893
Power07 13 23 34 38 40 55
T.kê SL trúng giải ngày 17/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus60.314.116.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.256.525.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000718
G.baball plusball plusball plus50.00015.575
Kỳ MT#00892
Power10 11 25 39 46 55 40
T.kê SL trúng giải ngày 15/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.005.385.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.622.310.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000764
G.baball plusball plusball plus50.00016.805
Kỳ MT#00891
Power04 14 18 27 47 50 33
T.kê SL trúng giải ngày 13/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus55.603.213.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.355.402.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000787
G.baball plusball plusball plus50.00016.587
Kỳ MT#00890
Power10 17 27 32 35 41 54
T.kê SL trúng giải ngày 10/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus52.877.718.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.052.569.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000639
G.baball plusball plusball plus50.00014.350
Kỳ MT#00889
Power03 36 38 43 51 53 02
T.kê SL trúng giải ngày 8/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.491.951.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.787.484.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000582
G.baball plusball plusball plus50.00013.574
Kỳ MT#00888
Power01 14 23 27 44 50 43
T.kê SL trúng giải ngày 6/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus48.285.119.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.542.281.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000628
G.baball plusball plusball plus50.00014.040
Kỳ MT#00887
Power23 28 29 36 38 41 07
T.kê SL trúng giải ngày 3/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.597.828.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.243.693.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000538
G.baball plusball plusball plus50.00012.190
Kỳ MT#00886
Power03 18 40 41 46 47 36
T.kê SL trúng giải ngày 1/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.522.243.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.013.072.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0002
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000379
G.baball plusball plusball plus50.0009.437
Kỳ MT#00885
Power01 14 24 28 40 46 34
T.kê SL trúng giải ngày 30/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.223.910.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.757.702.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000498
G.baball plusball plusball plus50.00010.897
Kỳ MT#00884
Power04 06 08 18 39 43 28
T.kê SL trúng giải ngày 27/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.990.916.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.509.591.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000679
G.baball plusball plusball plus50.00012.314
Kỳ MT#00883
Power15 16 19 31 33 46 07
T.kê SL trúng giải ngày 25/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.840.372.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.381.753.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000483
G.baball plusball plusball plus50.0009.329
Kỳ MT#00882
Power26 27 35 36 47 54 40
T.kê SL trúng giải ngày 23/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.233.149.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.203.173.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000435
G.baball plusball plusball plus50.0009.593
Kỳ MT#00881
Power01 14 21 36 48 53 44
T.kê SL trúng giải ngày 20/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.404.588.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.661.644.7501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000384
G.baball plusball plusball plus50.0007.958
Kỳ MT#00880
Power13 14 21 23 30 41 49
T.kê SL trúng giải ngày 18/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.942.141.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.499.150.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000491
G.baball plusball plusball plus50.0009.032
Kỳ MT#00879
Power19 24 30 34 40 44 51
T.kê SL trúng giải ngày 16/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.705.358.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.361.730.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000522
G.baball plusball plusball plus50.00010.023
Kỳ MT#00878
Power22 24 35 43 45 54 50
T.kê SL trúng giải ngày 13/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus76.361.538.9001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.172.246.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000848
G.baball plusball plusball plus50.00017.848
Kỳ MT#00877
Power01 03 19 33 34 51 17
T.kê SL trúng giải ngày 11/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus73.659.305.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.871.997.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000739
G.baball plusball plusball plus50.00017.299
Kỳ MT#00876
Power07 09 13 22 44 47 39
T.kê SL trúng giải ngày 9/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus70.842.375.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.559.005.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000918
G.baball plusball plusball plus50.00020.734
Kỳ MT#00875
Power01 11 22 28 34 42 10
T.kê SL trúng giải ngày 6/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus68.127.043.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.257.302.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00022
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000794
G.baball plusball plusball plus50.00017.826
Kỳ MT#00874
Power13 30 32 35 45 52 29
T.kê SL trúng giải ngày 4/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus65.811.324.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue1.774.701.2002
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000656
G.baball plusball plusball plus50.00015.422
Kỳ MT#00873
Power04 11 18 25 33 45 21
T.kê SL trúng giải ngày 2/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus62.962.637.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.232.881.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000994
G.baball plusball plusball plus50.00017.489
Kỳ MT#00872
Power02 09 12 24 41 53 35
T.kê SL trúng giải ngày 29/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus60.866.703.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.261.376.1501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000805
G.baball plusball plusball plus50.00015.787
Kỳ MT#00871
Power08 28 38 39 41 45 54
T.kê SL trúng giải ngày 27/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.514.317.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.466.427.0501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000804
G.baball plusball plusball plus50.00016.507
Kỳ MT#00870
Power06 10 19 23 25 28 45
T.kê SL trúng giải ngày 25/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.226.657.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.212.242.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.053
G.baball plusball plusball plus50.00020.633
Kỳ MT#00869
Power09 18 23 24 48 52 10
T.kê SL trúng giải ngày 22/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus54.316.474.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.390.154.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00032
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000917
G.baball plusball plusball plus50.00015.898
Kỳ MT#00868
Power07 11 32 35 42 51 46
T.kê SL trúng giải ngày 20/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.021.964.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.246.319.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000667
G.baball plusball plusball plus50.00013.906
Kỳ MT#00867
Power17 18 30 40 51 55 50
T.kê SL trúng giải ngày 18/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.805.088.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.514.626.9501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000591
G.baball plusball plusball plus50.00012.970
Kỳ MT#00866
Power01 34 35 36 42 43 05
T.kê SL trúng giải ngày 15/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus48.248.431.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.230.553.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000476
G.baball plusball plusball plus50.00010.730
Kỳ MT#00865
Power22 26 28 37 39 48 15
T.kê SL trúng giải ngày 13/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.173.445.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.423.864.9501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000609
G.baball plusball plusball plus50.00012.101
Kỳ MT#00864
Power10 14 16 18 37 49 54
T.kê SL trúng giải ngày 11/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.227.963.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.207.700.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000535
G.baball plusball plusball plus50.00012.123
Kỳ MT#00863
Power17 33 36 46 50 52 40
T.kê SL trúng giải ngày 8/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.137.944.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.975.475.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000469
G.baball plusball plusball plus50.0009.807
Kỳ MT#00862
Power07 10 12 33 52 54 16
T.kê SL trúng giải ngày 6/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.461.283.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.789.180.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000593
G.baball plusball plusball plus50.00011.271
Kỳ MT#00861
Power13 28 41 42 47 51 09
T.kê SL trúng giải ngày 4/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.918.931.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.617.807.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000479
G.baball plusball plusball plus50.00010.509
Kỳ MT#00860
Power12 34 39 44 49 55 14
T.kê SL trúng giải ngày 1/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.853.249.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.388.287.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000467
G.baball plusball plusball plus50.0009.782
Kỳ MT#00859
Power06 11 14 21 30 32 22
T.kê SL trúng giải ngày 30/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.002.371.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.182.634.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000476
G.baball plusball plusball plus50.00010.469
Kỳ MT#00858
Power06 21 24 41 50 53 13
T.kê SL trúng giải ngày 28/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.425.088.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.007.380.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000423
G.baball plusball plusball plus50.0009.501
Kỳ MT#00857
Power17 18 28 40 49 54 16
T.kê SL trúng giải ngày 25/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.734.697.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.819.559.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0002
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000344
G.baball plusball plusball plus50.0008.107
Kỳ MT#00856
Power04 07 22 33 40 49 39
T.kê SL trúng giải ngày 23/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus71.024.943.4501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.626.815.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000660
G.baball plusball plusball plus50.00014.859
Kỳ MT#00855
Power07 17 31 43 45 49 52
T.kê SL trúng giải ngày 21/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus68.288.184.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.322.731.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000834
G.baball plusball plusball plus50.00017.796
Kỳ MT#00854
Power18 24 32 33 51 53 36
T.kê SL trúng giải ngày 18/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus65.383.604.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.348.904.8501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000668
G.baball plusball plusball plus50.00015.243
Kỳ MT#00853
Power06 23 34 48 50 55 02
T.kê SL trúng giải ngày 16/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus62.243.461.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.823.636.8501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000616
G.baball plusball plusball plus50.00014.140
Kỳ MT#00852
Power14 15 18 20 27 35 31
T.kê SL trúng giải ngày 14/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus59.309.461.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.497.636.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000850
G.baball plusball plusball plus50.00018.681
Kỳ MT#00851
Power13 23 25 30 35 44 08
T.kê SL trúng giải ngày 11/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.487.021.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.184.032.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000841
G.baball plusball plusball plus50.00016.495
Kỳ MT#00850
Power12 22 28 34 53 54 40
T.kê SL trúng giải ngày 9/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus54.468.180.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.959.716.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000593
G.baball plusball plusball plus50.00014.227
Kỳ MT#00849
Power08 22 25 27 39 50 28
T.kê SL trúng giải ngày 7/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus52.053.289.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.691.395.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000846
G.baball plusball plusball plus50.00016.361
Kỳ MT#00848
Power09 13 23 36 38 54 21
T.kê SL trúng giải ngày 4/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.872.652.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.449.102.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000657
G.baball plusball plusball plus50.00014.912
Kỳ MT#00847
Power01 03 23 24 43 48 31
T.kê SL trúng giải ngày 2/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.768.959.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.215.358.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000590
G.baball plusball plusball plus50.00013.363
Kỳ MT#00846
Power02 13 14 30 43 55 22
T.kê SL trúng giải ngày 28/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.830.729.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.144.011.5501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000569
G.baball plusball plusball plus50.00012.437
Kỳ MT#00845
Power01 02 14 21 38 51 50
T.kê SL trúng giải ngày 25/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.516.873.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.886.916.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000501
G.baball plusball plusball plus50.00010.921
Kỳ MT#00844
Power12 16 29 31 39 48 40
T.kê SL trúng giải ngày 23/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.760.073.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.691.716.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000528
G.baball plusball plusball plus50.00011.269
Kỳ MT#00843
Power04 12 15 21 30 44 05
T.kê SL trúng giải ngày 21/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.163.155.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.514.281.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000758
G.baball plusball plusball plus50.00014.170
Kỳ MT#00842
Power11 23 26 29 43 50 05
T.kê SL trúng giải ngày 18/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.396.133.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.317.945.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000515
G.baball plusball plusball plus50.00011.659
Kỳ MT#00841
Power01 05 07 08 20 22 33
T.kê SL trúng giải ngày 16/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.591.358.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.117.414.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000942
G.baball plusball plusball plus50.00015.197
Kỳ MT#00840
Power01 09 33 37 43 45 23
T.kê SL trúng giải ngày 14/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.534.625.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.614.958.4001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000531
G.baball plusball plusball plus50.00011.859
Kỳ MT#00839
Power04 13 45 48 52 54 05
T.kê SL trúng giải ngày 11/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.529.908.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.392.212.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000422
G.baball plusball plusball plus50.0009.369
Kỳ MT#00838
Power01 10 29 30 49 50 09
T.kê SL trúng giải ngày 9/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.790.453.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.198.939.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0002
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000439
G.baball plusball plusball plus50.0009.081
Kỳ MT#00837
Power06 27 29 32 39 52 09
T.kê SL trúng giải ngày 7/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus92.507.434.0501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.518.164.8001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00025
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.105
G.baball plusball plusball plus50.00025.047
Kỳ MT#00836
Power02 06 08 27 41 46 20
T.kê SL trúng giải ngày 4/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus85.835.025.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.776.786.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000794
G.baball plusball plusball plus50.00020.372
Kỳ MT#00835
Power03 10 23 29 34 53 11
T.kê SL trúng giải ngày 2/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus79.652.814.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.089.873.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000899
G.baball plusball plusball plus50.00019.788
Kỳ MT#00834
Power10 11 31 32 38 52 05
T.kê SL trúng giải ngày 31/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus73.618.027.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.419.341.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00029
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.571
G.baball plusball plusball plus50.00028.703
Kỳ MT#00833
Power09 22 23 29 38 47 33
T.kê SL trúng giải ngày 28/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus69.843.950.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.450.051.6001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.021
G.baball plusball plusball plus50.00019.927
Kỳ MT#00832
Power08 15 18 20 33 41 14
T.kê SL trúng giải ngày 26/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus67.293.412.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.166.658.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000727
G.baball plusball plusball plus50.00016.315
Kỳ MT#00831
Power03 05 10 12 29 30 09
T.kê SL trúng giải ngày 24/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus64.877.769.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.898.253.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00021
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.342
G.baball plusball plusball plus50.00024.714
Kỳ MT#00830
Power03 21 32 33 38 52 30
T.kê SL trúng giải ngày 19/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus62.304.180.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.612.299.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000791
G.baball plusball plusball plus50.00016.980
Kỳ MT#00829
Power01 09 20 36 44 50 40
T.kê SL trúng giải ngày 17/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus59.818.408.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.336.102.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000866
G.baball plusball plusball plus50.00018.669
Kỳ MT#00828
Power05 17 24 30 43 53 26
T.kê SL trúng giải ngày 14/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.793.486.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.023.574.8501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00022
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000807
G.baball plusball plusball plus50.00016.275
Kỳ MT#00827
Power05 14 37 45 47 55 25
T.kê SL trúng giải ngày 12/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus54.479.037.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.766.413.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000640
G.baball plusball plusball plus50.00014.449
Kỳ MT#00826
Power05 12 14 19 46 51 36
T.kê SL trúng giải ngày 10/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus51.992.583.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.490.141.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000733
G.baball plusball plusball plus50.00016.298
Kỳ MT#00825
Power03 04 09 15 33 54 16
T.kê SL trúng giải ngày 7/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.544.227.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.218.101.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000697
G.baball plusball plusball plus50.00014.990
Kỳ MT#00824
Power05 12 34 37 47 49 28
T.kê SL trúng giải ngày 5/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.581.312.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.487.777.2001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000625
G.baball plusball plusball plus50.00013.368
Kỳ MT#00823
Power09 13 24 43 47 48 18
T.kê SL trúng giải ngày 3/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.442.629.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.250.145.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000720
G.baball plusball plusball plus50.00015.390
Kỳ MT#00822
Power10 15 36 42 45 52 20
T.kê SL trúng giải ngày 31/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.191.318.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.215.920.1501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000678
G.baball plusball plusball plus50.00015.098
Kỳ MT#00821
Power06 08 33 37 38 51 48
T.kê SL trúng giải ngày 29/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.919.760.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.963.524.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000717
G.baball plusball plusball plus50.00014.341
Kỳ MT#00820
Power11 12 13 14 23 55 27
T.kê SL trúng giải ngày 27/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.626.793.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.708.750.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000692
G.baball plusball plusball plus50.00015.663
Kỳ MT#00819
Power05 19 22 23 30 44 52
T.kê SL trúng giải ngày 24/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.098.421.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.427.820.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00021
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000771
G.baball plusball plusball plus50.00014.867
Kỳ MT#00818
Power14 26 35 43 45 48 03
T.kê SL trúng giải ngày 22/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.469.658.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.246.846.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000557
G.baball plusball plusball plus50.00011.691
Kỳ MT#00817
Power02 06 09 20 31 35 42
T.kê SL trúng giải ngày 20/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.248.036.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.524.310.9501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000744
G.baball plusball plusball plus50.00015.627
Kỳ MT#00816
Power01 02 29 34 41 42 09
T.kê SL trúng giải ngày 17/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus167.391.079.9501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.274.529.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.358
G.baball plusball plusball plus50.00031.221
Kỳ MT#00815
Power02 25 38 50 51 55 21
T.kê SL trúng giải ngày 15/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus155.290.691.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.930.041.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00034
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.727
G.baball plusball plusball plus50.00034.399
Kỳ MT#00814
Power10 22 31 37 41 52 20
T.kê SL trúng giải ngày 13/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus146.920.318.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.273.814.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.572
G.baball plusball plusball plus50.00037.574
Kỳ MT#00813
Power02 12 13 18 33 44 31
T.kê SL trúng giải ngày 10/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus134.599.851.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.904.873.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.502
G.baball plusball plusball plus50.00035.069
Kỳ MT#00812
Power06 30 36 41 49 55 20
T.kê SL trúng giải ngày 8/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus126.455.985.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.035.071.2502
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.349
G.baball plusball plusball plus50.00030.139
Kỳ MT#00811
Power01 11 25 44 45 46 35
T.kê SL trúng giải ngày 6/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus116.145.205.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.924.500.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.392
G.baball plusball plusball plus50.00032.136
Kỳ MT#00810
Power16 17 27 48 52 53 24
T.kê SL trúng giải ngày 3/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus108.784.806.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.106.678.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.282
G.baball plusball plusball plus50.00028.205
Kỳ MT#00809
Power11 14 29 31 52 54 07
T.kê SL trúng giải ngày 1/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus103.576.368.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.527.962.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.176
G.baball plusball plusball plus50.00027.323
Kỳ MT#00808
Power02 13 16 18 41 42 19
T.kê SL trúng giải ngày 29/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus98.824.703.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.332.824.4001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00025
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.328
G.baball plusball plusball plus50.00028.763
Kỳ MT#00807
Power08 23 24 48 49 52 01
T.kê SL trúng giải ngày 26/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus94.333.835.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.833.839.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00022
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.074
G.baball plusball plusball plus50.00023.690
Kỳ MT#00806
Power04 06 18 27 52 53 10
T.kê SL trúng giải ngày 24/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus90.352.111.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.391.425.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00025
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.167
G.baball plusball plusball plus50.00025.093
Kỳ MT#00805
Power03 09 21 22 26 35 15
T.kê SL trúng giải ngày 22/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus86.829.283.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.395.057.8001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00023
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.374
G.baball plusball plusball plus50.00027.540
Kỳ MT#00804
Power03 15 22 39 46 48 43
T.kê SL trúng giải ngày 19/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus83.273.763.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.384.349.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.137
G.baball plusball plusball plus50.00024.479
Kỳ MT#00803
Power01 19 25 27 38 42 54
T.kê SL trúng giải ngày 17/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus79.814.616.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.390.879.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.010
G.baball plusball plusball plus50.00021.729
Kỳ MT#00802
Power04 20 26 36 47 51 33
T.kê SL trúng giải ngày 15/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus76.296.698.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.739.374.5501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000982
G.baball plusball plusball plus50.00021.877
Kỳ MT#00801
Power08 18 23 30 35 42 43
T.kê SL trúng giải ngày 12/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus72.525.177.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.320.316.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000884
G.baball plusball plusball plus50.00018.904
Kỳ MT#00800
Power08 11 14 27 38 45 21
T.kê SL trúng giải ngày 10/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus69.642.327.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.246.053.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00026
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.103
G.baball plusball plusball plus50.00024.287
Kỳ MT#00799
Power12 27 33 44 48 50 18
T.kê SL trúng giải ngày 8/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus67.427.850.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.982.629.4501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000811
G.baball plusball plusball plus50.00018.541
Kỳ MT#00798
Power10 19 22 25 47 53 52
T.kê SL trúng giải ngày 5/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus63.987.346.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.600.351.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000924
G.baball plusball plusball plus50.00018.874
Kỳ MT#00797
Power08 13 24 28 29 33 49
T.kê SL trúng giải ngày 3/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus61.167.452.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.287.029.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000858
G.baball plusball plusball plus50.00017.579
Kỳ MT#00796
Power03 09 20 23 31 54 55
T.kê SL trúng giải ngày 1/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.584.185.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.735.902.2001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000819
G.baball plusball plusball plus50.00018.932
Kỳ MT#00795
Power01 03 10 13 15 20 32
T.kê SL trúng giải ngày 29/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus55.574.880.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.401.534.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00035
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.220
G.baball plusball plusball plus50.00021.623
Kỳ MT#00794
Power01 07 10 17 19 30 53
T.kê SL trúng giải ngày 27/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.993.736.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.225.852.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.081
G.baball plusball plusball plus50.00018.718
Kỳ MT#00793
Power08 18 20 22 42 46 01
T.kê SL trúng giải ngày 25/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus51.961.066.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue2.172.965.1752
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000792
G.baball plusball plusball plus50.00017.146
Kỳ MT#00792
Power17 19 35 42 51 52 34
T.kê SL trúng giải ngày 22/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.411.290.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.062.621.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000687
G.baball plusball plusball plus50.00016.013
Kỳ MT#00791
Power15 21 27 34 37 53 29
T.kê SL trúng giải ngày 20/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.869.729.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.780.226.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000625
G.baball plusball plusball plus50.00014.219
Kỳ MT#00790
Power06 30 36 39 44 46 49
T.kê SL trúng giải ngày 18/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.628.997.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.531.256.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000629
G.baball plusball plusball plus50.00015.075
Kỳ MT#00789
Power08 15 16 39 45 51 23
T.kê SL trúng giải ngày 15/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.892.390.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.227.188.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000733
G.baball plusball plusball plus50.00014.697
Kỳ MT#00788
Power12 13 43 48 51 52 15
T.kê SL trúng giải ngày 13/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.847.692.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.898.754.8501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000545
G.baball plusball plusball plus50.00012.148
Kỳ MT#00787
Power11 26 34 40 46 52 01
T.kê SL trúng giải ngày 11/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.672.072.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.657.019.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000650
G.baball plusball plusball plus50.00013.234
Kỳ MT#00786
Power11 17 23 34 41 51 40
T.kê SL trúng giải ngày 8/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.350.914.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.399.112.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000567
G.baball plusball plusball plus50.00012.657
Kỳ MT#00785
Power06 08 19 20 47 53 07
T.kê SL trúng giải ngày 6/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.330.821.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.174.658.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000661
G.baball plusball plusball plus50.00013.805
Kỳ MT#00784
Power05 11 12 22 43 45 42
T.kê SL trúng giải ngày 4/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.658.106.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.988.800.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000743
G.baball plusball plusball plus50.00014.479
Kỳ MT#00783
Power14 15 16 22 23 29 20
T.kê SL trúng giải ngày 1/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.241.100.7501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.804.566.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000559
G.baball plusball plusball plus50.00012.319
Kỳ MT#00782
Power15 32 33 37 42 54 28
T.kê SL trúng giải ngày 29/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.206.530.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.578.503.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000504
G.baball plusball plusball plus50.00010.993
Kỳ MT#00781
Power11 13 23 27 37 43 34
T.kê SL trúng giải ngày 27/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.257.062.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.361.895.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00021
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000784
G.baball plusball plusball plus50.00014.439
Kỳ MT#00780
Power01 04 05 17 42 47 09
T.kê SL trúng giải ngày 24/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.902.787.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.211.420.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000379
G.baball plusball plusball plus50.0009.757
Kỳ MT#00779
Power12 14 19 29 44 47 26
T.kê SL trúng giải ngày 22/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus98.674.641.7501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue2.696.400.4502
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.218
G.baball plusball plusball plus50.00025.672
Kỳ MT#00778
Power08 27 32 43 53 54 45
T.kê SL trúng giải ngày 20/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus91.614.070.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.608.292.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.102
G.baball plusball plusball plus50.00023.530
Kỳ MT#00777
Power05 08 19 34 40 49 39
T.kê SL trúng giải ngày 17/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus87.421.889.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.142.495.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.064
G.baball plusball plusball plus50.00022.581
Kỳ MT#00776
Power03 08 19 30 41 52 09
T.kê SL trúng giải ngày 15/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus83.847.890.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.745.384.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.022
G.baball plusball plusball plus50.00021.739
Kỳ MT#00775
Power09 10 21 40 41 48 54
T.kê SL trúng giải ngày 13/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus80.468.982.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.369.949.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00023
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000995
G.baball plusball plusball plus50.00022.559
Kỳ MT#00774
Power02 08 15 19 35 38 14
T.kê SL trúng giải ngày 10/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus77.139.433.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.202.611.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00035
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.706
G.baball plusball plusball plus50.00027.185
Kỳ MT#00773
Power09 13 23 32 36 52 43
T.kê SL trúng giải ngày 8/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus75.315.934.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.532.384.3501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.016
G.baball plusball plusball plus50.00021.348
Kỳ MT#00772
Power01 05 27 43 52 54 15
T.kê SL trúng giải ngày 6/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus72.622.537.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.233.117.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000850
G.baball plusball plusball plus50.00019.240
Kỳ MT#00771
Power11 22 31 33 40 46 41
T.kê SL trúng giải ngày 3/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus68.862.978.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.815.389.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.013
G.baball plusball plusball plus50.00020.522
Kỳ MT#00770
Power04 14 18 39 50 53 31
T.kê SL trúng giải ngày 1/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus66.183.821.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.517.705.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000907
G.baball plusball plusball plus50.00017.958
Kỳ MT#00769
Power02 13 19 29 30 32 16
T.kê SL trúng giải ngày 30/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus63.748.396.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.247.102.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000776
G.baball plusball plusball plus50.00019.671
Kỳ MT#00768
Power01 05 07 10 25 48 36
T.kê SL trúng giải ngày 27/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus60.479.670.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.883.910.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000980
G.baball plusball plusball plus50.00019.178
Kỳ MT#00767
Power19 30 35 40 49 53 42
T.kê SL trúng giải ngày 25/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus57.912.621.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.598.682.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000676
G.baball plusball plusball plus50.00014.408
Kỳ MT#00766
Power13 21 31 41 44 45 27
T.kê SL trúng giải ngày 23/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus55.279.408.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.306.103.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000739
G.baball plusball plusball plus50.00015.517
Kỳ MT#00765
Power06 16 29 32 42 51 43
T.kê SL trúng giải ngày 20/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus52.524.475.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue1.753.962.7752
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000671
G.baball plusball plusball plus50.00015.164
Kỳ MT#00764
Power23 27 31 37 38 42 26
T.kê SL trúng giải ngày 18/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.094.066.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.237.880.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000712
G.baball plusball plusball plus50.00014.763
Kỳ MT#00763
Power17 18 28 47 50 53 11
T.kê SL trúng giải ngày 16/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.953.145.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.347.975.1501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000659
G.baball plusball plusball plus50.00014.367
Kỳ MT#00762
Power19 28 29 30 33 36 14
T.kê SL trúng giải ngày 13/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.228.896.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.045.280.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000610
G.baball plusball plusball plus50.00013.664
Kỳ MT#00761
Power01 12 21 34 48 55 50
T.kê SL trúng giải ngày 11/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.823.778.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.778.045.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000594
G.baball plusball plusball plus50.00012.081
Kỳ MT#00760
Power09 10 36 41 51 55 52
T.kê SL trúng giải ngày 9/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.722.247.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.544.542.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000610
G.baball plusball plusball plus50.00013.389
Kỳ MT#00759
Power06 21 27 41 51 53 43
T.kê SL trúng giải ngày 6/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.170.136.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.260.974.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000552
G.baball plusball plusball plus50.00011.049
Kỳ MT#00758
Power08 09 20 41 48 54 02
T.kê SL trúng giải ngày 4/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.032.949.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.023.508.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000528
G.baball plusball plusball plus50.00011.873
Kỳ MT#00757
Power02 05 28 40 47 48 31
T.kê SL trúng giải ngày 2/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.019.568.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.799.799.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000588
G.baball plusball plusball plus50.00012.263
Kỳ MT#00756
Power01 04 24 35 44 47 17
T.kê SL trúng giải ngày 30/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.865.574.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.560.467.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000440
G.baball plusball plusball plus50.0009.790
Kỳ MT#00755
Power05 06 17 28 29 39 34
T.kê SL trúng giải ngày 28/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.178.630.8001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.353.181.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000871
G.baball plusball plusball plus50.00016.135
Kỳ MT#00754
Power05 08 09 13 14 47 53
T.kê SL trúng giải ngày 26/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.513.467.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.168.163.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000765
G.baball plusball plusball plus50.00016.548
Kỳ MT#00753
Power27 28 29 39 40 54 13
T.kê SL trúng giải ngày 23/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.195.566.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.910.618.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000546
G.baball plusball plusball plus50.00011.883
Kỳ MT#00752
Power02 20 33 45 51 55 01
T.kê SL trúng giải ngày 21/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.972.954.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.663.661.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000460
G.baball plusball plusball plus50.00011.164
Kỳ MT#00751
Power08 09 33 34 35 52 36
T.kê SL trúng giải ngày 19/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.952.631.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.439.181.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000570
G.baball plusball plusball plus50.00012.884
Kỳ MT#00750
Power06 13 18 27 34 46 33
T.kê SL trúng giải ngày 16/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.962.266.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.218.029.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000636
G.baball plusball plusball plus50.00012.363
Kỳ MT#00749
Power11 25 29 37 39 52 45
T.kê SL trúng giải ngày 14/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus205.143.192.3001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.070.928.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00029
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.929
G.baball plusball plusball plus50.00043.636
Kỳ MT#00748
Power12 13 24 25 39 41 09
T.kê SL trúng giải ngày 12/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus195.504.840.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue12.817.623.1501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00047
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.959
G.baball plusball plusball plus50.00041.395
Kỳ MT#00747
Power05 21 24 47 52 55 20
T.kê SL trúng giải ngày 9/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus183.948.645.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue11.533.601.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.497
G.baball plusball plusball plus50.00032.603
Kỳ MT#00746
Power18 24 32 43 48 55 15
T.kê SL trúng giải ngày 7/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus172.448.183.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue10.255.772.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00029
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.662
G.baball plusball plusball plus50.00032.784
Kỳ MT#00745
Power05 07 12 26 29 44 38
T.kê SL trúng giải ngày 5/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus162.630.330.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue9.164.899.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00045
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0002.143
G.baball plusball plusball plus50.00038.596
Kỳ MT#00744
Power06 26 39 40 46 47 02
T.kê SL trúng giải ngày 2/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus153.712.284.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue8.174.005.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00023
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.491
G.baball plusball plusball plus50.00029.365
Kỳ MT#00743
Power05 11 15 19 29 31 35
T.kê SL trúng giải ngày 30/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus145.146.456.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.222.247.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00030
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.428
G.baball plusball plusball plus50.00029.397
Kỳ MT#00742
Power05 22 30 32 38 55 33
T.kê SL trúng giải ngày 28/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus137.360.420.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.357.132.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.321
G.baball plusball plusball plus50.00030.096
Kỳ MT#00741
Power14 17 31 35 37 40 28
T.kê SL trúng giải ngày 25/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus128.468.041.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.369.089.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00024
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.100
G.baball plusball plusball plus50.00024.718
Kỳ MT#00740
Power10 22 23 34 46 54 27
T.kê SL trúng giải ngày 23/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus120.359.597.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.468.151.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00026
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.251
G.baball plusball plusball plus50.00026.671
Kỳ MT#00739
Power09 13 19 21 34 51 35
T.kê SL trúng giải ngày 21/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus112.724.914.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.619.853.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.387
G.baball plusball plusball plus50.00028.067
Kỳ MT#00738
Power06 27 43 44 45 47 33
T.kê SL trúng giải ngày 18/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus107.146.231.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.616.155.5001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.100
G.baball plusball plusball plus50.00025.139
Kỳ MT#00737
Power09 13 21 40 51 54 04
T.kê SL trúng giải ngày 16/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus99.398.788.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.755.328.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000936
G.baball plusball plusball plus50.00021.336
Kỳ MT#00736
Power02 15 26 32 35 36 16
T.kê SL trúng giải ngày 14/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus92.299.663.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.966.536.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.044
G.baball plusball plusball plus50.00023.230
Kỳ MT#00735
Power10 18 23 25 45 47 38
T.kê SL trúng giải ngày 11/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus85.597.658.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.221.869.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.035
G.baball plusball plusball plus50.00021.866
Kỳ MT#00734
Power30 31 35 43 48 50 22
T.kê SL trúng giải ngày 9/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus79.919.472.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.590.960.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000699
G.baball plusball plusball plus50.00016.202
Kỳ MT#00733
Power16 17 21 28 39 50 19
T.kê SL trúng giải ngày 7/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus74.335.915.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.970.564.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000930
G.baball plusball plusball plus50.00018.298
Kỳ MT#00732
Power03 17 27 30 34 49 25
T.kê SL trúng giải ngày 4/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus70.506.838.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.545.111.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000800
G.baball plusball plusball plus50.00017.001
Kỳ MT#00731
Power07 11 28 30 33 50 49
T.kê SL trúng giải ngày 2/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus67.823.715.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.246.986.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000787
G.baball plusball plusball plus50.00015.500
Kỳ MT#00730
Power04 10 15 16 47 51 23
T.kê SL trúng giải ngày 31/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus65.600.832.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.929.246.3501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000791
G.baball plusball plusball plus50.00017.151
Kỳ MT#00729
Power33 36 38 42 43 46 03
T.kê SL trúng giải ngày 28/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus62.757.436.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.613.313.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000756
G.baball plusball plusball plus50.00014.865
Kỳ MT#00728
Power04 30 32 39 41 53 42
T.kê SL trúng giải ngày 26/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus60.427.002.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.354.376.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000599
G.baball plusball plusball plus50.00013.789
Kỳ MT#00727
Power18 31 32 46 50 52 28
T.kê SL trúng giải ngày 24/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus57.772.834.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.059.468.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000622
G.baball plusball plusball plus50.00014.714
Kỳ MT#00726
Power19 32 38 40 45 48 02
T.kê SL trúng giải ngày 21/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus55.087.218.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.761.067.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000732
G.baball plusball plusball plus50.00013.751
Kỳ MT#00725
Power03 06 31 40 47 54 08
T.kê SL trúng giải ngày 19/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus52.849.603.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.512.443.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000623
G.baball plusball plusball plus50.00012.909
Kỳ MT#00724
Power11 17 25 29 45 48 53
T.kê SL trúng giải ngày 17/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.454.523.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.246.323.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000805
G.baball plusball plusball plus50.00016.641
Kỳ MT#00723
Power02 28 30 43 44 55 22
T.kê SL trúng giải ngày 14/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus48.237.615.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue2.323.615.3752
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000524
G.baball plusball plusball plus50.00012.180
Kỳ MT#00722
Power09 18 24 43 44 50 15
T.kê SL trúng giải ngày 12/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.524.219.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.345.742.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000600
G.baball plusball plusball plus50.00013.433
Kỳ MT#00721
Power12 18 41 43 47 51 10
T.kê SL trúng giải ngày 10/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.368.051.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.106.168.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000518
G.baball plusball plusball plus50.00012.730
Kỳ MT#00720
Power15 32 33 36 43 46 31
T.kê SL trúng giải ngày 7/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.960.429.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.838.654.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000450
G.baball plusball plusball plus50.00011.186
Kỳ MT#00719
Power27 29 33 39 47 53 55
T.kê SL trúng giải ngày 5/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.990.566.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.619.780.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000488
G.baball plusball plusball plus50.00011.191
Kỳ MT#00718
Power01 22 38 48 49 53 42
T.kê SL trúng giải ngày 3/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.087.734.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.408.355.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000492
G.baball plusball plusball plus50.00010.482
Kỳ MT#00717
Power11 23 51 52 53 54 27
T.kê SL trúng giải ngày 30/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.131.524.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.190.998.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000482
G.baball plusball plusball plus50.0008.632
Kỳ MT#00716
Power08 24 25 32 37 44 03
T.kê SL trúng giải ngày 28/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.412.538.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.162.155.1501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000511
G.baball plusball plusball plus50.00010.138
Kỳ MT#00715
Power14 22 24 25 43 49 17
T.kê SL trúng giải ngày 26/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.953.142.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.726.646.1501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000409
G.baball plusball plusball plus50.00010.232
Kỳ MT#00714
Power03 27 36 41 49 55 18
T.kê SL trúng giải ngày 23/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus92.575.628.8501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.509.630.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00021
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000951
G.baball plusball plusball plus50.00020.234
Kỳ MT#00713
Power21 24 27 34 38 42 46
T.kê SL trúng giải ngày 21/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus87.502.919.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.945.995.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000938
G.baball plusball plusball plus50.00020.112
Kỳ MT#00712
Power02 07 13 28 29 34 39
T.kê SL trúng giải ngày 19/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus84.160.173.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.574.579.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.089
G.baball plusball plusball plus50.00022.844
Kỳ MT#00711
Power04 08 39 41 53 55 52
T.kê SL trúng giải ngày 16/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus80.758.885.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.196.658.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000890
G.baball plusball plusball plus50.00018.846
Kỳ MT#00710
Power01 05 09 34 37 45 52
T.kê SL trúng giải ngày 14/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus77.809.523.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.868.952.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00025
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000894
G.baball plusball plusball plus50.00019.516
Kỳ MT#00709
Power11 18 20 22 25 40 05
T.kê SL trúng giải ngày 12/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus75.356.765.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.596.423.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000921
G.baball plusball plusball plus50.00019.411
Kỳ MT#00708
Power02 03 19 28 42 45 12
T.kê SL trúng giải ngày 9/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus72.264.577.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.252.846.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00022
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000959
G.baball plusball plusball plus50.00019.529
Kỳ MT#00707
Power06 14 15 25 29 32 41
T.kê SL trúng giải ngày 7/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus69.988.955.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.520.183.5001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000886
G.baball plusball plusball plus50.00019.061
Kỳ MT#00706
Power05 18 26 36 43 44 45
T.kê SL trúng giải ngày 5/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus67.331.602.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.224.922.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000960
G.baball plusball plusball plus50.00019.492
Kỳ MT#00705
Power32 38 42 44 47 55 46
T.kê SL trúng giải ngày 2/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus64.691.708.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.931.600.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000596
G.baball plusball plusball plus50.00014.065
Kỳ MT#00704
Power05 24 34 39 42 49 16
T.kê SL trúng giải ngày 31/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus61.525.768.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.579.829.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000651
G.baball plusball plusball plus50.00014.505
Kỳ MT#00703
Power05 11 32 35 40 52 31
T.kê SL trúng giải ngày 29/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.908.623.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.289.035.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000805
G.baball plusball plusball plus50.00016.338
Kỳ MT#00702
Power01 06 16 30 34 55 29
T.kê SL trúng giải ngày 26/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.307.304.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.506.184.3001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000647
G.baball plusball plusball plus50.00013.940
Kỳ MT#00701
Power05 09 16 35 45 46 44
T.kê SL trúng giải ngày 24/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.906.255.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.239.401.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000809
G.baball plusball plusball plus50.00016.337
Kỳ MT#00700
Power01 14 18 28 47 49 22
T.kê SL trúng giải ngày 22/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus51.751.645.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.778.769.9001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000654
G.baball plusball plusball plus50.00014.047
Kỳ MT#00699
Power08 20 24 37 51 55 27
T.kê SL trúng giải ngày 19/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.301.038.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.506.480.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000614
G.baball plusball plusball plus50.00013.112
Kỳ MT#00698
Power01 06 12 21 37 49 53
T.kê SL trúng giải ngày 17/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.074.116.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.259.044.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000584
G.baball plusball plusball plus50.00013.664
Kỳ MT#00697
Power06 14 24 28 33 52 50
T.kê SL trúng giải ngày 15/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.742.716.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.638.079.6001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000834
G.baball plusball plusball plus50.00017.015
Kỳ MT#00696
Power12 16 18 26 30 45 36
T.kê SL trúng giải ngày 12/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.568.127.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.396.458.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000656
G.baball plusball plusball plus50.00013.413
Kỳ MT#00695
Power01 03 08 16 19 36 41
T.kê SL trúng giải ngày 10/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.440.003.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.160.000.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000812
G.baball plusball plusball plus50.00014.827
Kỳ MT#00694
Power03 23 25 39 47 48 55
T.kê SL trúng giải ngày 8/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.675.385.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.963.931.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000659
G.baball plusball plusball plus50.00014.959
Kỳ MT#00693
Power05 12 15 25 43 48 01
T.kê SL trúng giải ngày 5/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.581.622.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.731.291.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.505
G.baball plusball plusball plus50.00013.785
Kỳ MT#00692
Power04 10 16 25 26 43 52
T.kê SL trúng giải ngày 3/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.512.784.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.612.531.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000593
G.baball plusball plusball plus50.00012.754
Kỳ MT#00691
Power15 19 25 42 51 53 02
T.kê SL trúng giải ngày 1/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.707.650.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.411.961.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000556
G.baball plusball plusball plus50.00011.837
Kỳ MT#00690
Power05 08 30 36 49 51 18
T.kê SL trúng giải ngày 26/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.793.086.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.199.231.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000514
G.baball plusball plusball plus50.00010.111
Kỳ MT#00689
Power02 15 25 30 31 32 13
T.kê SL trúng giải ngày 24/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus78.554.607.6001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue529.848.6506
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00043
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.181
G.baball plusball plusball plus50.00018.515
Kỳ MT#00688
Power09 16 19 23 25 39 04
T.kê SL trúng giải ngày 22/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus76.942.780.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.945.386.2501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00027
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.387
G.baball plusball plusball plus50.00026.195
Kỳ MT#00687
Power01 11 14 33 46 48 40
T.kê SL trúng giải ngày 19/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus74.540.296.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.678.443.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000643
G.baball plusball plusball plus50.00015.915
Kỳ MT#00686
Power05 24 40 42 46 54 03
T.kê SL trúng giải ngày 17/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus71.367.341.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.325.893.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000686
G.baball plusball plusball plus50.00015.567
Kỳ MT#00685
Power05 07 14 24 29 36 46
T.kê SL trúng giải ngày 15/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus68.434.304.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.874.619.1501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00029
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.207
G.baball plusball plusball plus50.00022.274
Kỳ MT#00684
Power04 08 12 42 44 51 41
T.kê SL trúng giải ngày 12/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus66.252.857.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.632.236.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000730
G.baball plusball plusball plus50.00017.048
Kỳ MT#00683
Power03 15 26 35 43 52 07
T.kê SL trúng giải ngày 10/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus63.474.225.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.323.499.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000918
G.baball plusball plusball plus50.00019.154
Kỳ MT#00682
Power12 15 21 28 32 40 43
T.kê SL trúng giải ngày 8/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus60.562.731.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.868.907.3001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00027
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.042
G.baball plusball plusball plus50.00021.698
Kỳ MT#00681
Power01 17 23 29 44 45 37
T.kê SL trúng giải ngày 5/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus57.764.215.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.557.961.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000620
G.baball plusball plusball plus50.00014.108
Kỳ MT#00680
Power13 18 22 35 42 43 03
T.kê SL trúng giải ngày 3/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus55.150.857.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.267.587.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000919
G.baball plusball plusball plus50.00017.356
Kỳ MT#00679
Power06 10 17 23 25 38 21
T.kê SL trúng giải ngày 29/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus52.742.566.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.770.706.5501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000918
G.baball plusball plusball plus50.00018.491
Kỳ MT#00678
Power01 26 31 36 40 46 28
T.kê SL trúng giải ngày 27/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.363.385.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.506.353.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000521
G.baball plusball plusball plus50.00012.651
Kỳ MT#00677
Power02 16 17 20 31 51 50
T.kê SL trúng giải ngày 25/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.714.037.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.211.981.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000724
G.baball plusball plusball plus50.00016.146
Kỳ MT#00676
Power02 06 16 29 37 42 22
T.kê SL trúng giải ngày 22/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.903.463.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.899.695.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000684
G.baball plusball plusball plus50.00014.534
Kỳ MT#00675
Power08 21 32 34 41 46 48
T.kê SL trúng giải ngày 20/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.691.966.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.653.973.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000662
G.baball plusball plusball plus50.00013.202
Kỳ MT#00674
Power06 15 16 33 41 43 51
T.kê SL trúng giải ngày 18/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.661.845.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.428.404.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000721
G.baball plusball plusball plus50.00015.339
Kỳ MT#00673
Power20 26 41 46 47 48 18
T.kê SL trúng giải ngày 15/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.394.271.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.176.451.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000473
G.baball plusball plusball plus50.00010.831
Kỳ MT#00672
Power07 12 17 26 37 46 28
T.kê SL trúng giải ngày 13/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.143.063.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.926.317.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000719
G.baball plusball plusball plus50.00013.837
Kỳ MT#00671
Power12 25 26 28 33 46 22
T.kê SL trúng giải ngày 11/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.313.096.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.722.987.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000668
G.baball plusball plusball plus50.00015.316
Kỳ MT#00670
Power06 17 37 41 48 50 13
T.kê SL trúng giải ngày 8/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.041.280.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.470.563.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000488
G.baball plusball plusball plus50.00010.830
Kỳ MT#00669
Power04 08 14 21 30 49 38
T.kê SL trúng giải ngày 6/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.268.451.0001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.243.754.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000589
G.baball plusball plusball plus50.00012.808
Kỳ MT#00668
Power11 17 22 28 39 49 43
T.kê SL trúng giải ngày 4/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.074.658.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.897.184.2501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000803
G.baball plusball plusball plus50.00016.136
Kỳ MT#00667
Power04 25 28 32 33 55 03
T.kê SL trúng giải ngày 1/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.927.361.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.658.595.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000500
G.baball plusball plusball plus50.00011.925
Kỳ MT#00666
Power09 25 27 32 37 46 23
T.kê SL trúng giải ngày 30/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.605.699.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.400.633.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000622
G.baball plusball plusball plus50.00012.419
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 300 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,