XSTTH 100 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 25/5 Hôm nay- Chủ Nhật, 26/5
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSTTH> XSTTH 100 ngày
Giải 870
Giải 7752
Giải 6301340864063
Giải 57389
Giải 4535448569272355
98587709636475071274
Giải 3 0710787710
Giải 2 94924
Giải 165869
Giải ĐB054991
Soi cầu Thừa Thiên Huế
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 2, 5
1 0, 3 6 3, 3, 9
2 4 7 0, 4
3 8 6, 7, 9
4 4 9 1, 2
XSTTH 30 ngày
 
 
Giải 845
Giải 7065
Giải 6832570387818
Giải 56295
Giải 4436076902664172
40506659317772000746
Giải 3 9314244156
Giải 2 99655
Giải 185188
Giải ĐB979256
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 5, 6, 6
1 8 6 5
2 0, 5, 6 7 2
3 1, 8 8 8
4 2, 5, 6 9 5
XSTTH 90 ngày
Giải 855
Giải 7407
Giải 6429741848988
Giải 57379
Giải 4989808135770272
88941429745616531277
Giải 3 3983747361
Giải 2 87666
Giải 184587
Giải ĐB941762
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5, 7
1 6 1, 2, 5, 6
2 7 2, 4, 7, 9
3 7 8 0, 4, 7, 8
4 1 9 7
XSTTH 100 ngày
Giải 880
Giải 7500
Giải 6351725989571
Giải 51009
Giải 4953729380049646
75312239861631308074
Giải 3 1521885265
Giải 2 36444
Giải 131072
Giải ĐB643774
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 9 5
1 2, 3, 7, 8 6 5
2 7 1, 2, 2, 4, 4
3 8 0, 6
4 4, 6 9 8
XSTTH 200 ngày
Giải 899
Giải 7276
Giải 6758620267012
Giải 52105
Giải 4168528639963155
63208711696555280855
Giải 3 5296482007
Giải 2 94928
Giải 134087
Giải ĐB643466
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 8 5 2, 2, 5, 5
1 2 6 4, 6, 9
2 6, 8 7 6
3 8 6, 7
4 9 9, 9
XSTTH 300 ngày
Giải 803
Giải 7464
Giải 6232834342479
Giải 52768
Giải 4041497102160761
79639270524377085010
Giải 3 2945120215
Giải 2 67574
Giải 181306
Giải ĐB942752
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 1, 2, 2
1 0, 5 6 1, 4, 8
2 1, 8 7 0, 4, 9
3 4, 9 8
4 9 9
XSTTH 10 ngày
Giải 803
Giải 7833
Giải 6310966493232
Giải 50003
Giải 4871224441727555
37153958967458817115
Giải 3 5860768578
Giải 2 02619
Giải 100306
Giải ĐB983217
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 6, 7, 9 5 3, 5
1 5, 7, 7, 9 6
2 2 7 8
3 2, 3 8 8
4 9 9 6
XSTTH 20 ngày
Giải 899
Giải 7367
Giải 6337967451788
Giải 55510
Giải 4851993298107262
27351663765791443806
Giải 3 4130217205
Giải 2 98934
Giải 190731
Giải ĐB645478
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 6 5 1
1 0, 4 6 2, 7
2 7 6, 8, 9
3 1, 4 8 1, 8
4 5 9 9, 9
XSTTH 40 ngày
Giải 857
Giải 7517
Giải 6172964760428
Giải 54909
Giải 4348825587629781
82609027529218225217
Giải 3 9684591923
Giải 2 43752
Giải 174319
Giải ĐB421244
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 2, 2, 7
1 7, 7, 9 6
2 3, 8, 9 7 6, 6
3 8 1, 2, 2
4 4, 5 9
XSTTH 50 ngày
Giải 803
Giải 7059
Giải 6922250740639
Giải 50839
Giải 4574155874158449
35031459649455072926
Giải 3 8110790065
Giải 2 22887
Giải 154959
Giải ĐB985186
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 0, 9, 9
1 5 6 4, 5
2 2, 6 7 4
3 1, 9, 9 8 6, 7
4 1, 9 9
XSTTH 60 ngày
Giải 813
Giải 7292
Giải 6694664006351
Giải 57922
Giải 4471487999949213
22807480469379930152
Giải 3 9421358888
Giải 2 51304
Giải 175688
Giải ĐB208358
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 7 5 1, 2, 8
1 3, 3, 3 6
2 2 7
3 8 8, 8
4 6, 6, 8 9 2, 9, 9
XSTTH 500 ngày
Giải 834
Giải 7503
Giải 6500928547895
Giải 57123
Giải 4637765845001777
07014526239149601875
Giải 3 0510202933
Giải 2 71191
Giải 116039
Giải ĐB706255
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 9 5 0, 4, 5
1 4 6
2 3, 3 7 5, 6, 7
3 3, 4, 9 8
4 9 1, 5, 6
XSTTH 1 ngày
Giải 821
Giải 7917
Giải 6042987046880
Giải 51827
Giải 4783915715175209
26176165166956548859
Giải 3 9806521526
Giải 2 09657
Giải 187671
Giải ĐB727772
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 1, 7, 9
1 6, 7 6 5, 5
2 1, 6, 7, 9 7 1, 2, 6
3 8 0
4 9 1
XSTTH 2 ngày
Giải 811
Giải 7198
Giải 6031897999968
Giải 59123
Giải 4602478343722212
05469370170732770478
Giải 3 5954263860
Giải 2 52237
Giải 113478
Giải ĐB947853
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 1, 2, 7, 8 6 0, 8, 9
2 3, 7 7 8, 8
3 7, 7 8
4 2, 7 9 8, 9
XSTTH 3 ngày
Giải 849
Giải 7284
Giải 6877030513111
Giải 50174
Giải 4047150578628160
56339002567576206473
Giải 3 8386298066
Giải 2 82254
Giải 147579
Giải ĐB168287
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 6
1 1, 5 6 0, 2, 2, 6
2 7 0, 3, 4, 9
3 9 8 4, 6, 7
4 9 9
XSTTH 4 ngày
Giải 845
Giải 7533
Giải 6563639059497
Giải 50385
Giải 4785592092104207
78697407593015322286
Giải 3 2059679670
Giải 2 26055
Giải 134607
Giải ĐB459200
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7, 7 5 3, 5, 9, 9
1 6
2 1 7 0
3 3, 6 8 5, 6
4 5 9 6, 7, 7
XSTTH 5 ngày
Giải 843
Giải 7083
Giải 6554530825134
Giải 58077
Giải 4598646962404961
40591742079953137939
Giải 3 6505463724
Giải 2 10518
Giải 173161
Giải ĐB225438
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4
1 8 6 1, 1, 4
2 4, 4 7 7
3 1, 4, 8, 9 8 2, 3
4 3, 5 9 1
XSTTH 6 ngày
Giải 826
Giải 7390
Giải 6127871327148
Giải 57794
Giải 4996150293479675
08523217577057972803
Giải 3 8519643817
Giải 2 82864
Giải 191219
Giải ĐB549035
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 7
1 5, 7, 9 6 4
2 3, 6 7 5, 8, 9
3 2, 4, 5 8
4 8 9 0, 4, 6
XSTTH 7 ngày
Giải 830
Giải 7851
Giải 6339806282083
Giải 51953
Giải 4532723329367934
85214156548750392426
Giải 3 2842471217
Giải 2 70124
Giải 142671
Giải ĐB899284
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 3, 4
1 4, 7 6
2 4, 4, 6, 8 7 1, 2
3 0, 4 8 3, 4
4 9 3, 8
XSTTH 1000 ngày
Giải 809
Giải 7030
Giải 6685086659510
Giải 53199
Giải 4835609054088757
37302942787773621571
Giải 3 7424770076
Giải 2 60119
Giải 158953
Giải ĐB822130
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 0, 3, 7
1 0, 9 6 0, 5
2 7 1, 6, 8
3 0, 0, 6 8
4 0, 7 9 9
Giải 800
Giải 7892
Giải 6740680273598
Giải 50519
Giải 4087381093553692
19185830668862927911
Giải 3 3238042055
Giải 2 33683
Giải 164553
Giải ĐB736956
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 3, 5, 6
1 1, 9 6 6
2 7, 9 7
3 5, 8 8 0, 3, 5
4 9 2, 2, 8
Giải 802
Giải 7674
Giải 6348277811078
Giải 53601
Giải 4294817432798175
51911806150767313414
Giải 3 6689976360
Giải 2 02308
Giải 148518
Giải ĐB647917
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8 5
1 1, 4, 5, 7, 8 6 0
2 7 7 3, 4, 5, 8
3 8 1, 1, 2
4 9 9
Giải 806
Giải 7139
Giải 6489676091155
Giải 56960
Giải 4158883795933596
74237556601314483344
Giải 3 5016159565
Giải 2 50009
Giải 197969
Giải ĐB851389
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9, 9 5 5, 9
1 6 0, 0, 1, 5, 9
2 7
3 7, 9 8 8, 9
4 4, 4 9 6, 6
Giải 882
Giải 7237
Giải 6048398716147
Giải 51975
Giải 4361468660287012
57444887071230065044
Giải 3 1253915012
Giải 2 60208
Giải 100400
Giải ĐB634594
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 7, 8 5
1 2, 2 6
2 7 1, 5
3 7, 9 8 2, 3
4 4, 4, 6, 7 9 4
Giải 812
Giải 7449
Giải 6086291279664
Giải 51789
Giải 4538944339748164
89261962736378960489
Giải 3 7917780434
Giải 2 07513
Giải 167090
Giải ĐB415322
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 2, 3 6 1, 2, 4, 4
2 2, 7 7 3, 7
3 4 8 9, 9, 9
4 9 9 0, 4, 7
Giải 847
Giải 7591
Giải 6158394400479
Giải 52202
Giải 4360516002997365
08577120788087627702
Giải 3 3239123793
Giải 2 52834
Giải 158167
Giải ĐB276110
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 1
1 0 6 5, 7
2 9 7 6, 7, 8, 9
3 4 8 3
4 0, 7 9 1, 1, 3
Giải 879
Giải 7782
Giải 6057306006416
Giải 52103
Giải 4922735995838512
07162313455002861058
Giải 3 1062765529
Giải 2 53755
Giải 194149
Giải ĐB672720
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 5, 8, 8
1 2, 6 6 2
2 0, 7, 8, 9 7 3, 3, 9
3 8 2
4 5, 9 9
Giải 816
Giải 7989
Giải 6119046235051
Giải 52191
Giải 4799166500534182
86887573313240204054
Giải 3 3373146617
Giải 2 43843
Giải 170109
Giải ĐB595802
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 5, 9 5 1, 4
1 6, 6, 7 6
2 3 7
3 1, 1 8 2, 7, 9
4 3 9 0, 1
Giải 881
Giải 7367
Giải 6523429274245
Giải 56322
Giải 4938886617200748
30528564180704097579
Giải 3 6630912478
Giải 2 48581
Giải 178865
Giải ĐB496750
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0
1 8 6 5, 7
2 2, 7, 8 7 2, 8, 9
3 4 8 1, 1, 8
4 0, 5, 8 9
Giải 850
Giải 7856
Giải 6117704656468
Giải 50071
Giải 4104993200266165
74819758200815607102
Giải 3 2627599259
Giải 2 15286
Giải 119753
Giải ĐB615244
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 0, 3, 6, 6, 9
1 9 6 5, 5, 8
2 0 7 1, 5, 7
3 8 6
4 4 9 9
Giải 841
Giải 7712
Giải 6836224444714
Giải 58988
Giải 4771806973344417
22375658888313301569
Giải 3 7719266909
Giải 2 57227
Giải 189282
Giải ĐB691996
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 2, 4, 7 6 2, 9
2 7 7 5
3 3, 3 8 0, 2, 8, 8
4 1, 4 9 2, 6
Giải 897
Giải 7040
Giải 6323618484997
Giải 53003
Giải 4573010162806475
89464729296639403314
Giải 3 7913243788
Giải 2 23003
Giải 140535
Giải ĐB998266
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 3 5
1 4 6 4, 6
2 8, 9 7 5
3 2, 5, 6 8 8
4 0, 8 9 4, 7, 7
Giải 863
Giải 7122
Giải 6844354673221
Giải 54606
Giải 4298161476914100
22165273791178984398
Giải 3 0558169632
Giải 2 00804
Giải 145302
Giải ĐB651237
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4, 6 5
1 6 6 3, 5, 7, 9
2 1, 2 7 9
3 2, 7 8 1, 9
4 3 9 8
Giải 870
Giải 7796
Giải 6883584882519
Giải 56453
Giải 4655457612682501
48441052948884584566
Giải 3 5149311336
Giải 2 37211
Giải 101917
Giải ĐB085111
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3
1 1, 1, 7, 9 6 6
2 6 7 0
3 5, 6 8 8
4 1, 5, 5 9 3, 4, 6
Giải 892
Giải 7687
Giải 6330470227116
Giải 59835
Giải 4435668726052024
11688286801814048780
Giải 3 9668745239
Giải 2 43971
Giải 163739
Giải ĐB141768
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 6 6 0, 6, 8
2 2, 4 7 1
3 5, 9, 9 8 0, 0, 7, 7, 8
4 0 9 2
Giải 834
Giải 7103
Giải 6387654593470
Giải 54829
Giải 4660642381075689
31976049005386568724
Giải 3 6119056504
Giải 2 64169
Giải 197755
Giải ĐB081510
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4 5 5, 9
1 0, 0 6 4, 5, 9
2 4, 9 7 0, 6, 6
3 4 8 9
4 9 0
Giải 886
Giải 7261
Giải 6899665381694
Giải 50105
Giải 4112132997255217
20530792910391377531
Giải 3 3304618134
Giải 2 13179
Giải 194925
Giải ĐB315157
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 7
1 3, 3, 7 6 1
2 5 7 2, 9
3 0, 1, 4, 8 8 6
4 6 9 1, 4, 6
Giải 807
Giải 7256
Giải 6321973847926
Giải 51994
Giải 4519079493240059
83986537892249058732
Giải 3 6127341070
Giải 2 75625
Giải 150139
Giải ĐB157475
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5 6, 9
1 9 6
2 5, 6 7 0, 3, 5
3 2, 2, 9 8 4, 6, 9
4 9 0, 4
Giải 824
Giải 7456
Giải 6545214670776
Giải 55007
Giải 4022393036209722
98883927737106201853
Giải 3 3628005994
Giải 2 62055
Giải 114788
Giải ĐB433694
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 3, 5, 6
1 6 2, 2, 7
2 2, 4 7 3, 6
3 9 8 0, 3, 8
4 9 4, 4
Giải 826
Giải 7052
Giải 6452565083639
Giải 59161
Giải 4686033880568519
76193910320902254166
Giải 3 7762602414
Giải 2 04442
Giải 100974
Giải ĐB544059
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 8 5 2, 9
1 4, 9 6 1, 6
2 2, 5, 6, 6 7 4
3 2, 9 8
4 2 9 3
Giải 836
Giải 7226
Giải 6585833367742
Giải 53320
Giải 4189374570930077
38432395056403248635
Giải 3 0225343824
Giải 2 17928
Giải 158333
Giải ĐB545102
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 9 5 3, 8
1 6
2 0, 4, 6, 8 7 7
3 2, 2, 3, 5, 6, 6, 7 8
4 2 9
Giải 819
Giải 7807
Giải 6061773112860
Giải 53696
Giải 4468790660994299
09095127130611848765
Giải 3 2033068016
Giải 2 95092
Giải 191067
Giải ĐB902792
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5
1 1, 3, 6, 7, 8, 9 6 0, 5, 7
2 7 9
3 0 8
4 9 2, 2, 5, 6, 9
Giải 855
Giải 7881
Giải 6747917021026
Giải 53013
Giải 4945615635622289
62222792273755796276
Giải 3 0694969566
Giải 2 41152
Giải 167643
Giải ĐB820567
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 5, 6, 7
1 3 6 1, 6, 7
2 2, 6, 7 7 6, 9
3 8 1, 9
4 3, 9 9
Giải 800
Giải 7512
Giải 6630173521738
Giải 57643
Giải 4638149591069426
05174702891284037354
Giải 3 8286402890
Giải 2 64097
Giải 146060
Giải ĐB503113
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 2, 4
1 0, 2, 3, 4 6 0, 4
2 6 7 4
3 8 8 9
4 0, 3 9 0, 7
Giải 814
Giải 7019
Giải 6082714310903
Giải 57899
Giải 4739658707413764
63663382302551381020
Giải 3 3314058061
Giải 2 86232
Giải 141616
Giải ĐB279089
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 3, 4, 6, 9 6 1, 3, 4, 5
2 0, 7 7 4
3 0, 1, 2 8 9
4 0 9 9
Giải 806
Giải 7091
Giải 6467796805588
Giải 55829
Giải 4263310092018453
21767701292508830548
Giải 3 4196793082
Giải 2 21347
Giải 195905
Giải ĐB042268
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 3
1 6 7, 7, 8
2 0, 9, 9 7 7
3 1 8 0, 2, 8, 8
4 7, 8 9 1
Giải 860
Giải 7018
Giải 6183111317335
Giải 57852
Giải 4514669103035544
17928129075659783170
Giải 3 6047920151
Giải 2 12303
Giải 108176
Giải ĐB906388
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1, 2
1 8 6 0, 6
2 8 7 0, 6, 9
3 0, 1, 1, 5 8 8
4 4 9 7
Giải 845
Giải 7339
Giải 6859493488576
Giải 58225
Giải 4833133633485371
00682631711610676885
Giải 3 7346675246
Giải 2 88670
Giải 110228
Giải ĐB663408
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5
1 3 6 6
2 5, 8 7 0, 1, 1, 6
3 4, 9 8 2, 5
4 5, 6, 8 9 4
Giải 865
Giải 7558
Giải 6920817128591
Giải 51395
Giải 4053125530417587
82152071106085368328
Giải 3 1359729680
Giải 2 37573
Giải 144799
Giải ĐB416593
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 2, 3, 8
1 0, 2, 2 6 5
2 8 7 3
3 8 0, 7
4 9 1, 3, 5, 7, 9
Giải 871
Giải 7852
Giải 6540947224066
Giải 54091
Giải 4263547238820969
53084428898626445060
Giải 3 7671512340
Giải 2 35770
Giải 198792
Giải ĐB081806
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 2, 4
1 5 6 0, 4, 6, 9
2 2 7 0, 1
3 8 4, 8, 9
4 0 9 1, 2
Giải 832
Giải 7627
Giải 6217303246037
Giải 51753
Giải 4160886116455936
83918032703802547898
Giải 3 7043256346
Giải 2 07693
Giải 127132
Giải ĐB533609
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3
1 8 6 4
2 4, 5, 7 7 0, 3
3 2, 2, 2, 6, 7 8 8
4 6 9 3, 8
Giải 822
Giải 7529
Giải 6740033916405
Giải 59317
Giải 4199957425156258
65265832891661969324
Giải 3 8182986580
Giải 2 57747
Giải 157684
Giải ĐB761434
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 1, 8
1 7, 9 6 5
2 2, 4, 9, 9 7
3 4 8 0, 4, 9
4 7 9 1, 5
Giải 871
Giải 7357
Giải 6668997942270
Giải 54124
Giải 4813194283234501
70979191274679103386
Giải 3 9993640669
Giải 2 46852
Giải 122977
Giải ĐB968527
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 7
1 9 6 9
2 4, 7, 7 7 0, 1, 7, 9
3 2, 6 8 6, 9
4 9 1, 4
Giải 841
Giải 7189
Giải 6188833357090
Giải 53514
Giải 4799617376201479
84793554363904084248
Giải 3 4907102898
Giải 2 31296
Giải 101306
Giải ĐB208763
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5
1 4 6 1, 2, 3
2 7 1, 9
3 5, 6 8 8, 9
4 0, 1, 8 9 0, 3, 6, 8
Giải 861
Giải 7660
Giải 6291358192385
Giải 58698
Giải 4892710433474045
45153742916983929081
Giải 3 5611345641
Giải 2 21812
Giải 134529
Giải ĐB183275
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 2, 3, 3, 9 6 0, 1
2 9 7 1, 5
3 4, 9 8 1, 5
4 1, 5 9 1, 8
Giải 835
Giải 7418
Giải 6320321031633
Giải 52361
Giải 4134209877791610
89804392827448763510
Giải 3 8204052701
Giải 2 74633
Giải 168717
Giải ĐB821295
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 3, 4 5
1 0, 0, 7, 8 6 1
2 0 7 7
3 3, 3, 5 8 2, 7
4 0 9 5
Giải 839
Giải 7277
Giải 6833920905302
Giải 50425
Giải 4912643590815656
16991440817845035198
Giải 3 4424982003
Giải 2 09128
Giải 116214
Giải ĐB451974
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 8 5 0, 6
1 4 6 4
2 5, 8 7 4, 7
3 9, 9 8 1
4 9 9 0, 1, 8
Giải 815
Giải 7791
Giải 6731882385633
Giải 55363
Giải 4238763302496844
30716267301237492763
Giải 3 5702389302
Giải 2 49806
Giải 183778
Giải ĐB802913
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5
1 3, 5, 6, 8 6 3, 3
2 3, 4 7 4, 6, 8
3 0, 3, 8 8
4 4 9 1
Giải 828
Giải 7518
Giải 6889388973701
Giải 51890
Giải 4735326461243399
16125995267556922933
Giải 3 1142365990
Giải 2 71433
Giải 155069
Giải ĐB536532
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 2, 8 6 9, 9
2 3, 5, 6, 8 7
3 2, 2, 3, 3 8
4 9 0, 0, 3, 7, 9
Giải 854
Giải 7329
Giải 6766193981397
Giải 51821
Giải 4889781798016977
14642193223307667255
Giải 3 8939367034
Giải 2 72248
Giải 150305
Giải ĐB595693
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4, 5
1 6 1
2 1, 2, 9 7 6, 7, 8
3 4 8 0
4 2, 8 9 3, 3, 7, 8
Giải 816
Giải 7635
Giải 6856882791099
Giải 55625
Giải 4112795764601615
62561296120236567819
Giải 3 3260993235
Giải 2 57162
Giải 129318
Giải ĐB022287
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 2, 5, 6, 8, 9 6 1, 2, 5, 8
2 5 7 9, 9
3 5, 5 8 7
4 6 9 9
Giải 840
Giải 7899
Giải 6470292289249
Giải 55058
Giải 4624100259735940
70072623580341040388
Giải 3 6801048626
Giải 2 93948
Giải 146648
Giải ĐB299807
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 8, 8
1 0, 0, 0 6
2 6, 8 7 2
3 8 8
4 0, 0, 8, 8, 9 9 7, 9
Giải 808
Giải 7802
Giải 6069054016544
Giải 54626
Giải 4995111369378138
64900749759868809542
Giải 3 0715073071
Giải 2 75591
Giải 121416
Giải ĐB784945
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 8 5 0
1 1, 6 6
2 6 7 1, 5
3 8 8 8
4 2, 4, 5 9 0, 1, 3
Giải 869
Giải 7344
Giải 6552815817341
Giải 58634
Giải 4625572894381599
58933022957948560773
Giải 3 0429281874
Giải 2 96168
Giải 129847
Giải ĐB887031
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 6 8, 9
2 8 7 3, 4
3 1, 3, 4 8 1, 5
4 1, 3, 4, 7 9 2, 5, 9
Giải 865
Giải 7766
Giải 6799260224730
Giải 55742
Giải 4133488124861787
19015852083600168655
Giải 3 5322435102
Giải 2 13387
Giải 190121
Giải ĐB786981
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8 5 5
1 5 6 5, 6
2 1, 2, 4 7
3 0 8 1, 7, 7
4 2, 8, 8 9 2
Giải 845
Giải 7416
Giải 6678986683604
Giải 53950
Giải 4901943540417540
76328686213672677673
Giải 3 6576944077
Giải 2 75915
Giải 103110
Giải ĐB199151
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4 5 0, 1
1 0, 5, 6 6 8, 9
2 1, 6, 8 7 3, 7
3 8 9
4 0, 5 9 4
Giải 813
Giải 7758
Giải 6749163104206
Giải 50111
Giải 4365812807077733
01046086764292719293
Giải 3 0239240506
Giải 2 22524
Giải 106129
Giải ĐB022083
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6 5 8
1 0, 1, 3 6
2 4, 7, 9 7 0, 6
3 3 8 1, 3
4 6 9 1, 2, 3
Giải 865
Giải 7493
Giải 6165962571209
Giải 59769
Giải 4922507123680778
30095476297464337739
Giải 3 0470146251
Giải 2 45150
Giải 174958
Giải ĐB331524
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 0, 0, 1, 7, 8, 9
1 6 5, 9
2 4, 9 7 8
3 6, 9 8
4 3 9 3, 5
Giải 820
Giải 7882
Giải 6738252622356
Giải 57998
Giải 4677495723657366
41800988570888778119
Giải 3 6257301348
Giải 2 24173
Giải 109839
Giải ĐB914754
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 6, 7
1 9 6 2, 6
2 0 7 3, 3
3 6, 9 8 2, 2, 7
4 8, 9 9 8
Giải 845
Giải 7093
Giải 6218214128738
Giải 55336
Giải 4235854549347400
82858453254776435308
Giải 3 4911796866
Giải 2 96588
Giải 133842
Giải ĐB364275
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 8
1 2, 7 6 4, 6
2 5 7 5
3 6, 8 8 2, 5, 8
4 2, 5 9 3, 3
Giải 827
Giải 7126
Giải 6498569769871
Giải 59685
Giải 4092968740704384
90542297568181835182
Giải 3 3295570010
Giải 2 78620
Giải 116671
Giải ĐB612558
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5, 6, 8
1 0, 8 6
2 0, 6, 7 7 1, 1, 6
3 8 2, 4, 5, 5
4 2 9 6
Giải 804
Giải 7336
Giải 6363326475948
Giải 55009
Giải 4073931152180577
39484004652048787592
Giải 3 5412921534
Giải 2 67953
Giải 150028
Giải ĐB025671
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 3
1 6 5
2 1, 8, 9 7 1, 7
3 3, 4, 6 8 4, 7
4 7, 8 9 2, 3
Giải 828
Giải 7878
Giải 6359670585620
Giải 56025
Giải 4052830333050893
39629414480881326260
Giải 3 4929189394
Giải 2 57621
Giải 198481
Giải ĐB120125
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 3 6 0
2 0, 1, 5, 5, 8, 9 7 8
3 0 8 1, 3
4 8 9 1, 3, 4, 6
Giải 878
Giải 7787
Giải 6710694280892
Giải 57363
Giải 4313045282490054
04672898298264396567
Giải 3 4125855604
Giải 2 29176
Giải 177165
Giải ĐB321036
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 6 5 4, 8
1 6 3, 5, 7
2 4, 8, 9 7 2, 6, 8
3 6 8 7
4 3 9 2
Giải 822
Giải 7889
Giải 6970737622979
Giải 52714
Giải 4514667369054740
58876537516330436686
Giải 3 2842720934
Giải 2 88379
Giải 114739
Giải ĐB507273
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 1
1 4 6 2, 6
2 2, 7 7 3, 6, 9, 9
3 4, 9 8 6, 9
4 0 9 0
Giải 838
Giải 7280
Giải 6987191913367
Giải 50113
Giải 4687259498342477
67568014000186998504
Giải 3 3004643116
Giải 2 51247
Giải 196867
Giải ĐB555275
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5
1 3, 6 6 7, 7, 8, 9
2 5 7 1, 5, 7
3 8 8 0, 3
4 6, 7 9 1
Giải 827
Giải 7391
Giải 6416026507433
Giải 50865
Giải 4097971937555425
19851490835209359006
Giải 3 2460002792
Giải 2 55770
Giải 135241
Giải ĐB464825
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 0, 1
1 6 0, 5
2 5, 5, 7 7 0, 5
3 3 8 3
4 1 9 1, 2, 3, 7
Giải 853
Giải 7557
Giải 6496177864653
Giải 58517
Giải 4714642513082654
17418478704889327480
Giải 3 6281317981
Giải 2 53231
Giải 167515
Giải ĐB842075
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 3, 4, 7
1 3, 5, 7, 8 6 1, 4
2 7 0, 5
3 0, 1 8 0, 1, 6
4 9 3
Giải 887
Giải 7037
Giải 6041872183524
Giải 52217
Giải 4283971162499375
92909475596240241204
Giải 3 5898031972
Giải 2 85071
Giải 197256
Giải ĐB405124
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 9 5 6, 9
1 7, 8, 8 6
2 4, 4, 4 7 1, 2, 5
3 7 8 0, 7
4 9 7
Giải 883
Giải 7376
Giải 6462082075589
Giải 51007
Giải 4050319332975021
59832004975709407902
Giải 3 5860642461
Giải 2 43731
Giải 105699
Giải ĐB996311
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7, 7 5
1 1 6 1
2 0, 1, 9 7 6
3 1, 1, 2 8 3, 9
4 9 4, 7, 9
Giải 804
Giải 7616
Giải 6265566581572
Giải 54936
Giải 4730687968436730
57807924806673699645
Giải 3 1308883922
Giải 2 51181
Giải 191314
Giải ĐB378382
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 5, 8
1 4, 6 6 8
2 2 7 2
3 0, 6, 6 8 0, 1, 2, 4, 8
4 5 9
Giải 852
Giải 7876
Giải 6627305560100
Giải 53629
Giải 4865908863585915
19111017646411952537
Giải 3 7878300226
Giải 2 42676
Giải 111968
Giải ĐB301481
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 6
1 1, 5, 9 6 4, 8
2 6, 9 7 3, 6, 6
3 5, 7 8 1, 3
4 9 0
Giải 855
Giải 7267
Giải 6304507817498
Giải 51462
Giải 4057233876801244
44219328981084762812
Giải 3 4721070400
Giải 2 55542
Giải 115503
Giải ĐB930074
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 5
1 0, 2, 9 6 2, 7, 8
2 3 7 4
3 8 1
4 2, 4, 5, 7 9 8, 8
Giải 884
Giải 7424
Giải 6260760655506
Giải 59884
Giải 4584679403141802
09574061614181369990
Giải 3 2172364748
Giải 2 53544
Giải 169184
Giải ĐB659449
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7 5
1 3 6 1, 5, 7
2 3, 4 7 4
3 1 8 4, 4, 4
4 4, 8, 9 9 0
Giải 856
Giải 7558
Giải 6177824160584
Giải 55669
Giải 4390601260726836
37622259433996710578
Giải 3 0725290098
Giải 2 62615
Giải 101760
Giải ĐB028771
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 6, 8
1 5, 6 6 0, 0, 7, 9
2 2 7 1, 8, 8
3 6 8 4
4 3 9 8
Giải 864
Giải 7540
Giải 6044320653331
Giải 59664
Giải 4568599156843351
85969532945655691870
Giải 3 1202961598
Giải 2 45251
Giải 193914
Giải ĐB250644
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 1, 6, 9
1 4 6 4, 4, 5, 8, 9
2 9 7 0
3 1 8
4 0, 3, 4 9 4, 8
Giải 891
Giải 7805
Giải 6228919797974
Giải 53664
Giải 4101000234758430
01675916686121089545
Giải 3 0047214829
Giải 2 14580
Giải 125269
Giải ĐB302438
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5
1 0 6 4, 8, 9
2 9 7 2, 4, 5, 9
3 0, 8 8 0, 9
4 5, 7 9 1
Giải 869
Giải 7696
Giải 6534896404756
Giải 59053
Giải 4882228264804565
61284581425963584151
Giải 3 8080763282
Giải 2 43574
Giải 117989
Giải ĐB160558
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 3, 6, 8
1 6 5, 9
2 2 7 4
3 5 8 2, 4, 9
4 0, 2, 8, 8 9 6
Giải 873
Giải 7906
Giải 6670964901613
Giải 53203
Giải 4978191561262484
66576460810994556252
Giải 3 9093547751
Giải 2 16117
Giải 197740
Giải ĐB331187
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 9 5 1, 2
1 2, 3, 7, 9 6
2 7 3, 6
3 5 8 1, 4, 7
4 0, 5 9 0
Giải 804
Giải 7183
Giải 6833663875816
Giải 52801
Giải 4591004560041119
43400013500114725585
Giải 3 2541380835
Giải 2 95667
Giải 135562
Giải ĐB355326
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 0, 1, 4 5 0
1 3, 6, 9 6 2, 7
2 6 7
3 5, 6 8 3, 5, 7
4 7 9
Giải 838
Giải 7212
Giải 6652584767742
Giải 58068
Giải 4277254111016240
25083749602161986718
Giải 3 3099880508
Giải 2 67894
Giải 176800
Giải ĐB887644
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5
1 0, 2, 8, 9 6 0, 8
2 5, 5 7 6
3 8 8 3
4 0, 2, 4 9 4, 8
Giải 838
Giải 7727
Giải 6781088612139
Giải 50389
Giải 4499405371690967
76672219429883710785
Giải 3 5124665805
Giải 2 04628
Giải 177813
Giải ĐB574340
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 3, 6 6 1, 7
2 7, 8 7 2
3 7, 8, 9 8 5, 9
4 0, 0, 2, 6 9
Giải 873
Giải 7302
Giải 6912606653827
Giải 55303
Giải 4033605316733834
58441864906873176711
Giải 3 4564527193
Giải 2 78563
Giải 122000
Giải ĐB755710
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3 5
1 0, 1 6 0, 3, 5, 7
2 6, 7 7 3
3 1, 4 8
4 1, 5 9 0, 3
Giải 863
Giải 7858
Giải 6215947046273
Giải 54334
Giải 4658013061771245
79973372464669729576
Giải 3 6860468380
Giải 2 70898
Giải 188699
Giải ĐB553922
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 4 5 8, 9
1 7 6 3
2 2 7 3, 3, 6
3 4 8 0
4 5, 6 9 7, 8, 9
Giải 835
Giải 7781
Giải 6571540422947
Giải 51714
Giải 4227181811043106
34256805456650746420
Giải 3 4355810732
Giải 2 54621
Giải 108974
Giải ĐB912305
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 7 5 6, 8
1 0, 4, 5, 8 6
2 0, 1 7 4
3 2, 5 8 1
4 2, 5, 7 9
Giải 870
Giải 7813
Giải 6866173262895
Giải 50360
Giải 4067968033392213
88656574705621365309
Giải 3 4882055009
Giải 2 92295
Giải 144797
Giải ĐB675147
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 6
1 3, 3, 3 6 0, 1
2 0, 6 7 0, 0
3 3 8
4 7 9 5, 5, 6, 7
Giải 868
Giải 7061
Giải 6727616203802
Giải 59453
Giải 4900651919635897
92990968631146352005
Giải 3 3791588115
Giải 2 84699
Giải 154575
Giải ĐB943559
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 3, 9
1 5, 5 6 1, 3, 3, 5, 8
2 0 7 5, 6
3 8
4 9 0, 6, 7, 9
Giải 840
Giải 7376
Giải 6640707447281
Giải 58920
Giải 4862544457058106
48169388976703863828
Giải 3 3112972898
Giải 2 49467
Giải 134138
Giải ĐB689707
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 7 5 4
1 6 7, 9
2 0, 8, 9 7 0, 6
3 8, 8 8 1
4 0, 4 9 7, 8
Giải 817
Giải 7695
Giải 6310763656147
Giải 56055
Giải 4521395463267277
11215766138249608034
Giải 3 6795817864
Giải 2 49404
Giải 156429
Giải ĐB785514
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 5, 8
1 3, 4, 5, 7 6 4, 5
2 9 7 7
3 2, 4, 9 8
4 7 9 5, 6
Giải 840
Giải 7629
Giải 6156755697754
Giải 58851
Giải 4955717697342626
20528842467057275717
Giải 3 8091719103
Giải 2 32659
Giải 125542
Giải ĐB083933
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 4, 9
1 7, 7 6 7, 9
2 6, 8, 9 7 1, 2, 3
3 3 8
4 0, 2, 6 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSTTH theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Thừa Thiên Huế trực tiếp

XSTTH 100 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Thừa Thiên Huế có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,