XS Max 3D 90 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 29/2 Hôm nay- Thứ Sáu, 1/3
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D> Max 3D 90 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00736MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 16
902 630Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 42
294
054
466
310
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 145
369
284
269
975
793
203
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 104
239
782
385
876
808
683
271
489
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 27

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 306

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.527
XS Vietlott Max 3D 30 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00735MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 25
526 275Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 43
239
406
795
141
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 75
852
664
413
566
357
249
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100N: 113
390
766
646
131
707
374
342
363
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 67

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 618

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.280
XS Vietlott Max 3D 90 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00734MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 17
928 870Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 53
757
541
567
718
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210N: 71
256
824
400
167
097
574
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 64
088
925
930
970
475
599
383
607
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 24

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 279

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.211
XS Vietlott Max 3D 100 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00733MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 41
785 987Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 52
989
766
337
569
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 133
697
107
134
885
306
336
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 133
475
410
155
135
612
172
093
388
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 42

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 436

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.372
XS Vietlott Max 3D 200 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00732MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 29
659 370Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350N: 63
766
622
092
447
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 112
535
142
941
280
421
250
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 315
033
713
832
238
799
379
606
425
Giải tư (KK)
5tr: 22

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 100

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 715

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 7.183
XS Vietlott Max 3D 300 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00731MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 32
415 036Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 43
902
851
783
122
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 67
676
780
972
880
819
881
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 91
436
696
895
621
335
713
408
599
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 38

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 363

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.299
XS Vietlott Max 3D 10 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00730MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 33
184 236Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 34
507
640
051
584
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 83
969
298
497
006
520
729
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 120
357
896
650
780
026
284
349
861
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 22

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 475

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.055
XS Vietlott Max 3D 20 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00729MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 90
358 312Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 52
143
453
469
114
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210N: 142
391
543
761
839
226
563
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 121
538
823
902
246
585
543
556
082
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 92

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 821

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.527
XS Vietlott Max 3D 40 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00728MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 1
942 275Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 1
421
407
878
321
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 2
968
506
291
938
653
605
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 3
927
152
848
328
075
114
070
105
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 44

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 450

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.468
XS Vietlott Max 3D 50 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00727MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 25
851 879Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 31
094
195
088
106
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 76
569
466
769
072
063
015
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 101
111
055
161
521
695
082
035
752
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 50

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 619

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.339
XS Vietlott Max 3D 60 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00726MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 22
204 959Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 38
484
772
859
687
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 50
289
806
805
780
619
824
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 87
750
729
307
593
069
384
041
152
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 20

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 382

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.700
XS Vietlott Max 3D 500 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00725MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 18
919 310Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 57
288
989
426
946
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 52
193
152
510
743
447
625
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 208
783
198
393
456
687
211
306
121
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 43

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 468

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.925
XS Vietlott Max 3D 1 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00724MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 27
156 885Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 47
616
143
176
691
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210N: 81
109
688
004
525
315
782
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 95
650
794
710
183
020
538
769
967
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 51

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 594

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.109
XS Vietlott Max 3D 2 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00723MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 17
248 346Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 41
883
074
158
725
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 125
761
118
785
459
305
209
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 76
443
262
733
419
106
273
928
646
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 35

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 438

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.490
XS Vietlott Max 3D 3 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00722MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 10
353 790Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 46
570
627
135
290
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 112
664
829
504
447
637
345
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 85
040
562
836
252
320
721
783
213
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 30

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 409

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.470
XS Vietlott Max 3D 4 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00721MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 23
450 476Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 62
447
310
315
623
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 87
530
735
796
954
138
238
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 116
388
448
986
054
342
242
749
723
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 45

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 595

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.171
XS Vietlott Max 3D 5 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00720MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 9
705 245Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 32
895
290
582
262
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 55
182
676
022
766
569
383
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 87
537
710
324
420
948
667
428
716
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 38

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 302

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.558
XS Vietlott Max 3D 6 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00719MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 19
653 325Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 48
658
456
212
255
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 66
709
776
230
554
651
804
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 297
720
437
164
405
436
338
517
340
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 22

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 402

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.266
XS Vietlott Max 3D 7 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00718MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 49
347 578Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 69
323
931
140
750
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 145
213
083
161
473
806
771
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 97
818
841
489
204
088
267
463
359
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 76

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 636

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.543
XS Vietlott Max 3D 1000 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00717MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 29
666 636Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 43
742
612
624
091
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 160
809
877
130
284
356
699
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 163
154
594
180
454
876
368
060
161
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 470

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.481
Max 3DKỳ M.T.: #00716MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 72
204 079Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 269
169
536
978
412
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 39
310
625
835
417
993
340
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 90
911
444
667
246
018
953
320
238
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 50

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 419

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.205
Max 3DKỳ M.T.: #00715MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 16
607 929Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 71
905
807
350
803
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 91
243
744
569
376
438
197
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 268
453
414
763
226
722
671
447
661
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 40

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 489

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.050
Max 3DKỳ M.T.: #00714MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 120
309 118Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 35
765
014
588
028
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 45
119
333
083
410
528
935
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 115
332
912
732
526
374
468
077
090
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 90

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 445

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.849
Max 3DKỳ M.T.: #00713MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 35
694 114Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 44
937
288
573
905
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 65
991
171
916
562
635
757
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 165
043
368
960
765
175
851
933
301
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 24

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 404

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.439
Max 3DKỳ M.T.: #00712MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 18
326 700Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 28
970
862
580
584
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 68
171
721
576
972
316
992
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 141
539
528
065
936
661
866
004
050
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 48

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 449

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.014
Max 3DKỳ M.T.: #00711MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 31
916 358Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 27
706
985
087
645
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 56
371
994
408
843
694
405
Giải ba
10tr: 15
Giải tư (KK)
100N: 62
622
248
819
408
353
464
384
873
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 52

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 395

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.926
Max 3DKỳ M.T.: #00710MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 6
340 530Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 55
634
188
128
966
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 41
446
911
607
097
006
598
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 78
456
820
085
512
497
826
699
845
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 24

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 345

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.108
Max 3DKỳ M.T.: #00709MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 11
284 689Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 90
553
217
012
042
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 118
128
452
393
504
014
233
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 99
593
761
805
503
235
901
141
239
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 73

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 573

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.065
Max 3DKỳ M.T.: #00708MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 14
299 231Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 54
788
744
527
217
Giải nhì
40tr: 10
Giải ba
210N: 73
846
324
843
557
759
219
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 112
797
826
822
701
881
685
785
347
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 405

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.365
Max 3DKỳ M.T.: #00707MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 18
054 279Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 26
896
453
331
092
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 63
741
718
330
942
739
326
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 109
816
191
434
734
790
153
434
187
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 31

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 420

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.725
Max 3DKỳ M.T.: #00706MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 52
313 369Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 57
612
566
342
664
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 91
499
003
857
656
838
472
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100N: 148
942
579
138
437
324
966
960
547
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 54

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 730

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.120
Max 3DKỳ M.T.: #00705MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 10
957 783Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 60
835
010
235
498
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 63
209
761
822
172
132
338
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 84
534
123
129
072
146
724
931
598
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 33

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 327

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.389
Max 3DKỳ M.T.: #00704MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 17
657 656Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 44
885
679
410
403
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 58
687
945
678
974
414
545
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 57
871
344
978
960
925
394
296
577
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 23

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 309

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.518
Max 3DKỳ M.T.: #00703MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 33
176 880Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 120
383
115
871
012
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 77
727
316
672
884
965
844
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 167
295
805
104
622
369
808
849
266
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 45

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 526

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.079
Max 3DKỳ M.T.: #00702MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 18
819 522Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 31
600
561
649
451
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 75
976
659
406
743
769
827
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 124
677
749
999
206
888
069
771
426
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 24

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 318

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.134
Max 3DKỳ M.T.: #00701MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 22
128 529Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 50
019
847
166
155
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 180
244
379
486
522
376
786
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 71
939
447
935
195
422
836
750
147
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 57

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 395

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.729
Max 3DKỳ M.T.: #00700MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 61
374 486Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 49
313
935
746
519
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 53
534
935
771
797
039
356
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 81
908
615
891
991
091
982
978
380
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 39

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 578

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.326
Max 3DKỳ M.T.: #00699MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 10
401 934Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 33
010
048
494
431
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 92
819
039
980
832
130
516
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 82
960
502
541
901
081
118
919
343
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 22

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 305

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.244
Max 3DKỳ M.T.: #00698MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 43
060 547Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 41
107
393
769
440
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 55
721
294
441
268
998
589
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 60
407
383
520
667
816
517
137
071
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 33

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 396

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.513
Max 3DKỳ M.T.: #00697MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 18
785 326Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 60
731
114
900
569
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 78
927
163
794
778
849
885
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 103
420
191
846
305
419
028
219
881
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 30

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 553

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.646
Max 3DKỳ M.T.: #00696MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 20
432 458Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 54
053
259
729
405
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 59
158
145
017
415
826
506
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 142
352
607
746
225
409
538
671
656
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 425

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.052
Max 3DKỳ M.T.: #00695MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 127
655 117Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 36
380
759
461
111
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 58
078
520
275
842
432
829
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 148
039
371
487
098
510
629
099
383
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 307

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.650
Max 3DKỳ M.T.: #00694MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 17
757 497Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 37
893
026
924
698
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 125
201
464
120
546
225
861
Giải ba
10tr: 15
Giải tư (KK)
100N: 108
250
819
228
008
913
798
205
025
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 55

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 488

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.905
Max 3DKỳ M.T.: #00693MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 18
618 788Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 25
292
058
265
446
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 57
424
467
550
390
837
739
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 189
330
216
411
637
970
224
648
966
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 26

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 349

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.768
Max 3DKỳ M.T.: #00692MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 8
208 074Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 43
725
163
834
131
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 48
560
257
326
516
714
700
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 131
096
471
451
003
437
651
783
457
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 34

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 374

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.801
Max 3DKỳ M.T.: #00691MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 33
051 120Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 37
634
608
806
860
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 78
151
682
583
970
174
406
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 120
311
596
940
021
283
658
027
751
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 39

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 585

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.576
Max 3DKỳ M.T.: #00690MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 16
640 693Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 38
794
115
352
474
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 61
901
102
750
478
528
054
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 89
141
223
708
116
839
833
432
592
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 18

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 267

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.904
Max 3DKỳ M.T.: #00689MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 21
662 257Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 43
501
123
003
693
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 97
674
817
174
363
173
768
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 94
602
747
445
802
315
577
413
683
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 29

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 289

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.227
Max 3DKỳ M.T.: #00688MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 69
629 001Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 64
224
812
967
216
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 72
641
690
175
064
636
625
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 123
741
937
119
820
341
181
803
683
Giải tư (KK)
5tr: 14

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 57

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 519

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.553
Max 3DKỳ M.T.: #00687MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 17
401 951Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 26
751
563
708
740
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 99
162
464
453
184
271
952
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 74
210
671
626
491
334
651
277
790
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 26

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 286

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.868
Max 3DKỳ M.T.: #00686MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 19
478 509Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 35
328
493
834
561
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 278
706
589
069
851
589
706
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 85
143
165
167
716
347
349
002
432
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 385

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.879
Max 3DKỳ M.T.: #00685MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 15
661 071Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 65
580
912
703
221
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 129
361
812
123
936
363
791
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 65
376
801
480
094
162
632
941
595
Giải tư (KK)
5tr: 26

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 56

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 424

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.370
Max 3DKỳ M.T.: #00684MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 27
317 811Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 16
512
999
203
800
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 75
839
094
617
394
616
457
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 96
217
546
223
249
678
950
728
591
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 43

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 352

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.881
Max 3DKỳ M.T.: #00683MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 19
976 407Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 41
551
925
427
210
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 63
108
262
626
598
067
965
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 98
502
960
412
126
579
430
750
842
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 34

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 307

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.910
Max 3DKỳ M.T.: #00682MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 9
664 076Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 54
643
565
268
176
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 61
951
771
727
318
489
857
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 97
862
939
405
323
198
167
105
474
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 45

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 388

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.707
Max 3DKỳ M.T.: #00681MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 12
226 716Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 29
146
982
253
745
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 40
172
683
030
773
958
830
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 80
455
139
843
971
698
380
535
906
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 18

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 348

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.906
Max 3DKỳ M.T.: #00680MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 23
220 624Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 41
795
490
634
397
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 91
610
126
792
716
289
616
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 93
970
438
117
438
013
550
468
964
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 26

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 347

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.015
Max 3DKỳ M.T.: #00679MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 26
796 102Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 45
372
088
990
212
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 90
950
621
444
878
418
746
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 294
213
775
795
011
558
281
260
741
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 54

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 442

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.685
Max 3DKỳ M.T.: #00678MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 38
389 621Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 61
912
646
232
669
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 50
243
448
444
141
342
544
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 63
530
838
269
726
527
859
925
929
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 40

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 487

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.042
Max 3DKỳ M.T.: #00677MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 11
866 220Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 40
698
185
263
215
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 53
125
080
221
650
293
118
Giải ba
10tr: 9
Giải tư (KK)
100N: 100
186
448
251
359
655
217
304
773
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 54

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 406

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.256
Max 3DKỳ M.T.: #00676MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 47
210 917Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 50
023
769
237
969
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 106
119
389
686
385
951
376
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 76
171
350
834
196
030
618
366
685
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 65

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 500

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.912
Max 3DKỳ M.T.: #00675MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 18
848 262Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 70
317
600
511
244
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 61
434
993
880
454
138
046
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 93
519
818
831
833
918
306
097
439
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 24

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 331

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.907
Max 3DKỳ M.T.: #00674MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 23
812 845Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350N: 80
486
763
289
547
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 56
763
156
492
901
780
663
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 76
444
235
620
087
664
492
167
680
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 58

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 282

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.343
Max 3DKỳ M.T.: #00673MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 19
011 201Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 42
630
589
020
014
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 36
399
951
934
811
334
348
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 77
495
508
936
021
607
729
534
886
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 32

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 473

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.907
Max 3DKỳ M.T.: #00672MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 15
191 846Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 39
287
643
265
045
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 69
969
868
912
623
921
665
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 124
381
729
217
052
753
300
894
171
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 22

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 355

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.386
Max 3DKỳ M.T.: #00671MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 25
636 327Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 15
529
522
447
903
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 40
594
567
799
520
980
276
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 73
302
183
478
300
555
567
132
440
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 425

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.911
Max 3DKỳ M.T.: #00670MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 23
519 092Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 38
497
042
851
656
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 46
580
708
678
322
801
078
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 91
711
286
864
870
176
138
053
321
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 374

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.022
Max 3DKỳ M.T.: #00669MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 18
748 205Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 58
144
988
352
083
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 71
638
953
527
856
447
510
Giải ba
10tr: 13
Giải tư (KK)
100N: 96
415
781
937
727
266
251
549
563
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 35

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 251

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.991
Max 3DKỳ M.T.: #00668MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 34
749 728Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 44
129
512
815
887
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 113
912
880
913
455
107
773
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 65
576
189
504
946
780
005
447
780
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 17

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 349

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.603
Max 3DKỳ M.T.: #00667MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 32
590 110Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 42
432
146
247
716
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 62
987
185
576
123
934
730
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 160
652
387
811
251
170
980
663
160
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 18

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 601

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.188
Max 3DKỳ M.T.: #00666MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 39
183 305Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 68
615
503
355
190
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 65
261
374
090
235
507
509
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 106
607
379
859
090
083
418
475
858
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 27

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 321

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.132
Max 3DKỳ M.T.: #00665MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 20
647 719Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 38
765
025
576
855
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 75
339
530
985
413
738
967
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100N: 109
722
295
153
579
362
436
638
987
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 257

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.126
Max 3DKỳ M.T.: #00664MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 11
980 614Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 38
902
202
059
304
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 81
926
671
575
971
388
467
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 230
887
655
204
588
428
253
604
398
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 51

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 330

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.158
Max 3DKỳ M.T.: #00663MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 24
621 002Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 49
928
734
600
844
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 81
908
591
125
762
479
696
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 57
921
085
359
084
934
420
530
736
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 24

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 329

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.664
Max 3DKỳ M.T.: #00662MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 10
042 980Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 21
448
058
429
908
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 78
492
282
088
280
522
900
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 121
305
373
742
466
727
277
818
951
Giải tư (KK)
5tr: 28

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 43

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 227

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.922
Max 3DKỳ M.T.: #00661MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 33
011 125Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 93
359
064
588
022
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 95
317
588
715
231
284
620
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 205
122
167
336
837
219
970
247
472
Giải tư (KK)
5tr: 17

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 83

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 458

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.198
Max 3DKỳ M.T.: #00660MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 7
155 035Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 39
167
562
832
338
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 56
843
487
153
709
258
190
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 64
784
505
870
564
063
903
684
747
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 13

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 287

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.626
Max 3DKỳ M.T.: #00659MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 23
732 164Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 80
939
661
138
535
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 148
149
508
821
461
417
239
Giải ba
10tr: 11
Giải tư (KK)
100N: 70
562
752
503
509
623
455
800
550
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 342

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.002
Max 3DKỳ M.T.: #00658MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 21
038 910Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 73
428
330
111
937
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 108
568
652
872
229
819
595
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 192
132
997
756
081
560
706
187
391
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 33

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 372

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.417
Max 3DKỳ M.T.: #00657MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 41
207 574Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 78
941
149
473
810
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 194
799
800
067
217
979
090
Giải ba
10tr: 16
Giải tư (KK)
100N: 208
993
990
914
128
337
195
568
382
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 31

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 299

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.197
Max 3DKỳ M.T.: #00656MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 21
565 931Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 74
550
828
380
969
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 164
632
944
772
389
349
976
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 151
914
490
845
776
255
455
560
086
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 22

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 306

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.702
Max 3DKỳ M.T.: #00655MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 47
475 758Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 119
727
734
858
140
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 253
833
554
849
655
770
165
Giải ba
10tr: 24
Giải tư (KK)
100N: 228
394
866
243
115
023
002
133
458
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 62

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 530

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.297
Max 3DKỳ M.T.: #00654MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 89
776 168Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 90
212
799
706
390
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 120
668
056
382
658
158
662
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 105
275
800
200
266
307
429
433
728
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 507

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.140
Max 3DKỳ M.T.: #00653MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 41
998 865Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 123
352
912
679
375
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 112
832
765
156
176
784
268
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 166
458
275
875
024
087
512
500
323
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 55

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 333

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.687
Max 3DKỳ M.T.: #00652MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 38
857 863Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 71
889
975
229
156
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 339
765
921
449
772
672
086
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100N: 223
552
183
219
022
016
827
682
273
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 50

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 484

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.530
Max 3DKỳ M.T.: #00651MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 26
883 746Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 96
274
899
064
568
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 89
341
326
772
897
982
201
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 179
001
121
368
456
424
998
647
930
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 27

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 272

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.937
Max 3DKỳ M.T.: #00650MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 23
310 308Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 93
677
205
724
768
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 89
566
040
057
882
646
066
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 116
017
691
497
565
343
174
962
212
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 30

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 299

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.599
Max 3DKỳ M.T.: #00649MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 47
966 485Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 68
831
527
108
507
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 105
482
423
479
493
293
503
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 157
733
571
346
449
537
018
672
690
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 43

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 481

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.127
Max 3DKỳ M.T.: #00648MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 49
168 528Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 43
630
086
393
230
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 84
921
834
800
744
200
648
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 123
217
452
512
584
283
522
261
780
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 42

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 507

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.945
Max 3DKỳ M.T.: #00647MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 20
227 573Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 123
618
337
570
329
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 102
332
834
195
428
622
906
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 195
052
061
671
990
557
678
489
797
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 31

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 294

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.906
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Max 3D trực tiếp

XSMAX3D 90 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 3D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,