XSKH 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 23/4 Hôm nay- Thứ Tư, 24/4
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSKH> XSKH 30 ngày
Giải 871
Giải 7145
Giải 6050353074010
Giải 56122
Giải 4614714218572739
39051637884245349378
Giải 3 5301579895
Giải 2 56741
Giải 108666
Giải ĐB615582
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1, 3
1 0, 5 6 6
2 2 7 1, 1, 8
3 9 8 2, 5, 8
4 1, 5 9 5
XSKH 30 ngày
 
 
Giải 831
Giải 7648
Giải 6530791728611
Giải 53689
Giải 4705449470031933
70592943005907522990
Giải 3 7660822388
Giải 2 67973
Giải 108403
Giải ĐB328534
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 7, 8 5
1 1 6
2 7 2, 3, 5
3 1, 3, 4 8 8, 9
4 4, 8 9 0, 2
XSKH 90 ngày
Giải 801
Giải 7351
Giải 6855709233565
Giải 50365
Giải 4700164068941806
42586588125426652441
Giải 3 7415870097
Giải 2 07357
Giải 164599
Giải ĐB473105
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 6 5 1, 7, 7, 8
1 2, 6 6 5, 5, 6
2 3 7
3 8 6, 9
4 1 9 7, 9
XSKH 100 ngày
Giải 822
Giải 7427
Giải 6614397138380
Giải 52222
Giải 4025134278454849
92229684251780130652
Giải 3 6138514283
Giải 2 24687
Giải 190794
Giải ĐB182714
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2
1 3, 3, 4 6
2 2, 2, 5, 7, 9 7
3 8 0, 3, 4, 5, 7
4 3, 9 9 4
XSKH 200 ngày
Giải 878
Giải 7811
Giải 6747184015354
Giải 58297
Giải 4852164869742870
73019165470611340138
Giải 3 4092385849
Giải 2 62429
Giải 191844
Giải ĐB508281
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4
1 1, 3, 6, 9 6
2 3, 9 7 0, 1, 8
3 8 8 1
4 4, 7, 9 9 7, 7
XSKH 300 ngày
Giải 870
Giải 7859
Giải 6393895810706
Giải 57909
Giải 4951547084525808
95598389809464875675
Giải 3 9232516228
Giải 2 55150
Giải 101791
Giải ĐB376716
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8, 9 5 0, 4, 9
1 6 6
2 5, 8 7 0, 5
3 8 8 0, 1
4 5, 8 9 1, 8
XSKH 10 ngày
Giải 882
Giải 7240
Giải 6213308812310
Giải 57515
Giải 4797404529031863
88880006043939658006
Giải 3 3177204960
Giải 2 92665
Giải 119088
Giải ĐB210815
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5
1 0, 5, 5 6 0, 3, 5
2 7 2
3 3 8 0, 1, 2, 8
4 0, 0 9 0, 6
XSKH 20 ngày
Giải 883
Giải 7303
Giải 6577186015321
Giải 50061
Giải 4663520672737744
56052109837675998122
Giải 3 2108036638
Giải 2 93241
Giải 172422
Giải ĐB250326
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 2, 2, 9
1 6 1
2 1, 2, 2, 6, 7 7 1
3 8 8 0, 3, 3
4 1, 4 9
XSKH 40 ngày
Giải 816
Giải 7339
Giải 6827463975360
Giải 50620
Giải 4343651101129706
72307241792876595735
Giải 3 5768373338
Giải 2 65417
Giải 166312
Giải ĐB554694
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5
1 1, 2, 6, 7 6 0, 5, 5
2 0 7 4, 9
3 5, 8, 9 8 3
4 9 4, 7
XSKH 50 ngày
Giải 850
Giải 7725
Giải 6899841559621
Giải 51245
Giải 4886975743888870
07298018913137716046
Giải 3 0304594840
Giải 2 39028
Giải 140267
Giải ĐB938059
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 5, 9
1 6 7
2 1, 5, 8 7 0, 7
3 8 8
4 0, 5, 5, 6 9 1, 7, 8, 8
XSKH 60 ngày
Giải 803
Giải 7339
Giải 6132069072178
Giải 55489
Giải 4029386752536171
30314236546700266163
Giải 3 6452034414
Giải 2 32694
Giải 188448
Giải ĐB497602
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 3, 7 5 4
1 4, 4 6 3
2 0, 0, 5 7 1, 8
3 8, 9 8 9
4 8 9 4
XSKH 500 ngày
Giải 884
Giải 7943
Giải 6443742513990
Giải 59186
Giải 4262909400368257
64991407439511148825
Giải 3 8584159590
Giải 2 89055
Giải 114365
Giải ĐB508499
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 5, 7
1 1 6 5
2 5 7
3 7 8 4, 6
4 1, 3, 3 9 0, 0, 0, 1, 9
XSKH 1 ngày
Giải 836
Giải 7825
Giải 6518625294201
Giải 52515
Giải 4990250913987914
03680095479534885084
Giải 3 7798522934
Giải 2 32223
Giải 106866
Giải ĐB937534
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 4, 5 6 6
2 3, 5, 5, 9 7
3 4, 4, 6, 9 8 0, 4, 5, 6
4 7, 8 9
XSKH 2 ngày
Giải 872
Giải 7640
Giải 6190117779503
Giải 55873
Giải 4568144150056393
46194639149506696021
Giải 3 6619777725
Giải 2 10895
Giải 149418
Giải ĐB045366
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3 5
1 4, 4, 8 6 6, 6
2 1, 5 7 2, 3, 7
3 8
4 0 9 3, 4, 5, 7
XSKH 3 ngày
Giải 845
Giải 7857
Giải 6097763958414
Giải 57499
Giải 4096227762471597
50662257354055190671
Giải 3 5260796328
Giải 2 92186
Giải 182786
Giải ĐB659894
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 7
1 4 6 2
2 2, 4, 8 7 1, 7
3 5 8 6, 6
4 5 9 4, 5, 7, 9
XSKH 4 ngày
Giải 847
Giải 7054
Giải 6929452610376
Giải 53032
Giải 4415596479800259
20075086445660290932
Giải 3 1613933695
Giải 2 61241
Giải 174216
Giải ĐB944394
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4, 9, 9
1 6 6 1
2 7 5, 6
3 2, 2, 9 8
4 1, 4, 7 9 4, 4, 5, 8
XSKH 5 ngày
Giải 813
Giải 7515
Giải 6380563746658
Giải 52681
Giải 4291649276526820
07679331602572839535
Giải 3 0063268313
Giải 2 09515
Giải 133864
Giải ĐB057576
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8
1 3, 3, 5, 5 6 0, 4, 4, 5
2 0, 8 7 4, 6, 9
3 2, 5 8 1
4 9
XSKH 6 ngày
Giải 801
Giải 7527
Giải 6078609171979
Giải 54674
Giải 4016394527363543
47778087962188743138
Giải 3 9618783915
Giải 2 92146
Giải 108287
Giải ĐB454123
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 5, 7 6
2 3, 7 7 3, 4, 8, 9
3 8, 9 8 6, 7, 7, 7
4 3, 6 9 6
XSKH 7 ngày
Giải 830
Giải 7560
Giải 6827689893964
Giải 59945
Giải 4252271482004973
02259019481433500406
Giải 3 1381007635
Giải 2 01875
Giải 168374
Giải ĐB195624
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 9
1 0 6 0, 4
2 0, 4, 7 7 3, 4, 5, 6
3 0, 5, 5 8 9
4 5, 8 9
XSKH 1000 ngày
Giải 887
Giải 7330
Giải 6640320511271
Giải 51213
Giải 4149620817617189
01582074242076825733
Giải 3 1670786246
Giải 2 68611
Giải 168831
Giải ĐB611547
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1
1 1, 3 6 2, 8
2 4 7 1, 6
3 0, 1, 3 8 2, 7, 9
4 6, 7 9
Giải 898
Giải 7572
Giải 6093217080202
Giải 59334
Giải 4976732637969224
94866306235781129048
Giải 3 4368400037
Giải 2 72446
Giải 115341
Giải ĐB881049
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5
1 1 6 6
2 3, 4 7 2, 3, 9
3 2, 4, 7 8 4
4 1, 6, 8, 9 9 8
Giải 875
Giải 7292
Giải 6561663201374
Giải 53168
Giải 4803156756831199
07542889665947016631
Giải 3 3149015893
Giải 2 96997
Giải 187240
Giải ĐB125098
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 5, 6 6 6, 8, 8
2 0 7 0, 4, 5
3 1 8
4 0, 2 9 0, 2, 3, 7, 8, 9
Giải 836
Giải 7422
Giải 6243066349691
Giải 53993
Giải 4651463986073244
74402515806249095009
Giải 3 5543871877
Giải 2 97467
Giải 186128
Giải ĐB008488
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5
1 6 0, 7
2 2, 8 7 7
3 0, 4, 6, 8 8 0, 8
4 4, 6 9 0, 1, 3
Giải 843
Giải 7306
Giải 6932763581878
Giải 57986
Giải 4077810356503365
69419134175346672224
Giải 3 4685285169
Giải 2 95209
Giải 117301
Giải ĐB878327
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 9 5 2, 8
1 7, 9 6 5, 5, 6, 9
2 4, 7, 7 7 8
3 8 1, 6
4 3 9
Giải 866
Giải 7137
Giải 6375904441589
Giải 58409
Giải 4272625092945324
38391018655017696931
Giải 3 9598460025
Giải 2 82568
Giải 142734
Giải ĐB075089
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 9
1 6 2, 5, 6, 8
2 4, 5, 9 7 6
3 1, 4, 7 8 4, 9, 9
4 4 9 1
Giải 840
Giải 7016
Giải 6641236263463
Giải 50481
Giải 4844881964988401
80324936672439505974
Giải 3 1298057413
Giải 2 13733
Giải 183610
Giải ĐB097951
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1
1 0, 2, 3, 6 6 3, 7
2 4, 6 7 4
3 3 8 0, 1, 8
4 0, 9 9 5
Giải 893
Giải 7552
Giải 6292125939026
Giải 58873
Giải 4835375100745299
18553812870066294656
Giải 3 4599546843
Giải 2 87142
Giải 180257
Giải ĐB326998
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 3, 6, 7
1 6 2
2 1, 6 7 3
3 7 8 7
4 2, 3 9 3, 3, 5, 8, 9
Giải 858
Giải 7116
Giải 6478302104172
Giải 57871
Giải 4521238731231236
06495488699142073087
Giải 3 6285631058
Giải 2 13475
Giải 106180
Giải ĐB066469
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 8, 8
1 0, 2, 6 6 9, 9
2 0, 3 7 1, 2, 5
3 6 8 0, 3, 7
4 9 5
Giải 820
Giải 7575
Giải 6581668887414
Giải 58631
Giải 4832788479461856
63822517956218853838
Giải 3 3107518577
Giải 2 80012
Giải 162182
Giải ĐB852112
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 2, 2, 4, 6 6
2 0, 2 7 5, 5, 7, 8
3 1, 8 8 2, 8, 8
4 9 4, 5
Giải 839
Giải 7344
Giải 6716102153882
Giải 51488
Giải 4374318202314376
19492842910857321075
Giải 3 1565185802
Giải 2 69411
Giải 197408
Giải ĐB982711
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 1
1 1, 1, 5 6 1
2 3 7 3, 5, 6
3 1, 9 8 2, 8
4 4 9 1, 2
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSKH theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Khánh Hòa trực tiếp

XSKH 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Khánh Hòa có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,