XSTTH 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 23/4 Hôm nay- Thứ Tư, 24/4
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSTTH> XSTTH 30 ngày
Giải 857
Giải 7517
Giải 6172964760428
Giải 54909
Giải 4348825587629781
82609027529218225217
Giải 3 9684591923
Giải 2 43752
Giải 174319
Giải ĐB421244
Soi cầu Thừa Thiên Huế
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 2, 2, 7
1 7, 7, 9 6
2 3, 8, 9 7 6, 6
3 8 1, 2, 2
4 4, 5 9
XSTTH 30 ngày
 
 
Giải 803
Giải 7059
Giải 6922250740639
Giải 50839
Giải 4574155874158449
35031459649455072926
Giải 3 8110790065
Giải 2 22887
Giải 154959
Giải ĐB985186
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 0, 9, 9
1 5 6 4, 5
2 2, 6 7 4
3 1, 9, 9 8 6, 7
4 1, 9 9
XSTTH 90 ngày
Giải 813
Giải 7292
Giải 6694664006351
Giải 57922
Giải 4471487999949213
22807480469379930152
Giải 3 9421358888
Giải 2 51304
Giải 175688
Giải ĐB208358
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 7 5 1, 2, 8
1 3, 3, 3 6
2 2 7
3 8 8, 8
4 6, 6, 8 9 2, 9, 9
XSTTH 100 ngày
Giải 834
Giải 7503
Giải 6500928547895
Giải 57123
Giải 4637765845001777
07014526239149601875
Giải 3 0510202933
Giải 2 71191
Giải 116039
Giải ĐB706255
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 9 5 0, 4, 5
1 4 6
2 3, 3 7 5, 6, 7
3 3, 4, 9 8
4 9 1, 5, 6
XSTTH 200 ngày
Giải 821
Giải 7917
Giải 6042987046880
Giải 51827
Giải 4783915715175209
26176165166956548859
Giải 3 9806521526
Giải 2 09657
Giải 187671
Giải ĐB727772
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 1, 7, 9
1 6, 7 6 5, 5
2 1, 6, 7, 9 7 1, 2, 6
3 8 0
4 9 1
XSTTH 300 ngày
Giải 811
Giải 7198
Giải 6031897999968
Giải 59123
Giải 4602478343722212
05469370170732770478
Giải 3 5954263860
Giải 2 52237
Giải 113478
Giải ĐB947853
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 1, 2, 7, 8 6 0, 8, 9
2 3, 7 7 8, 8
3 7, 7 8
4 2, 7 9 8, 9
XSTTH 10 ngày
Giải 849
Giải 7284
Giải 6877030513111
Giải 50174
Giải 4047150578628160
56339002567576206473
Giải 3 8386298066
Giải 2 82254
Giải 147579
Giải ĐB168287
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 6
1 1, 5 6 0, 2, 2, 6
2 7 0, 3, 4, 9
3 9 8 4, 6, 7
4 9 9
XSTTH 20 ngày
Giải 845
Giải 7533
Giải 6563639059497
Giải 50385
Giải 4785592092104207
78697407593015322286
Giải 3 2059679670
Giải 2 26055
Giải 134607
Giải ĐB459200
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7, 7 5 3, 5, 9, 9
1 6
2 1 7 0
3 3, 6 8 5, 6
4 5 9 6, 7, 7
XSTTH 40 ngày
Giải 843
Giải 7083
Giải 6554530825134
Giải 58077
Giải 4598646962404961
40591742079953137939
Giải 3 6505463724
Giải 2 10518
Giải 173161
Giải ĐB225438
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4
1 8 6 1, 1, 4
2 4, 4 7 7
3 1, 4, 8, 9 8 2, 3
4 3, 5 9 1
XSTTH 50 ngày
Giải 826
Giải 7390
Giải 6127871327148
Giải 57794
Giải 4996150293479675
08523217577057972803
Giải 3 8519643817
Giải 2 82864
Giải 191219
Giải ĐB549035
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 7
1 5, 7, 9 6 4
2 3, 6 7 5, 8, 9
3 2, 4, 5 8
4 8 9 0, 4, 6
XSTTH 60 ngày
Giải 830
Giải 7851
Giải 6339806282083
Giải 51953
Giải 4532723329367934
85214156548750392426
Giải 3 2842471217
Giải 2 70124
Giải 142671
Giải ĐB899284
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 3, 4
1 4, 7 6
2 4, 4, 6, 8 7 1, 2
3 0, 4 8 3, 4
4 9 3, 8
XSTTH 500 ngày
Giải 809
Giải 7030
Giải 6685086659510
Giải 53199
Giải 4835609054088757
37302942787773621571
Giải 3 7424770076
Giải 2 60119
Giải 158953
Giải ĐB822130
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 0, 3, 7
1 0, 9 6 0, 5
2 7 1, 6, 8
3 0, 0, 6 8
4 0, 7 9 9
XSTTH 1 ngày
Giải 800
Giải 7892
Giải 6740680273598
Giải 50519
Giải 4087381093553692
19185830668862927911
Giải 3 3238042055
Giải 2 33683
Giải 164553
Giải ĐB736956
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 3, 5, 6
1 1, 9 6 6
2 7, 9 7
3 5, 8 8 0, 3, 5
4 9 2, 2, 8
XSTTH 2 ngày
Giải 802
Giải 7674
Giải 6348277811078
Giải 53601
Giải 4294817432798175
51911806150767313414
Giải 3 6689976360
Giải 2 02308
Giải 148518
Giải ĐB647917
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8 5
1 1, 4, 5, 7, 8 6 0
2 7 7 3, 4, 5, 8
3 8 1, 1, 2
4 9 9
XSTTH 3 ngày
Giải 806
Giải 7139
Giải 6489676091155
Giải 56960
Giải 4158883795933596
74237556601314483344
Giải 3 5016159565
Giải 2 50009
Giải 197969
Giải ĐB851389
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9, 9 5 5, 9
1 6 0, 0, 1, 5, 9
2 7
3 7, 9 8 8, 9
4 4, 4 9 6, 6
XSTTH 4 ngày
Giải 882
Giải 7237
Giải 6048398716147
Giải 51975
Giải 4361468660287012
57444887071230065044
Giải 3 1253915012
Giải 2 60208
Giải 100400
Giải ĐB634594
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 7, 8 5
1 2, 2 6
2 7 1, 5
3 7, 9 8 2, 3
4 4, 4, 6, 7 9 4
XSTTH 5 ngày
Giải 812
Giải 7449
Giải 6086291279664
Giải 51789
Giải 4538944339748164
89261962736378960489
Giải 3 7917780434
Giải 2 07513
Giải 167090
Giải ĐB415322
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 2, 3 6 1, 2, 4, 4
2 2, 7 7 3, 7
3 4 8 9, 9, 9
4 9 9 0, 4, 7
XSTTH 6 ngày
Giải 847
Giải 7591
Giải 6158394400479
Giải 52202
Giải 4360516002997365
08577120788087627702
Giải 3 3239123793
Giải 2 52834
Giải 158167
Giải ĐB276110
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 1
1 0 6 5, 7
2 9 7 6, 7, 8, 9
3 4 8 3
4 0, 7 9 1, 1, 3
XSTTH 7 ngày
Giải 879
Giải 7782
Giải 6057306006416
Giải 52103
Giải 4922735995838512
07162313455002861058
Giải 3 1062765529
Giải 2 53755
Giải 194149
Giải ĐB672720
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 5, 8, 8
1 2, 6 6 2
2 0, 7, 8, 9 7 3, 3, 9
3 8 2
4 5, 9 9
XSTTH 1000 ngày
Giải 816
Giải 7989
Giải 6119046235051
Giải 52191
Giải 4799166500534182
86887573313240204054
Giải 3 3373146617
Giải 2 43843
Giải 170109
Giải ĐB595802
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 5, 9 5 1, 4
1 6, 6, 7 6
2 3 7
3 1, 1 8 2, 7, 9
4 3 9 0, 1
Giải 881
Giải 7367
Giải 6523429274245
Giải 56322
Giải 4938886617200748
30528564180704097579
Giải 3 6630912478
Giải 2 48581
Giải 178865
Giải ĐB496750
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0
1 8 6 5, 7
2 2, 7, 8 7 2, 8, 9
3 4 8 1, 1, 8
4 0, 5, 8 9
Giải 850
Giải 7856
Giải 6117704656468
Giải 50071
Giải 4104993200266165
74819758200815607102
Giải 3 2627599259
Giải 2 15286
Giải 119753
Giải ĐB615244
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 0, 3, 6, 6, 9
1 9 6 5, 5, 8
2 0 7 1, 5, 7
3 8 6
4 4 9 9
Giải 841
Giải 7712
Giải 6836224444714
Giải 58988
Giải 4771806973344417
22375658888313301569
Giải 3 7719266909
Giải 2 57227
Giải 189282
Giải ĐB691996
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 2, 4, 7 6 2, 9
2 7 7 5
3 3, 3 8 0, 2, 8, 8
4 1, 4 9 2, 6
Giải 897
Giải 7040
Giải 6323618484997
Giải 53003
Giải 4573010162806475
89464729296639403314
Giải 3 7913243788
Giải 2 23003
Giải 140535
Giải ĐB998266
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 3 5
1 4 6 4, 6
2 8, 9 7 5
3 2, 5, 6 8 8
4 0, 8 9 4, 7, 7
Giải 863
Giải 7122
Giải 6844354673221
Giải 54606
Giải 4298161476914100
22165273791178984398
Giải 3 0558169632
Giải 2 00804
Giải 145302
Giải ĐB651237
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4, 6 5
1 6 6 3, 5, 7, 9
2 1, 2 7 9
3 2, 7 8 1, 9
4 3 9 8
Giải 870
Giải 7796
Giải 6883584882519
Giải 56453
Giải 4655457612682501
48441052948884584566
Giải 3 5149311336
Giải 2 37211
Giải 101917
Giải ĐB085111
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3
1 1, 1, 7, 9 6 6
2 6 7 0
3 5, 6 8 8
4 1, 5, 5 9 3, 4, 6
Giải 892
Giải 7687
Giải 6330470227116
Giải 59835
Giải 4435668726052024
11688286801814048780
Giải 3 9668745239
Giải 2 43971
Giải 163739
Giải ĐB141768
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 6 6 0, 6, 8
2 2, 4 7 1
3 5, 9, 9 8 0, 0, 7, 7, 8
4 0 9 2
Giải 834
Giải 7103
Giải 6387654593470
Giải 54829
Giải 4660642381075689
31976049005386568724
Giải 3 6119056504
Giải 2 64169
Giải 197755
Giải ĐB081510
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4 5 5, 9
1 0, 0 6 4, 5, 9
2 4, 9 7 0, 6, 6
3 4 8 9
4 9 0
Giải 886
Giải 7261
Giải 6899665381694
Giải 50105
Giải 4112132997255217
20530792910391377531
Giải 3 3304618134
Giải 2 13179
Giải 194925
Giải ĐB315157
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 7
1 3, 3, 7 6 1
2 5 7 2, 9
3 0, 1, 4, 8 8 6
4 6 9 1, 4, 6
Giải 807
Giải 7256
Giải 6321973847926
Giải 51994
Giải 4519079493240059
83986537892249058732
Giải 3 6127341070
Giải 2 75625
Giải 150139
Giải ĐB157475
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5 6, 9
1 9 6
2 5, 6 7 0, 3, 5
3 2, 2, 9 8 4, 6, 9
4 9 0, 4
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSTTH theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Thừa Thiên Huế trực tiếp

XSTTH 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Thừa Thiên Huế có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,