XSTTH 200 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 23/4 Hôm nay- Thứ Tư, 24/4
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSTTH> XSTTH 200 ngày
Giải 857
Giải 7517
Giải 6172964760428
Giải 54909
Giải 4348825587629781
82609027529218225217
Giải 3 9684591923
Giải 2 43752
Giải 174319
Giải ĐB421244
Soi cầu Thừa Thiên Huế
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 2, 2, 7
1 7, 7, 9 6
2 3, 8, 9 7 6, 6
3 8 1, 2, 2
4 4, 5 9
XSTTH 30 ngày
 
 
Giải 803
Giải 7059
Giải 6922250740639
Giải 50839
Giải 4574155874158449
35031459649455072926
Giải 3 8110790065
Giải 2 22887
Giải 154959
Giải ĐB985186
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 0, 9, 9
1 5 6 4, 5
2 2, 6 7 4
3 1, 9, 9 8 6, 7
4 1, 9 9
XSTTH 90 ngày
Giải 813
Giải 7292
Giải 6694664006351
Giải 57922
Giải 4471487999949213
22807480469379930152
Giải 3 9421358888
Giải 2 51304
Giải 175688
Giải ĐB208358
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 7 5 1, 2, 8
1 3, 3, 3 6
2 2 7
3 8 8, 8
4 6, 6, 8 9 2, 9, 9
XSTTH 100 ngày
Giải 834
Giải 7503
Giải 6500928547895
Giải 57123
Giải 4637765845001777
07014526239149601875
Giải 3 0510202933
Giải 2 71191
Giải 116039
Giải ĐB706255
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 9 5 0, 4, 5
1 4 6
2 3, 3 7 5, 6, 7
3 3, 4, 9 8
4 9 1, 5, 6
XSTTH 200 ngày
Giải 821
Giải 7917
Giải 6042987046880
Giải 51827
Giải 4783915715175209
26176165166956548859
Giải 3 9806521526
Giải 2 09657
Giải 187671
Giải ĐB727772
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 1, 7, 9
1 6, 7 6 5, 5
2 1, 6, 7, 9 7 1, 2, 6
3 8 0
4 9 1
XSTTH 300 ngày
Giải 811
Giải 7198
Giải 6031897999968
Giải 59123
Giải 4602478343722212
05469370170732770478
Giải 3 5954263860
Giải 2 52237
Giải 113478
Giải ĐB947853
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 1, 2, 7, 8 6 0, 8, 9
2 3, 7 7 8, 8
3 7, 7 8
4 2, 7 9 8, 9
XSTTH 10 ngày
Giải 849
Giải 7284
Giải 6877030513111
Giải 50174
Giải 4047150578628160
56339002567576206473
Giải 3 8386298066
Giải 2 82254
Giải 147579
Giải ĐB168287
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 6
1 1, 5 6 0, 2, 2, 6
2 7 0, 3, 4, 9
3 9 8 4, 6, 7
4 9 9
XSTTH 20 ngày
Giải 845
Giải 7533
Giải 6563639059497
Giải 50385
Giải 4785592092104207
78697407593015322286
Giải 3 2059679670
Giải 2 26055
Giải 134607
Giải ĐB459200
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7, 7 5 3, 5, 9, 9
1 6
2 1 7 0
3 3, 6 8 5, 6
4 5 9 6, 7, 7
XSTTH 40 ngày
Giải 843
Giải 7083
Giải 6554530825134
Giải 58077
Giải 4598646962404961
40591742079953137939
Giải 3 6505463724
Giải 2 10518
Giải 173161
Giải ĐB225438
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4
1 8 6 1, 1, 4
2 4, 4 7 7
3 1, 4, 8, 9 8 2, 3
4 3, 5 9 1
XSTTH 50 ngày
Giải 826
Giải 7390
Giải 6127871327148
Giải 57794
Giải 4996150293479675
08523217577057972803
Giải 3 8519643817
Giải 2 82864
Giải 191219
Giải ĐB549035
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 7
1 5, 7, 9 6 4
2 3, 6 7 5, 8, 9
3 2, 4, 5 8
4 8 9 0, 4, 6
XSTTH 60 ngày
Giải 830
Giải 7851
Giải 6339806282083
Giải 51953
Giải 4532723329367934
85214156548750392426
Giải 3 2842471217
Giải 2 70124
Giải 142671
Giải ĐB899284
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 3, 4
1 4, 7 6
2 4, 4, 6, 8 7 1, 2
3 0, 4 8 3, 4
4 9 3, 8
XSTTH 500 ngày
Giải 809
Giải 7030
Giải 6685086659510
Giải 53199
Giải 4835609054088757
37302942787773621571
Giải 3 7424770076
Giải 2 60119
Giải 158953
Giải ĐB822130
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 0, 3, 7
1 0, 9 6 0, 5
2 7 1, 6, 8
3 0, 0, 6 8
4 0, 7 9 9
XSTTH 1 ngày
Giải 800
Giải 7892
Giải 6740680273598
Giải 50519
Giải 4087381093553692
19185830668862927911
Giải 3 3238042055
Giải 2 33683
Giải 164553
Giải ĐB736956
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 3, 5, 6
1 1, 9 6 6
2 7, 9 7
3 5, 8 8 0, 3, 5
4 9 2, 2, 8
XSTTH 2 ngày
Giải 802
Giải 7674
Giải 6348277811078
Giải 53601
Giải 4294817432798175
51911806150767313414
Giải 3 6689976360
Giải 2 02308
Giải 148518
Giải ĐB647917
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8 5
1 1, 4, 5, 7, 8 6 0
2 7 7 3, 4, 5, 8
3 8 1, 1, 2
4 9 9
XSTTH 3 ngày
Giải 806
Giải 7139
Giải 6489676091155
Giải 56960
Giải 4158883795933596
74237556601314483344
Giải 3 5016159565
Giải 2 50009
Giải 197969
Giải ĐB851389
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9, 9 5 5, 9
1 6 0, 0, 1, 5, 9
2 7
3 7, 9 8 8, 9
4 4, 4 9 6, 6
XSTTH 4 ngày
Giải 882
Giải 7237
Giải 6048398716147
Giải 51975
Giải 4361468660287012
57444887071230065044
Giải 3 1253915012
Giải 2 60208
Giải 100400
Giải ĐB634594
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 7, 8 5
1 2, 2 6
2 7 1, 5
3 7, 9 8 2, 3
4 4, 4, 6, 7 9 4
XSTTH 5 ngày
Giải 812
Giải 7449
Giải 6086291279664
Giải 51789
Giải 4538944339748164
89261962736378960489
Giải 3 7917780434
Giải 2 07513
Giải 167090
Giải ĐB415322
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 2, 3 6 1, 2, 4, 4
2 2, 7 7 3, 7
3 4 8 9, 9, 9
4 9 9 0, 4, 7
XSTTH 6 ngày
Giải 847
Giải 7591
Giải 6158394400479
Giải 52202
Giải 4360516002997365
08577120788087627702
Giải 3 3239123793
Giải 2 52834
Giải 158167
Giải ĐB276110
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 1
1 0 6 5, 7
2 9 7 6, 7, 8, 9
3 4 8 3
4 0, 7 9 1, 1, 3
XSTTH 7 ngày
Giải 879
Giải 7782
Giải 6057306006416
Giải 52103
Giải 4922735995838512
07162313455002861058
Giải 3 1062765529
Giải 2 53755
Giải 194149
Giải ĐB672720
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 5, 8, 8
1 2, 6 6 2
2 0, 7, 8, 9 7 3, 3, 9
3 8 2
4 5, 9 9
XSTTH 1000 ngày
Giải 816
Giải 7989
Giải 6119046235051
Giải 52191
Giải 4799166500534182
86887573313240204054
Giải 3 3373146617
Giải 2 43843
Giải 170109
Giải ĐB595802
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 5, 9 5 1, 4
1 6, 6, 7 6
2 3 7
3 1, 1 8 2, 7, 9
4 3 9 0, 1
Giải 881
Giải 7367
Giải 6523429274245
Giải 56322
Giải 4938886617200748
30528564180704097579
Giải 3 6630912478
Giải 2 48581
Giải 178865
Giải ĐB496750
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0
1 8 6 5, 7
2 2, 7, 8 7 2, 8, 9
3 4 8 1, 1, 8
4 0, 5, 8 9
Giải 850
Giải 7856
Giải 6117704656468
Giải 50071
Giải 4104993200266165
74819758200815607102
Giải 3 2627599259
Giải 2 15286
Giải 119753
Giải ĐB615244
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 0, 3, 6, 6, 9
1 9 6 5, 5, 8
2 0 7 1, 5, 7
3 8 6
4 4 9 9
Giải 841
Giải 7712
Giải 6836224444714
Giải 58988
Giải 4771806973344417
22375658888313301569
Giải 3 7719266909
Giải 2 57227
Giải 189282
Giải ĐB691996
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 2, 4, 7 6 2, 9
2 7 7 5
3 3, 3 8 0, 2, 8, 8
4 1, 4 9 2, 6
Giải 897
Giải 7040
Giải 6323618484997
Giải 53003
Giải 4573010162806475
89464729296639403314
Giải 3 7913243788
Giải 2 23003
Giải 140535
Giải ĐB998266
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 3 5
1 4 6 4, 6
2 8, 9 7 5
3 2, 5, 6 8 8
4 0, 8 9 4, 7, 7
Giải 863
Giải 7122
Giải 6844354673221
Giải 54606
Giải 4298161476914100
22165273791178984398
Giải 3 0558169632
Giải 2 00804
Giải 145302
Giải ĐB651237
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4, 6 5
1 6 6 3, 5, 7, 9
2 1, 2 7 9
3 2, 7 8 1, 9
4 3 9 8
Giải 870
Giải 7796
Giải 6883584882519
Giải 56453
Giải 4655457612682501
48441052948884584566
Giải 3 5149311336
Giải 2 37211
Giải 101917
Giải ĐB085111
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3
1 1, 1, 7, 9 6 6
2 6 7 0
3 5, 6 8 8
4 1, 5, 5 9 3, 4, 6
Giải 892
Giải 7687
Giải 6330470227116
Giải 59835
Giải 4435668726052024
11688286801814048780
Giải 3 9668745239
Giải 2 43971
Giải 163739
Giải ĐB141768
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 6 6 0, 6, 8
2 2, 4 7 1
3 5, 9, 9 8 0, 0, 7, 7, 8
4 0 9 2
Giải 834
Giải 7103
Giải 6387654593470
Giải 54829
Giải 4660642381075689
31976049005386568724
Giải 3 6119056504
Giải 2 64169
Giải 197755
Giải ĐB081510
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4 5 5, 9
1 0, 0 6 4, 5, 9
2 4, 9 7 0, 6, 6
3 4 8 9
4 9 0
Giải 886
Giải 7261
Giải 6899665381694
Giải 50105
Giải 4112132997255217
20530792910391377531
Giải 3 3304618134
Giải 2 13179
Giải 194925
Giải ĐB315157
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 7
1 3, 3, 7 6 1
2 5 7 2, 9
3 0, 1, 4, 8 8 6
4 6 9 1, 4, 6
Giải 807
Giải 7256
Giải 6321973847926
Giải 51994
Giải 4519079493240059
83986537892249058732
Giải 3 6127341070
Giải 2 75625
Giải 150139
Giải ĐB157475
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5 6, 9
1 9 6
2 5, 6 7 0, 3, 5
3 2, 2, 9 8 4, 6, 9
4 9 0, 4
Giải 824
Giải 7456
Giải 6545214670776
Giải 55007
Giải 4022393036209722
98883927737106201853
Giải 3 3628005994
Giải 2 62055
Giải 114788
Giải ĐB433694
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 3, 5, 6
1 6 2, 2, 7
2 2, 4 7 3, 6
3 9 8 0, 3, 8
4 9 4, 4
Giải 826
Giải 7052
Giải 6452565083639
Giải 59161
Giải 4686033880568519
76193910320902254166
Giải 3 7762602414
Giải 2 04442
Giải 100974
Giải ĐB544059
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 8 5 2, 9
1 4, 9 6 1, 6
2 2, 5, 6, 6 7 4
3 2, 9 8
4 2 9 3
Giải 836
Giải 7226
Giải 6585833367742
Giải 53320
Giải 4189374570930077
38432395056403248635
Giải 3 0225343824
Giải 2 17928
Giải 158333
Giải ĐB545102
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 9 5 3, 8
1 6
2 0, 4, 6, 8 7 7
3 2, 2, 3, 5, 6, 6, 7 8
4 2 9
Giải 819
Giải 7807
Giải 6061773112860
Giải 53696
Giải 4468790660994299
09095127130611848765
Giải 3 2033068016
Giải 2 95092
Giải 191067
Giải ĐB902792
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5
1 1, 3, 6, 7, 8, 9 6 0, 5, 7
2 7 9
3 0 8
4 9 2, 2, 5, 6, 9
Giải 855
Giải 7881
Giải 6747917021026
Giải 53013
Giải 4945615635622289
62222792273755796276
Giải 3 0694969566
Giải 2 41152
Giải 167643
Giải ĐB820567
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 5, 6, 7
1 3 6 1, 6, 7
2 2, 6, 7 7 6, 9
3 8 1, 9
4 3, 9 9
Giải 800
Giải 7512
Giải 6630173521738
Giải 57643
Giải 4638149591069426
05174702891284037354
Giải 3 8286402890
Giải 2 64097
Giải 146060
Giải ĐB503113
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 2, 4
1 0, 2, 3, 4 6 0, 4
2 6 7 4
3 8 8 9
4 0, 3 9 0, 7
Giải 814
Giải 7019
Giải 6082714310903
Giải 57899
Giải 4739658707413764
63663382302551381020
Giải 3 3314058061
Giải 2 86232
Giải 141616
Giải ĐB279089
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 3, 4, 6, 9 6 1, 3, 4, 5
2 0, 7 7 4
3 0, 1, 2 8 9
4 0 9 9
Giải 806
Giải 7091
Giải 6467796805588
Giải 55829
Giải 4263310092018453
21767701292508830548
Giải 3 4196793082
Giải 2 21347
Giải 195905
Giải ĐB042268
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 3
1 6 7, 7, 8
2 0, 9, 9 7 7
3 1 8 0, 2, 8, 8
4 7, 8 9 1
Giải 860
Giải 7018
Giải 6183111317335
Giải 57852
Giải 4514669103035544
17928129075659783170
Giải 3 6047920151
Giải 2 12303
Giải 108176
Giải ĐB906388
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1, 2
1 8 6 0, 6
2 8 7 0, 6, 9
3 0, 1, 1, 5 8 8
4 4 9 7
Giải 845
Giải 7339
Giải 6859493488576
Giải 58225
Giải 4833133633485371
00682631711610676885
Giải 3 7346675246
Giải 2 88670
Giải 110228
Giải ĐB663408
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5
1 3 6 6
2 5, 8 7 0, 1, 1, 6
3 4, 9 8 2, 5
4 5, 6, 8 9 4
Giải 865
Giải 7558
Giải 6920817128591
Giải 51395
Giải 4053125530417587
82152071106085368328
Giải 3 1359729680
Giải 2 37573
Giải 144799
Giải ĐB416593
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 2, 3, 8
1 0, 2, 2 6 5
2 8 7 3
3 8 0, 7
4 9 1, 3, 5, 7, 9
Giải 871
Giải 7852
Giải 6540947224066
Giải 54091
Giải 4263547238820969
53084428898626445060
Giải 3 7671512340
Giải 2 35770
Giải 198792
Giải ĐB081806
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 2, 4
1 5 6 0, 4, 6, 9
2 2 7 0, 1
3 8 4, 8, 9
4 0 9 1, 2
Giải 832
Giải 7627
Giải 6217303246037
Giải 51753
Giải 4160886116455936
83918032703802547898
Giải 3 7043256346
Giải 2 07693
Giải 127132
Giải ĐB533609
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3
1 8 6 4
2 4, 5, 7 7 0, 3
3 2, 2, 2, 6, 7 8 8
4 6 9 3, 8
Giải 822
Giải 7529
Giải 6740033916405
Giải 59317
Giải 4199957425156258
65265832891661969324
Giải 3 8182986580
Giải 2 57747
Giải 157684
Giải ĐB761434
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 1, 8
1 7, 9 6 5
2 2, 4, 9, 9 7
3 4 8 0, 4, 9
4 7 9 1, 5
Giải 871
Giải 7357
Giải 6668997942270
Giải 54124
Giải 4813194283234501
70979191274679103386
Giải 3 9993640669
Giải 2 46852
Giải 122977
Giải ĐB968527
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 7
1 9 6 9
2 4, 7, 7 7 0, 1, 7, 9
3 2, 6 8 6, 9
4 9 1, 4
Giải 841
Giải 7189
Giải 6188833357090
Giải 53514
Giải 4799617376201479
84793554363904084248
Giải 3 4907102898
Giải 2 31296
Giải 101306
Giải ĐB208763
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5
1 4 6 1, 2, 3
2 7 1, 9
3 5, 6 8 8, 9
4 0, 1, 8 9 0, 3, 6, 8
Giải 861
Giải 7660
Giải 6291358192385
Giải 58698
Giải 4892710433474045
45153742916983929081
Giải 3 5611345641
Giải 2 21812
Giải 134529
Giải ĐB183275
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 2, 3, 3, 9 6 0, 1
2 9 7 1, 5
3 4, 9 8 1, 5
4 1, 5 9 1, 8
Giải 835
Giải 7418
Giải 6320321031633
Giải 52361
Giải 4134209877791610
89804392827448763510
Giải 3 8204052701
Giải 2 74633
Giải 168717
Giải ĐB821295
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 3, 4 5
1 0, 0, 7, 8 6 1
2 0 7 7
3 3, 3, 5 8 2, 7
4 0 9 5
Giải 839
Giải 7277
Giải 6833920905302
Giải 50425
Giải 4912643590815656
16991440817845035198
Giải 3 4424982003
Giải 2 09128
Giải 116214
Giải ĐB451974
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 8 5 0, 6
1 4 6 4
2 5, 8 7 4, 7
3 9, 9 8 1
4 9 9 0, 1, 8
Giải 815
Giải 7791
Giải 6731882385633
Giải 55363
Giải 4238763302496844
30716267301237492763
Giải 3 5702389302
Giải 2 49806
Giải 183778
Giải ĐB802913
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5
1 3, 5, 6, 8 6 3, 3
2 3, 4 7 4, 6, 8
3 0, 3, 8 8
4 4 9 1
Giải 828
Giải 7518
Giải 6889388973701
Giải 51890
Giải 4735326461243399
16125995267556922933
Giải 3 1142365990
Giải 2 71433
Giải 155069
Giải ĐB536532
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 2, 8 6 9, 9
2 3, 5, 6, 8 7
3 2, 2, 3, 3 8
4 9 0, 0, 3, 7, 9
Giải 854
Giải 7329
Giải 6766193981397
Giải 51821
Giải 4889781798016977
14642193223307667255
Giải 3 8939367034
Giải 2 72248
Giải 150305
Giải ĐB595693
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4, 5
1 6 1
2 1, 2, 9 7 6, 7, 8
3 4 8 0
4 2, 8 9 3, 3, 7, 8
Giải 816
Giải 7635
Giải 6856882791099
Giải 55625
Giải 4112795764601615
62561296120236567819
Giải 3 3260993235
Giải 2 57162
Giải 129318
Giải ĐB022287
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 2, 5, 6, 8, 9 6 1, 2, 5, 8
2 5 7 9, 9
3 5, 5 8 7
4 6 9 9
Giải 840
Giải 7899
Giải 6470292289249
Giải 55058
Giải 4624100259735940
70072623580341040388
Giải 3 6801048626
Giải 2 93948
Giải 146648
Giải ĐB299807
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 8, 8
1 0, 0, 0 6
2 6, 8 7 2
3 8 8
4 0, 0, 8, 8, 9 9 7, 9
Giải 808
Giải 7802
Giải 6069054016544
Giải 54626
Giải 4995111369378138
64900749759868809542
Giải 3 0715073071
Giải 2 75591
Giải 121416
Giải ĐB784945
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 8 5 0
1 1, 6 6
2 6 7 1, 5
3 8 8 8
4 2, 4, 5 9 0, 1, 3
Giải 869
Giải 7344
Giải 6552815817341
Giải 58634
Giải 4625572894381599
58933022957948560773
Giải 3 0429281874
Giải 2 96168
Giải 129847
Giải ĐB887031
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 6 8, 9
2 8 7 3, 4
3 1, 3, 4 8 1, 5
4 1, 3, 4, 7 9 2, 5, 9
Giải 865
Giải 7766
Giải 6799260224730
Giải 55742
Giải 4133488124861787
19015852083600168655
Giải 3 5322435102
Giải 2 13387
Giải 190121
Giải ĐB786981
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8 5 5
1 5 6 5, 6
2 1, 2, 4 7
3 0 8 1, 7, 7
4 2, 8, 8 9 2
Giải 845
Giải 7416
Giải 6678986683604
Giải 53950
Giải 4901943540417540
76328686213672677673
Giải 3 6576944077
Giải 2 75915
Giải 103110
Giải ĐB199151
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4 5 0, 1
1 0, 5, 6 6 8, 9
2 1, 6, 8 7 3, 7
3 8 9
4 0, 5 9 4
Giải 813
Giải 7758
Giải 6749163104206
Giải 50111
Giải 4365812807077733
01046086764292719293
Giải 3 0239240506
Giải 2 22524
Giải 106129
Giải ĐB022083
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6 5 8
1 0, 1, 3 6
2 4, 7, 9 7 0, 6
3 3 8 1, 3
4 6 9 1, 2, 3
Giải 865
Giải 7493
Giải 6165962571209
Giải 59769
Giải 4922507123680778
30095476297464337739
Giải 3 0470146251
Giải 2 45150
Giải 174958
Giải ĐB331524
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 0, 0, 1, 7, 8, 9
1 6 5, 9
2 4, 9 7 8
3 6, 9 8
4 3 9 3, 5
Giải 820
Giải 7882
Giải 6738252622356
Giải 57998
Giải 4677495723657366
41800988570888778119
Giải 3 6257301348
Giải 2 24173
Giải 109839
Giải ĐB914754
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 6, 7
1 9 6 2, 6
2 0 7 3, 3
3 6, 9 8 2, 2, 7
4 8, 9 9 8
Giải 845
Giải 7093
Giải 6218214128738
Giải 55336
Giải 4235854549347400
82858453254776435308
Giải 3 4911796866
Giải 2 96588
Giải 133842
Giải ĐB364275
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 8
1 2, 7 6 4, 6
2 5 7 5
3 6, 8 8 2, 5, 8
4 2, 5 9 3, 3
Giải 827
Giải 7126
Giải 6498569769871
Giải 59685
Giải 4092968740704384
90542297568181835182
Giải 3 3295570010
Giải 2 78620
Giải 116671
Giải ĐB612558
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5, 6, 8
1 0, 8 6
2 0, 6, 7 7 1, 1, 6
3 8 2, 4, 5, 5
4 2 9 6
Giải 804
Giải 7336
Giải 6363326475948
Giải 55009
Giải 4073931152180577
39484004652048787592
Giải 3 5412921534
Giải 2 67953
Giải 150028
Giải ĐB025671
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 3
1 6 5
2 1, 8, 9 7 1, 7
3 3, 4, 6 8 4, 7
4 7, 8 9 2, 3
Giải 828
Giải 7878
Giải 6359670585620
Giải 56025
Giải 4052830333050893
39629414480881326260
Giải 3 4929189394
Giải 2 57621
Giải 198481
Giải ĐB120125
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 3 6 0
2 0, 1, 5, 5, 8, 9 7 8
3 0 8 1, 3
4 8 9 1, 3, 4, 6
Giải 878
Giải 7787
Giải 6710694280892
Giải 57363
Giải 4313045282490054
04672898298264396567
Giải 3 4125855604
Giải 2 29176
Giải 177165
Giải ĐB321036
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 6 5 4, 8
1 6 3, 5, 7
2 4, 8, 9 7 2, 6, 8
3 6 8 7
4 3 9 2
Giải 822
Giải 7889
Giải 6970737622979
Giải 52714
Giải 4514667369054740
58876537516330436686
Giải 3 2842720934
Giải 2 88379
Giải 114739
Giải ĐB507273
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 1
1 4 6 2, 6
2 2, 7 7 3, 6, 9, 9
3 4, 9 8 6, 9
4 0 9 0
Giải 838
Giải 7280
Giải 6987191913367
Giải 50113
Giải 4687259498342477
67568014000186998504
Giải 3 3004643116
Giải 2 51247
Giải 196867
Giải ĐB555275
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5
1 3, 6 6 7, 7, 8, 9
2 5 7 1, 5, 7
3 8 8 0, 3
4 6, 7 9 1
Giải 827
Giải 7391
Giải 6416026507433
Giải 50865
Giải 4097971937555425
19851490835209359006
Giải 3 2460002792
Giải 2 55770
Giải 135241
Giải ĐB464825
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 0, 1
1 6 0, 5
2 5, 5, 7 7 0, 5
3 3 8 3
4 1 9 1, 2, 3, 7
Giải 853
Giải 7557
Giải 6496177864653
Giải 58517
Giải 4714642513082654
17418478704889327480
Giải 3 6281317981
Giải 2 53231
Giải 167515
Giải ĐB842075
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 3, 4, 7
1 3, 5, 7, 8 6 1, 4
2 7 0, 5
3 0, 1 8 0, 1, 6
4 9 3
Giải 887
Giải 7037
Giải 6041872183524
Giải 52217
Giải 4283971162499375
92909475596240241204
Giải 3 5898031972
Giải 2 85071
Giải 197256
Giải ĐB405124
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 9 5 6, 9
1 7, 8, 8 6
2 4, 4, 4 7 1, 2, 5
3 7 8 0, 7
4 9 7
Giải 883
Giải 7376
Giải 6462082075589
Giải 51007
Giải 4050319332975021
59832004975709407902
Giải 3 5860642461
Giải 2 43731
Giải 105699
Giải ĐB996311
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7, 7 5
1 1 6 1
2 0, 1, 9 7 6
3 1, 1, 2 8 3, 9
4 9 4, 7, 9
Giải 804
Giải 7616
Giải 6265566581572
Giải 54936
Giải 4730687968436730
57807924806673699645
Giải 3 1308883922
Giải 2 51181
Giải 191314
Giải ĐB378382
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 5, 8
1 4, 6 6 8
2 2 7 2
3 0, 6, 6 8 0, 1, 2, 4, 8
4 5 9
Giải 852
Giải 7876
Giải 6627305560100
Giải 53629
Giải 4865908863585915
19111017646411952537
Giải 3 7878300226
Giải 2 42676
Giải 111968
Giải ĐB301481
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 6
1 1, 5, 9 6 4, 8
2 6, 9 7 3, 6, 6
3 5, 7 8 1, 3
4 9 0
Giải 855
Giải 7267
Giải 6304507817498
Giải 51462
Giải 4057233876801244
44219328981084762812
Giải 3 4721070400
Giải 2 55542
Giải 115503
Giải ĐB930074
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 5
1 0, 2, 9 6 2, 7, 8
2 3 7 4
3 8 1
4 2, 4, 5, 7 9 8, 8
Giải 884
Giải 7424
Giải 6260760655506
Giải 59884
Giải 4584679403141802
09574061614181369990
Giải 3 2172364748
Giải 2 53544
Giải 169184
Giải ĐB659449
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7 5
1 3 6 1, 5, 7
2 3, 4 7 4
3 1 8 4, 4, 4
4 4, 8, 9 9 0
Giải 856
Giải 7558
Giải 6177824160584
Giải 55669
Giải 4390601260726836
37622259433996710578
Giải 3 0725290098
Giải 2 62615
Giải 101760
Giải ĐB028771
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 6, 8
1 5, 6 6 0, 0, 7, 9
2 2 7 1, 8, 8
3 6 8 4
4 3 9 8
Giải 864
Giải 7540
Giải 6044320653331
Giải 59664
Giải 4568599156843351
85969532945655691870
Giải 3 1202961598
Giải 2 45251
Giải 193914
Giải ĐB250644
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 1, 6, 9
1 4 6 4, 4, 5, 8, 9
2 9 7 0
3 1 8
4 0, 3, 4 9 4, 8
Giải 891
Giải 7805
Giải 6228919797974
Giải 53664
Giải 4101000234758430
01675916686121089545
Giải 3 0047214829
Giải 2 14580
Giải 125269
Giải ĐB302438
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5
1 0 6 4, 8, 9
2 9 7 2, 4, 5, 9
3 0, 8 8 0, 9
4 5, 7 9 1
Giải 869
Giải 7696
Giải 6534896404756
Giải 59053
Giải 4882228264804565
61284581425963584151
Giải 3 8080763282
Giải 2 43574
Giải 117989
Giải ĐB160558
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 3, 6, 8
1 6 5, 9
2 2 7 4
3 5 8 2, 4, 9
4 0, 2, 8, 8 9 6
Giải 873
Giải 7906
Giải 6670964901613
Giải 53203
Giải 4978191561262484
66576460810994556252
Giải 3 9093547751
Giải 2 16117
Giải 197740
Giải ĐB331187
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 9 5 1, 2
1 2, 3, 7, 9 6
2 7 3, 6
3 5 8 1, 4, 7
4 0, 5 9 0
Giải 804
Giải 7183
Giải 6833663875816
Giải 52801
Giải 4591004560041119
43400013500114725585
Giải 3 2541380835
Giải 2 95667
Giải 135562
Giải ĐB355326
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 0, 1, 4 5 0
1 3, 6, 9 6 2, 7
2 6 7
3 5, 6 8 3, 5, 7
4 7 9
Giải 838
Giải 7212
Giải 6652584767742
Giải 58068
Giải 4277254111016240
25083749602161986718
Giải 3 3099880508
Giải 2 67894
Giải 176800
Giải ĐB887644
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5
1 0, 2, 8, 9 6 0, 8
2 5, 5 7 6
3 8 8 3
4 0, 2, 4 9 4, 8
Giải 838
Giải 7727
Giải 6781088612139
Giải 50389
Giải 4499405371690967
76672219429883710785
Giải 3 5124665805
Giải 2 04628
Giải 177813
Giải ĐB574340
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 3, 6 6 1, 7
2 7, 8 7 2
3 7, 8, 9 8 5, 9
4 0, 0, 2, 6 9
Giải 873
Giải 7302
Giải 6912606653827
Giải 55303
Giải 4033605316733834
58441864906873176711
Giải 3 4564527193
Giải 2 78563
Giải 122000
Giải ĐB755710
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3 5
1 0, 1 6 0, 3, 5, 7
2 6, 7 7 3
3 1, 4 8
4 1, 5 9 0, 3
Giải 863
Giải 7858
Giải 6215947046273
Giải 54334
Giải 4658013061771245
79973372464669729576
Giải 3 6860468380
Giải 2 70898
Giải 188699
Giải ĐB553922
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 4 5 8, 9
1 7 6 3
2 2 7 3, 3, 6
3 4 8 0
4 5, 6 9 7, 8, 9
Giải 835
Giải 7781
Giải 6571540422947
Giải 51714
Giải 4227181811043106
34256805456650746420
Giải 3 4355810732
Giải 2 54621
Giải 108974
Giải ĐB912305
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 7 5 6, 8
1 0, 4, 5, 8 6
2 0, 1 7 4
3 2, 5 8 1
4 2, 5, 7 9
Giải 870
Giải 7813
Giải 6866173262895
Giải 50360
Giải 4067968033392213
88656574705621365309
Giải 3 4882055009
Giải 2 92295
Giải 144797
Giải ĐB675147
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 6
1 3, 3, 3 6 0, 1
2 0, 6 7 0, 0
3 3 8
4 7 9 5, 5, 6, 7
Giải 868
Giải 7061
Giải 6727616203802
Giải 59453
Giải 4900651919635897
92990968631146352005
Giải 3 3791588115
Giải 2 84699
Giải 154575
Giải ĐB943559
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 3, 9
1 5, 5 6 1, 3, 3, 5, 8
2 0 7 5, 6
3 8
4 9 0, 6, 7, 9
Giải 840
Giải 7376
Giải 6640707447281
Giải 58920
Giải 4862544457058106
48169388976703863828
Giải 3 3112972898
Giải 2 49467
Giải 134138
Giải ĐB689707
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 7 5 4
1 6 7, 9
2 0, 8, 9 7 0, 6
3 8, 8 8 1
4 0, 4 9 7, 8
Giải 817
Giải 7695
Giải 6310763656147
Giải 56055
Giải 4521395463267277
11215766138249608034
Giải 3 6795817864
Giải 2 49404
Giải 156429
Giải ĐB785514
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 5, 8
1 3, 4, 5, 7 6 4, 5
2 9 7 7
3 2, 4, 9 8
4 7 9 5, 6
Giải 840
Giải 7629
Giải 6156755697754
Giải 58851
Giải 4955717697342626
20528842467057275717
Giải 3 8091719103
Giải 2 32659
Giải 125542
Giải ĐB083933
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 4, 9
1 7, 7 6 7, 9
2 6, 8, 9 7 1, 2, 3
3 3 8
4 0, 2, 6 9
Giải 829
Giải 7768
Giải 6295469710874
Giải 53690
Giải 4490949059343839
03503460699235154539
Giải 3 5456128182
Giải 2 66542
Giải 157629
Giải ĐB386370
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 4
1 6 1, 8, 9
2 9, 9 7 0, 1, 4
3 9, 9 8 2
4 2 9 0, 3, 4
Giải 810
Giải 7396
Giải 6517011320925
Giải 57918
Giải 4051969100187596
73538567800933626005
Giải 3 7228856372
Giải 2 75098
Giải 120278
Giải ĐB438348
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5
1 0, 8 6
2 5 7 0, 2, 8
3 2, 6, 8 8 0, 8
4 8 9 6, 6, 6, 8
Giải 829
Giải 7261
Giải 6668609713355
Giải 54652
Giải 4520741898832620
81802282671024827336
Giải 3 0380550513
Giải 2 12210
Giải 195785
Giải ĐB753212
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 2, 5
1 0, 2, 3 6 1, 7
2 0, 9 7 1, 4
3 6 8 5, 6, 8
4 8 9
Giải 834
Giải 7895
Giải 6711858363579
Giải 59647
Giải 4865723654907153
61093772481233785275
Giải 3 3888341659
Giải 2 35311
Giải 169724
Giải ĐB795143
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 9
1 1, 8 6
2 4 7 2, 5, 9
3 4, 6, 7 8 3
4 3, 7, 8, 9 9 3, 5
Giải 894
Giải 7668
Giải 6410627530889
Giải 57770
Giải 4447786769308452
25183757663474196929
Giải 3 3646435930
Giải 2 69822
Giải 111207
Giải ĐB838784
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 2, 3
1 6 4, 6, 8
2 2, 9 7 0, 8
3 0 8 3, 4, 9
4 1 9 3, 4
Giải 854
Giải 7329
Giải 6328496788881
Giải 50732
Giải 4778643154965574
40142705092851650040
Giải 3 6621990660
Giải 2 63913
Giải 141707
Giải ĐB052659
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 4, 9
1 3, 6, 9 6 0, 4
2 9 7 4, 8
3 2 8 1, 4
4 0, 2, 9 9
Giải 827
Giải 7105
Giải 6999885333437
Giải 52331
Giải 4677599264063844
60587291670804590415
Giải 3 7435733155
Giải 2 09348
Giải 191838
Giải ĐB331454
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4, 5, 7, 9
1 5 6 7
2 7 7
3 1, 3, 7, 8 8 7
4 0, 4, 5, 8 9 8
Giải 845
Giải 7175
Giải 6970826210958
Giải 52412
Giải 4653182386228981
38391924911762116145
Giải 3 8289679318
Giải 2 14353
Giải 127820
Giải ĐB783042
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3, 8
1 2, 8, 8 6 2
2 0, 1, 1 7 5
3 8 1
4 2, 5, 5 9 1, 1, 6
Giải 867
Giải 7754
Giải 6394111760791
Giải 51006
Giải 4918307939252159
62772959221268374762
Giải 3 3410305754
Giải 2 67839
Giải 133711
Giải ĐB880883
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 4, 4, 9
1 1 6 2, 7
2 2 7 2, 6
3 0, 9 8 3, 3
4 1 9 1, 2
Giải 827
Giải 7664
Giải 6857603655688
Giải 57274
Giải 4382275296060719
20236637315463985825
Giải 3 1427901542
Giải 2 83212
Giải 136263
Giải ĐB908812
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 2, 2, 9 6 0, 3, 4, 5
2 5, 7, 7 7 4, 6, 9
3 1, 6, 9 8 8
4 2 9
Giải 887
Giải 7398
Giải 6209458232840
Giải 56456
Giải 4239244837337394
02726280556153441744
Giải 3 3437514942
Giải 2 24550
Giải 193683
Giải ĐB241733
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 5, 6
1 6
2 3, 4, 6 7 3, 5
3 3, 4 8 3, 7
4 0, 2, 4 9 4, 4, 8
Giải 894
Giải 7897
Giải 6081307247669
Giải 59234
Giải 4837661588597728
31727219560460679197
Giải 3 1359639862
Giải 2 73216
Giải 192083
Giải ĐB173600
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 6
1 3, 6 6 2, 6, 9
2 4, 7, 8 7
3 4 8 3, 5
4 9 4, 6, 7, 7
Giải 823
Giải 7736
Giải 6549011364990
Giải 52641
Giải 4274526358606423
08701105656793799970
Giải 3 8613097927
Giải 2 78169
Giải 180186
Giải ĐB871617
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2
1 7 6 5, 9
2 3, 3, 7 7 0
3 0, 6, 6, 7 8 6, 6
4 1 9 0, 0
Giải 864
Giải 7384
Giải 6670553456216
Giải 51346
Giải 4792418399763403
62948268346836267108
Giải 3 3494476599
Giải 2 87067
Giải 119122
Giải ĐB576692
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 8 5
1 6 6 2, 4, 7
2 2 7
3 4 8 4
4 1, 4, 5, 6, 8 9 2, 7, 9
Giải 874
Giải 7820
Giải 6608424340545
Giải 58254
Giải 4100983940193737
53234549304669716835
Giải 3 7515805546
Giải 2 43851
Giải 194515
Giải ĐB897580
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 4, 8
1 5 6
2 0 7 4
3 0, 4, 4, 5, 7 8 0, 4
4 5, 6 9 7, 8
Giải 879
Giải 7173
Giải 6637286559959
Giải 56100
Giải 4590724453066184
43761623902286061167
Giải 3 2862724439
Giải 2 35983
Giải 189952
Giải ĐB916634
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 5, 9
1 6 0, 1, 7
2 7 7 2, 2, 3, 9
3 0, 4, 9 8 3, 4
4 9 0
Giải 842
Giải 7807
Giải 6949653269775
Giải 57541
Giải 4929116221679388
89750376063443295925
Giải 3 0677864663
Giải 2 84922
Giải 112385
Giải ĐB659511
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 0
1 1, 1, 6 6 3
2 2, 5, 6 7 5, 8
3 2 8 5, 8
4 1, 2 9 6
Giải 892
Giải 7980
Giải 6035368710469
Giải 55169
Giải 4362706765617242
63689029984268632688
Giải 3 8979134009
Giải 2 50109
Giải 186292
Giải ĐB380542
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 3, 6
1 6 9, 9
2 7 0, 1
3 8 0, 6, 8, 9
4 2, 2 9 1, 2, 2, 8
Giải 885
Giải 7826
Giải 6776776534829
Giải 51615
Giải 4791546551244233
27196322231278598628
Giải 3 0350301625
Giải 2 00813
Giải 173576
Giải ĐB887312
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3, 4
1 2, 2, 3, 5 6 7
2 3, 5, 6, 8, 9 7 6
3 3 8 5, 5
4 9 6
Giải 846
Giải 7835
Giải 6844569360252
Giải 55217
Giải 4482460246689974
33949961305922058506
Giải 3 5916668303
Giải 2 94571
Giải 122278
Giải ĐB961419
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 2
1 7, 9 6 6, 6
2 0 7 1, 4, 8
3 0, 5, 6 8
4 5, 6, 6, 9 9
Giải 862
Giải 7945
Giải 6351638526565
Giải 55073
Giải 4075840827410479
54453057029887615020
Giải 3 8146536418
Giải 2 58359
Giải 108647
Giải ĐB446147
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 3, 9
1 6, 8 6 2, 5, 5
2 0 7 3, 4, 6, 9
3 8 4
4 5, 7, 7 9
Giải 897
Giải 7467
Giải 6149383657298
Giải 56391
Giải 4208883611316848
57832568481990300908
Giải 3 1384434350
Giải 2 24667
Giải 116592
Giải ĐB168153
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 0, 3
1 3 6 5, 7, 7
2 7
3 2 8 8
4 4, 8, 8 9 1, 2, 3, 7, 8
Giải 827
Giải 7456
Giải 6448339578572
Giải 57212
Giải 4040764026308248
33151611985960375302
Giải 3 2127133355
Giải 2 83191
Giải 172324
Giải ĐB686797
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 1, 5, 6, 7
1 2 6 3
2 4, 7 7 1, 2, 6
3 8 3
4 8 9 1, 7, 8
Giải 888
Giải 7412
Giải 6897841833903
Giải 54438
Giải 4921219631363999
10536416268799246102
Giải 3 4283531200
Giải 2 82928
Giải 113533
Giải ĐB349293
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3 5
1 2, 3 6
2 1, 6, 8 7 8
3 3, 5, 6, 8 8 3, 8
4 9 2, 3, 9
Giải 834
Giải 7301
Giải 6217297614105
Giải 58080
Giải 4411860588861188
26422903289479452522
Giải 3 5808452179
Giải 2 41830
Giải 105740
Giải ĐB362245
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5
1 6 1
2 2, 2, 8 7 2, 9
3 0, 4 8 0, 4, 6, 8, 8
4 0, 5 9 4
Giải 870
Giải 7460
Giải 6775102134297
Giải 54766
Giải 4159033029455539
60278320578625988848
Giải 3 2427450964
Giải 2 22481
Giải 188713
Giải ĐB988631
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 7, 9
1 3, 3 6 0, 4, 6
2 7 0, 4, 8
3 1, 9 8 1
4 8 9 4, 7
Giải 873
Giải 7817
Giải 6864590552785
Giải 53319
Giải 4265867859042141
50196458168443430294
Giải 3 2908534597
Giải 2 30796
Giải 118067
Giải ĐB191362
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 6, 7, 9 6 2, 7
2 7 3
3 4 8 5, 5, 6
4 1, 5 9 0, 4, 6, 6, 7
Giải 866
Giải 7490
Giải 6949253831712
Giải 51204
Giải 4244971048119428
51485537845110462543
Giải 3 0391547704
Giải 2 15593
Giải 106167
Giải ĐB970562
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 4 5
1 2, 5 6 2, 6, 7
2 8 7
3 8 1, 3, 4, 5
4 3 9 0, 2, 3, 7
Giải 845
Giải 7896
Giải 6275329188410
Giải 50121
Giải 4680913396580525
71205141954028084958
Giải 3 5878669966
Giải 2 89027
Giải 129560
Giải ĐB982419
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3, 8
1 0, 8, 9 6 0, 5, 6
2 1, 5, 7 7
3 8 0, 6
4 5 9 1, 5, 6
Giải 880
Giải 7306
Giải 6873419272743
Giải 52980
Giải 4883072117167084
53626653261548089997
Giải 3 9716958007
Giải 2 48592
Giải 173327
Giải ĐB051810
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 7 5
1 0 6 9
2 6, 6, 7, 7 7 1
3 4 8 0, 0, 0, 4
4 3 9 2, 7
Giải 858
Giải 7661
Giải 6767105465209
Giải 53985
Giải 4143785207245974
65881667398282082801
Giải 3 7863409734
Giải 2 29690
Giải 121273
Giải ĐB815920
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 8
1 6 1
2 0, 0 7 1, 2, 3, 4, 8
3 4, 4, 9 8 1, 5
4 6 9 0
Giải 846
Giải 7281
Giải 6684414609247
Giải 59094
Giải 4230620777162402
62818370255984313761
Giải 3 4466528620
Giải 2 24438
Giải 137929
Giải ĐB979078
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 8 6 0, 1, 2, 5
2 0, 5, 9 7 1, 8
3 8 8 1
4 3, 4, 6, 7 9 4
Giải 870
Giải 7964
Giải 6351589251484
Giải 50775
Giải 4086454124943802
48723715956766518993
Giải 3 6644264882
Giải 2 02008
Giải 128590
Giải ĐB349306
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 8 5
1 5 6 4, 5
2 3, 5 7 0, 5
3 8 2, 4
4 2, 5, 9 9 0, 3, 5
Giải 805
Giải 7261
Giải 6250835629101
Giải 55214
Giải 4937400549689321
16754399966203494878
Giải 3 0545886100
Giải 2 58591
Giải 165184
Giải ĐB296078
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 5, 8 5 4, 8
1 4 6 1, 2
2 1 7 8, 8
3 4 8 4
4 0 9 1, 6, 6
Giải 825
Giải 7291
Giải 6498770072537
Giải 51722
Giải 4473972976326059
15428598646107832815
Giải 3 7372777435
Giải 2 37304
Giải 172612
Giải ĐB883941
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 9
1 2, 5 6 3, 4
2 2, 5, 7, 8 7 8
3 5, 7 8 7
4 1 9 1, 7
Giải 814
Giải 7800
Giải 6808445639297
Giải 57860
Giải 4616657127692945
26677108797572783577
Giải 3 7400809991
Giải 2 97912
Giải 174332
Giải ĐB093109
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8, 9 5
1 2, 4 6 0, 3, 5
2 7 7 6, 7, 7, 9
3 2 8 4
4 5 9 1, 7
Giải 825
Giải 7156
Giải 6167215539658
Giải 51419
Giải 4543487087633723
86295016673661555926
Giải 3 2476368949
Giải 2 16016
Giải 100082
Giải ĐB992633
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 6, 8
1 5, 6, 9 6 3, 7
2 3, 5, 6 7 2, 6
3 3 8 2
4 8, 9 9 5
Giải 818
Giải 7961
Giải 6343788033353
Giải 57628
Giải 4498593577595651
16848459377217756025
Giải 3 5115570773
Giải 2 44488
Giải 112356
Giải ĐB496565
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 3, 5, 6, 9
1 8 6 1, 5
2 5, 8 7 3, 5, 7
3 7, 7 8 8
4 8 9
Giải 819
Giải 7618
Giải 6138292557491
Giải 55712
Giải 4437442436642005
60174929983286945441
Giải 3 5043652461
Giải 2 02501
Giải 155818
Giải ĐB013817
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 5
1 2, 7, 8, 8, 9 6 1, 6, 9
2 7 4
3 6 8 2
4 1, 4 9 1, 8
Giải 883
Giải 7220
Giải 6367689732527
Giải 58150
Giải 4354230549806040
17750516382185857612
Giải 3 0306271941
Giải 2 75926
Giải 183596
Giải ĐB517931
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 0, 8
1 2 6 2
2 0, 3, 6, 7 7 3, 6
3 1, 8 8 3
4 0, 1 9 6, 8
Giải 874
Giải 7398
Giải 6186747677682
Giải 55565
Giải 4432659496319097
57523464621953995685
Giải 3 3055271043
Giải 2 47849
Giải 158304
Giải ĐB855453
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2, 3
1 6 2, 3, 5, 5, 7, 7
2 3 7 4
3 9 8 2, 5
4 3, 9 9 7, 8
Giải 882
Giải 7787
Giải 6702614197394
Giải 52630
Giải 4116453295585584
18583554885010656512
Giải 3 7841300001
Giải 2 20984
Giải 150877
Giải ĐB455321
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 5
1 2, 3, 9 6
2 1, 6 7 7
3 0 8 2, 3, 4, 4, 7, 8
4 5 9 4
Giải 810
Giải 7425
Giải 6128772597364
Giải 55415
Giải 4770055191505905
56625459443772984974
Giải 3 3646549957
Giải 2 53620
Giải 189748
Giải ĐB734886
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5 5 7, 9
1 0, 5, 5 6 4, 5
2 0, 5, 5, 9 7 4
3 8 6, 7
4 4, 8 9
Giải 897
Giải 7770
Giải 6968670037819
Giải 52606
Giải 4520596175512315
38156435957448855017
Giải 3 0248941050
Giải 2 09284
Giải 100883
Giải ĐB789938
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 0, 5, 6, 9
1 5, 7, 9 6
2 7 0
3 8 8 3, 4, 6, 8, 9
4 9 5, 7
Giải 865
Giải 7350
Giải 6220659883816
Giải 55086
Giải 4438961313707642
14248981651875109488
Giải 3 2389923892
Giải 2 11546
Giải 108027
Giải ĐB474835
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 1
1 6 6 5, 5
2 7 7
3 5, 7 8 6, 8, 8
4 2, 6, 8 9 2, 6, 9
Giải 899
Giải 7568
Giải 6150585151550
Giải 55133
Giải 4562011469749284
73448451267160735805
Giải 3 4981350306
Giải 2 29024
Giải 154765
Giải ĐB623976
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 5, 6, 7 5 0
1 3, 5 6 5, 8
2 4, 6 7 6
3 3 8 4
4 8 9 7, 9
Giải 867
Giải 7963
Giải 6005600437327
Giải 57407
Giải 4976015000234446
89744974300195283837
Giải 3 6255957231
Giải 2 79351
Giải 137531
Giải ĐB180006
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 6, 7 5 1, 2, 6, 9
1 6 3, 7
2 7 7
3 0, 1, 1, 7 8
4 3, 4, 6 9
Giải 891
Giải 7689
Giải 6729931266758
Giải 55626
Giải 4867506389645047
70601058328407934720
Giải 3 3158192311
Giải 2 32670
Giải 152683
Giải ĐB174798
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 8
1 1 6
2 0, 6, 6 7 0, 9
3 2 8 1, 3, 9
4 7 9 1, 6, 8, 9
Giải 870
Giải 7404
Giải 6744788997899
Giải 57611
Giải 4914667314896856
76132832284425935072
Giải 3 1083455203
Giải 2 10919
Giải 131898
Giải ĐB169092
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 6, 9
1 1, 9 6 6
2 8 7 0, 2
3 2, 4 8
4 7, 8 9 2, 8, 9, 9
Giải 823
Giải 7661
Giải 6044252488894
Giải 51753
Giải 4716226917872062
86604322677376579054
Giải 3 7537314530
Giải 2 20512
Giải 113854
Giải ĐB842374
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3, 4, 4
1 2 6 1, 2, 5, 7
2 2, 3 7 3, 4, 8
3 0 8
4 2, 8 9 4
Giải 856
Giải 7921
Giải 6173651132328
Giải 57185
Giải 4353180223531241
91659706784315835325
Giải 3 9343265697
Giải 2 44180
Giải 105699
Giải ĐB073768
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 8, 9
1 3, 8 6 8
2 1, 5, 8 7 8
3 2, 5, 6 8 0, 5
4 1 9 7, 9
Giải 817
Giải 7967
Giải 6705142059101
Giải 51561
Giải 4150053614165247
06776778043478621498
Giải 3 5671470935
Giải 2 25248
Giải 124395
Giải ĐB053243
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 5, 5 5 1
1 4, 7 6 1, 7
2 7 6
3 5 8 6
4 1, 3, 7, 8 9 5, 8
Giải 808
Giải 7152
Giải 6277674539706
Giải 50102
Giải 4066474069636115
46657475267874960396
Giải 3 8622611971
Giải 2 70371
Giải 110643
Giải ĐB338743
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 8 5 2, 3, 7
1 5 6
2 6, 6 7 1, 1, 6
3 8
4 3, 3, 7, 9 9 6, 6
Giải 849
Giải 7043
Giải 6994709486266
Giải 59994
Giải 4656393698169088
46732300380518646475
Giải 3 9462365199
Giải 2 05820
Giải 164166
Giải ĐB641029
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 6 6, 6
2 0, 3, 9 7 5
3 2, 8, 9 8 1, 6, 8
4 3, 7, 8, 9 9 4, 9
Giải 866
Giải 7684
Giải 6504708285677
Giải 53763
Giải 4020462197445184
03211300219914249061
Giải 3 7303032643
Giải 2 55154
Giải 161376
Giải ĐB771033
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 1 6 1, 3, 6
2 1, 8 7 4, 6, 7
3 0, 3 8 4, 4
4 2, 3, 6, 7 9
Giải 892
Giải 7719
Giải 6056688878101
Giải 53968
Giải 4024261589443212
80272969362977930998
Giải 3 8038626583
Giải 2 54256
Giải 168987
Giải ĐB807460
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 6
1 2, 9 6 0, 6, 8
2 6 7 2, 9
3 6 8 3, 6, 7, 7
4 9 2, 4, 8
Giải 853
Giải 7136
Giải 6509098383011
Giải 50358
Giải 4631592264711585
17520328854906493840
Giải 3 9282003400
Giải 2 24105
Giải 175694
Giải ĐB079141
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 3, 8, 9
1 1 6 4
2 0, 0 7
3 6, 8 8 5, 5
4 0, 1, 7 9 0, 4
Giải 880
Giải 7815
Giải 6805861858276
Giải 51705
Giải 4808975996969518
01289542594469080839
Giải 3 4888002725
Giải 2 38130
Giải 136659
Giải ĐB103652
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 8, 9, 9
1 5, 8 6 9
2 5 7 6
3 0, 9 8 0, 0, 5, 9
4 9 0, 7
Giải 818
Giải 7801
Giải 6756956290448
Giải 58180
Giải 4491833466748371
30306601203810419207
Giải 3 8889551652
Giải 2 74618
Giải 150207
Giải ĐB071817
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 6, 7, 7 5 2
1 7, 8, 8 6 7, 9
2 0, 9 7 1
3 8 0, 3
4 8 9 5
Giải 851
Giải 7821
Giải 6939026819723
Giải 56958
Giải 4293531767389823
23362304749565784119
Giải 3 4217961890
Giải 2 26186
Giải 192447
Giải ĐB207612
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 3, 7, 8
1 2, 9 6 2
2 1, 3, 3 7 3, 4, 9
3 8 1, 6
4 7 9 0, 0
Giải 832
Giải 7135
Giải 6629731519672
Giải 50041
Giải 4646260126065255
18021424999376243655
Giải 3 9464037834
Giải 2 27972
Giải 103101
Giải ĐB307809
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 1, 5, 5
1 6 0, 2
2 1, 6 7 2, 2
3 2, 4, 5 8
4 0, 1 9 7, 9
Giải 859
Giải 7987
Giải 6523071332358
Giải 54044
Giải 4021082623340418
95995155989585936988
Giải 3 5901881655
Giải 2 70148
Giải 171133
Giải ĐB074926
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5, 8, 9, 9
1 8, 8 6
2 6 7
3 0, 3, 3, 3 8 7, 8
4 4, 8 9 5, 8
Giải 859
Giải 7808
Giải 6041033132453
Giải 57360
Giải 4612179074734245
58683061556723916741
Giải 3 2885256385
Giải 2 52636
Giải 120960
Giải ĐB268682
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2, 3, 5, 9
1 0, 3, 7 6 0, 0
2 7
3 6, 9 8 2, 3, 5
4 1, 5, 7 9
Giải 825
Giải 7381
Giải 6971278284855
Giải 54161
Giải 4476435068886695
50130890109962239849
Giải 3 6744031142
Giải 2 58911
Giải 174788
Giải ĐB091545
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 1, 2 6 1
2 2, 5, 8 7
3 0 8 1, 8, 8
4 0, 2, 3, 5, 9 9 5
Giải 880
Giải 7378
Giải 6344116028071
Giải 58756
Giải 4126332226765292
11167075861000087806
Giải 3 5751091767
Giải 2 62470
Giải 181930
Giải ĐB358287
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6 5 6
1 0 6 7, 7, 7
2 7 0, 1, 8
3 0, 3 8 0, 6, 7
4 1 9 2
Giải 849
Giải 7301
Giải 6266945902553
Giải 50379
Giải 4853849488026818
92869470537868207476
Giải 3 2630620055
Giải 2 00488
Giải 111716
Giải ĐB789185
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 3, 3, 5
1 6, 8 6 9, 9
2 7 6, 9
3 8 0, 2, 4, 5, 8
4 9 9 0
Giải 850
Giải 7672
Giải 6374181178665
Giải 54014
Giải 4243159660796150
93376625686119068578
Giải 3 2444297294
Giải 2 40397
Giải 194712
Giải ĐB936589
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 0
1 2, 4, 5, 7 6 5, 8
2 7 2, 6, 8
3 8 9
4 1, 2 9 0, 4, 7
Giải 863
Giải 7897
Giải 6790774489479
Giải 55216
Giải 4173710476635343
15461700414640303838
Giải 3 4841637093
Giải 2 07789
Giải 137297
Giải ĐB836904
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 7 5
1 6, 6 6 1, 3, 6
2 7 1, 9
3 8 8 9
4 1, 3, 8 9 3, 7, 7
Giải 858
Giải 7903
Giải 6154639022575
Giải 54877
Giải 4983144067568481
93280932766691588152
Giải 3 0968161502
Giải 2 59119
Giải 113440
Giải ĐB327032
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 3 5 2, 8
1 4, 5, 9 6
2 7 5, 5, 6, 7
3 2 8 0, 1, 1
4 0, 6 9
Giải 855
Giải 7976
Giải 6897923838586
Giải 58892
Giải 4649935917510131
51448427999377179500
Giải 3 8313659798
Giải 2 71249
Giải 151896
Giải ĐB537498
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 5
1 6
2 7 1, 5, 6, 9
3 1, 6 8 3, 6
4 8, 9 9 2, 3, 6, 8, 8, 9
Giải 851
Giải 7290
Giải 6226129887918
Giải 55194
Giải 4884272583907001
11929670317399437250
Giải 3 0338567397
Giải 2 58133
Giải 109709
Giải ĐB990337
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 0, 1
1 8 6 1
2 7, 9 7
3 1, 3, 7, 9 8 5, 8
4 9 0, 4, 4, 7
Giải 824
Giải 7152
Giải 6762091622935
Giải 53750
Giải 4365942852110778
90561740192367436071
Giải 3 2312982259
Giải 2 62696
Giải 159179
Giải ĐB887035
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 2, 9
1 9 6 1, 2
2 0, 1, 4, 9 7 1, 4, 8, 9
3 5, 5 8
4 9 4, 6
Giải 833
Giải 7681
Giải 6529837648961
Giải 53794
Giải 4670575510609588
41565481658866313659
Giải 3 4907040505
Giải 2 34380
Giải 197990
Giải ĐB918341
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 7, 9
1 6 1, 3, 4, 5, 5
2 7 0
3 3 8 0, 1, 8
4 1 9 0, 4, 8
Giải 867
Giải 7207
Giải 6819301056856
Giải 53425
Giải 4714940725312832
59226544364351193041
Giải 3 5940897425
Giải 2 48785
Giải 134744
Giải ĐB404121
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 8 5 3, 6
1 1 6 7
2 1, 5, 5, 6 7
3 2, 6 8 5
4 1, 4 9 3, 4
Giải 898
Giải 7980
Giải 6966639331369
Giải 56016
Giải 4178788121139958
82857991769170340693
Giải 3 2859504057
Giải 2 88803
Giải 115174
Giải ĐB016494
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3 5 7, 7, 8
1 1, 6 6 6, 9
2 7 4, 6, 8
3 3 8 0
4 9 3, 4, 5, 8
Giải 858
Giải 7340
Giải 6641467779907
Giải 59118
Giải 4407641915244469
59646065409613896285
Giải 3 9508794247
Giải 2 55533
Giải 146612
Giải ĐB414556
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 6, 8
1 2, 4, 8 6 4, 9
2 7 7
3 3, 8 8 5, 7
4 0, 0, 6, 7 9
Giải 804
Giải 7566
Giải 6761176534581
Giải 57592
Giải 4837783341063181
86172910114366841522
Giải 3 3180535304
Giải 2 11168
Giải 190115
Giải ĐB572829
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 5 5 3
1 0, 1, 1, 5 6 6, 8, 8
2 2, 9 7 2, 8
3 8 1, 1
4 9 2
Giải 804
Giải 7150
Giải 6134865353730
Giải 57709
Giải 4146245448923028
88275826111089267451
Giải 3 2983045178
Giải 2 75436
Giải 143802
Giải ĐB115755
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 9 5 0, 1, 5
1 1 6
2 4, 8 7 5, 8
3 0, 0, 5, 6 8 9
4 8 9 2
Giải 805
Giải 7580
Giải 6425822308291
Giải 59248
Giải 4635090681831729
56296353051197028353
Giải 3 5925210289
Giải 2 34158
Giải 118847
Giải ĐB092558
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 9 5 2, 3, 8, 8, 8
1 8 6
2 9 7 0
3 0 8 0, 9
4 7, 8 9 1, 6
Giải 899
Giải 7635
Giải 6243437893899
Giải 51867
Giải 4698806264368273
29091339595020235016
Giải 3 5575416413
Giải 2 20681
Giải 135437
Giải ĐB140915
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4, 9
1 3, 5, 6 6 7
2 7 3
3 4, 5, 7 8 0, 1, 9
4 3 9 1, 9, 9
Giải 897
Giải 7053
Giải 6522341384931
Giải 50540
Giải 4883478223361399
81504216282709976967
Giải 3 6531477551
Giải 2 22237
Giải 152011
Giải ĐB223086
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 3
1 1, 4 6 7
2 3, 8 7
3 1, 3, 7, 8 8 6
4 0, 7 9 7, 9, 9
Giải 828
Giải 7145
Giải 6220491696380
Giải 58592
Giải 4590053066155974
88693668608159597141
Giải 3 6686433307
Giải 2 88966
Giải 174666
Giải ĐB403252
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 7 5 2
1 6 0, 1, 4, 6, 6, 9
2 8 7 4
3 8 0
4 1, 5 9 2, 3, 5
Giải 886
Giải 7949
Giải 6847386708055
Giải 58167
Giải 4006540441554097
74340458823500443299
Giải 3 8781064838
Giải 2 20089
Giải 131831
Giải ĐB404404
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4 5 4, 5
1 0, 5 6 7
2 7 0, 3
3 1, 8 8 2, 6, 9
4 0, 9 9 7, 9
Giải 875
Giải 7521
Giải 6959786136532
Giải 57612
Giải 4038770734345696
58182336553316402335
Giải 3 7601374239
Giải 2 56830
Giải 140260
Giải ĐB320946
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 2, 3, 3 6 0, 4
2 1 7 5, 7
3 0, 2, 5, 9 8 2
4 3, 6 9 6, 7
Giải 801
Giải 7134
Giải 6956630554835
Giải 57041
Giải 4130479218510065
57609309682046660842
Giải 3 8018617618
Giải 2 26002
Giải 143396
Giải ĐB185346
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 9 5 5
1 8 6 5, 6, 6, 8
2 7
3 4, 5 8 5, 6
4 1, 2, 6, 7 9 6
Giải 872
Giải 7305
Giải 6097354934485
Giải 59997
Giải 4116327559430138
85137890159001942842
Giải 3 7550683643
Giải 2 68477
Giải 180049
Giải ĐB306493
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5
1 5, 9 6
2 7 2, 3, 7
3 2, 7, 8 8 5
4 2, 3, 9 9 3, 3, 4, 7
Giải 825
Giải 7499
Giải 6756146867830
Giải 56453
Giải 4124176154443717
05446487382357840537
Giải 3 9079102052
Giải 2 98266
Giải 174551
Giải ĐB552158
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 3, 8
1 7, 7 6 1, 6
2 5 7 8
3 0, 7, 8 8 6
4 4, 6 9 1, 9
Giải 879
Giải 7367
Giải 6863313856732
Giải 50811
Giải 4208628505507640
37503229098838120447
Giải 3 3174531022
Giải 2 16554
Giải 110021
Giải ĐB269088
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 4, 5
1 1 6 2, 7
2 1, 2 7 9
3 2, 3 8 1, 5, 8
4 0, 5, 7 9
Giải 851
Giải 7149
Giải 6495754512330
Giải 58095
Giải 4781398446294455
48619788071552967664
Giải 3 9749762694
Giải 2 67713
Giải 161520
Giải ĐB985387
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 1, 5, 7
1 3, 9 6 2, 4
2 0, 9 7
3 0, 9 8 7
4 9 9 4, 5, 7
Giải 814
Giải 7111
Giải 6203912962341
Giải 58108
Giải 4162794864672001
04210012646930764117
Giải 3 3709995225
Giải 2 99557
Giải 137069
Giải ĐB149303
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 7, 8 5 7
1 0, 1, 4, 7 6 4, 9
2 5 7 9
3 9 8
4 1, 6 9 6, 9
Giải 849
Giải 7154
Giải 6798234511364
Giải 53577
Giải 4349301658054125
54617786318550034420
Giải 3 9825651905
Giải 2 94551
Giải 137221
Giải ĐB766696
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 1, 1, 4, 6
1 7 6 4
2 0, 1, 5 7 7
3 0, 1 8 0, 2
4 9 9 6
Giải 829
Giải 7965
Giải 6769757898311
Giải 59295
Giải 4335587610083654
37454013351599214488
Giải 3 9271372651
Giải 2 12686
Giải 165480
Giải ĐB070135
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1, 4, 4, 8
1 1, 3 6 5
2 9 7
3 5, 5 8 0, 6, 8, 9
4 9 2, 5, 7
Giải 803
Giải 7021
Giải 6782499932945
Giải 54478
Giải 4294942988446977
87887542279639912286
Giải 3 5000894099
Giải 2 64347
Giải 140630
Giải ĐB970648
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5
1 6
2 1, 4, 7 7 7, 8
3 0 8 4, 6, 7
4 5, 7, 8 9 3, 4, 9, 9
Giải 847
Giải 7790
Giải 6832827857972
Giải 59863
Giải 4840650061967081
08636180901746880889
Giải 3 4737995855
Giải 2 71013
Giải 100133
Giải ĐB135708
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5
1 3, 9 6 3, 5, 8
2 8 7 2, 9
3 3, 6 8 1, 5, 9
4 7 9 0, 0
Giải 815
Giải 7874
Giải 6922099019922
Giải 52160
Giải 4984640530893113
64342901904607824154
Giải 3 4170075039
Giải 2 87642
Giải 185257
Giải ĐB546784
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 8 5 4, 7
1 3, 5 6 0, 4
2 0, 2 7 4, 8
3 9 8 4
4 2, 2 9 0
Giải 836
Giải 7768
Giải 6066712673649
Giải 52829
Giải 4466225843144805
65481324738441592214
Giải 3 0033113915
Giải 2 07855
Giải 101257
Giải ĐB711311
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 5, 7
1 1, 4, 5, 5 6 7, 7, 8
2 2, 9 7 3
3 1, 1, 6 8 1
4 9 9
Giải 886
Giải 7141
Giải 6144770477343
Giải 59272
Giải 4707967019590757
43639935903954746522
Giải 3 0028964944
Giải 2 65119
Giải 135176
Giải ĐB406203
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 7
1 9 6
2 2 7 2, 6
3 9 8 6, 9
4 1, 3, 4, 7, 7, 7 9 0, 5, 6
Giải 842
Giải 7861
Giải 6791607337550
Giải 50666
Giải 4798347666656287
64575345245723502903
Giải 3 4951981675
Giải 2 15310
Giải 163413
Giải ĐB333733
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0
1 0, 3, 6, 9 6 1, 6, 6
2 4 7 5, 5
3 3, 3, 4, 5 8 7
4 2 9
Giải 880
Giải 7876
Giải 6230912226676
Giải 50382
Giải 4236619770596308
23952594916920879051
Giải 3 5203128554
Giải 2 51950
Giải 173771
Giải ĐB956041
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8, 8, 9 5 0, 1, 2, 4
1 6 1
2 2 7 1, 6, 6
3 1 8 0, 2
4 1 9 1
Giải 815
Giải 7217
Giải 6246535216649
Giải 55486
Giải 4028524855788468
10388156117552311544
Giải 3 3606566542
Giải 2 28200
Giải 116117
Giải ĐB706847
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 7
1 1, 5, 7, 7 6 5, 5, 8
2 1, 3 7
3 8 6, 8
4 2, 4, 7, 9 9
Giải 880
Giải 7952
Giải 6697082280649
Giải 51183
Giải 4406948760094069
65029638389475193637
Giải 3 2954552308
Giải 2 16914
Giải 115131
Giải ĐB523451
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 1, 1, 2
1 4 6 9
2 8, 9 7 0
3 1, 7, 8 8 0, 3
4 5, 9 9 4
Giải 889
Giải 7264
Giải 6132636680948
Giải 57779
Giải 4899356473439998
87415761389584932938
Giải 3 6290892231
Giải 2 29209
Giải 134321
Giải ĐB754412
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5
1 2, 5 6 4, 8
2 1, 6 7 9
3 1, 4, 5, 8, 8 8 9
4 8, 9 9 8
Giải 811
Giải 7093
Giải 6432459615034
Giải 51978
Giải 4992856147829576
26001293857422388111
Giải 3 8459394514
Giải 2 74848
Giải 113048
Giải ĐB918703
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5
1 1, 1, 4 6 1
2 3, 4 7 6, 8, 8
3 4 8 5, 5
4 8, 8 9 3, 3
Giải 803
Giải 7826
Giải 6171578703383
Giải 54619
Giải 4283427487612367
20085906370828967585
Giải 3 9002208026
Giải 2 19714
Giải 186447
Giải ĐB125399
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 4, 5, 9 6 7
2 2, 6, 6 7 0, 6
3 7 8 3, 5, 5, 9
4 2, 7 9 9
Giải 835
Giải 7855
Giải 6919852822075
Giải 58312
Giải 4034289667120340
79329511530349166971
Giải 3 0446394881
Giải 2 21335
Giải 181629
Giải ĐB558222
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 5
1 2 6 3
2 2, 8, 9, 9 7 1, 1, 5
3 5, 5 8 1, 2
4 0 9 1, 8
Giải 885
Giải 7684
Giải 6268681262989
Giải 59685
Giải 4317794696507626
97935897222453911044
Giải 3 9588425016
Giải 2 57604
Giải 190531
Giải ĐB048544
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 6 6 5
2 2, 6, 6 7 9
3 1, 5, 9 8 4, 4, 5, 5, 6, 9
4 4, 4 9
Giải 865
Giải 7825
Giải 6387822107593
Giải 57259
Giải 4974237284953764
37800559931230980424
Giải 3 4519168642
Giải 2 97724
Giải 150579
Giải ĐB091793
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 9
1 0 6 4, 5
2 3, 4, 4, 5 7 8, 9
3 8
4 2, 9 9 1, 3, 3, 3
Giải 836
Giải 7224
Giải 6142599799871
Giải 53723
Giải 4721372525368290
95245420256704988725
Giải 3 8481054082
Giải 2 81717
Giải 199473
Giải ĐB182890
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 0, 7 6
2 3, 4, 5, 5, 5 7 1, 3, 9
3 6, 7 8 2
4 5, 9 9 0, 0
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSTTH theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Thừa Thiên Huế trực tiếp

XSTTH 200 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Thừa Thiên Huế có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,