XS Max 3D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 23/4 Hôm nay- Thứ Tư, 24/4
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D> Max 3D 30 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00759MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 40
879 319Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 86
299
926
833
356
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 75
686
011
076
270
983
048
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100N: 190
271
766
100
835
131
852
760
225
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 67

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 645

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.985
XS Vietlott Max 3D 30 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00758MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 18
400 736Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 52
226
454
212
631
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 60
641
445
183
669
154
867
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 96
484
347
385
322
923
270
460
141
Giải tư (KK)
5tr: 13

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 44

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 312

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.767
XS Vietlott Max 3D 90 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00757MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 29
273 124Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 44
317
298
333
812
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 78
644
420
307
636
510
709
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 86
914
612
441
128
571
278
796
234
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 35

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 408

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.327
XS Vietlott Max 3D 100 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00756MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 93
157 349Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 75
832
228
311
735
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210N: 111
650
963
487
867
236
513
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 143
300
478
979
611
819
882
692
094
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 49

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 778

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.907
XS Vietlott Max 3D 200 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00755MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 141
720 217Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 118
573
612
379
338
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 92
264
114
465
144
025
932
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 114
041
038
067
226
665
389
748
557
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 32

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 516

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.883
XS Vietlott Max 3D 300 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00754MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 50
577 268Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 51
353
313
360
399
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 71
669
577
090
493
671
720
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 141
626
729
531
921
240
972
445
216
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 76

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 469

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.598
XS Vietlott Max 3D 10 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00753MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 23
356 026Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 53
553
562
466
100
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210N: 85
206
436
641
479
998
371
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 158
093
673
117
111
484
820
149
888
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 62

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 564

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.684
XS Vietlott Max 3D 20 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00752MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 49
677 048Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 66
734
040
538
803
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 42
493
085
556
844
850
432
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 96
723
538
418
060
115
007
992
202
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 30

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 365

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.392
XS Vietlott Max 3D 40 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00751MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 19
572 807Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 50
459
285
252
085
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 103
507
125
829
222
363
739
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 101
970
362
599
825
130
808
150
070
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 35

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 344

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.583
XS Vietlott Max 3D 50 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00750MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 55
572 211Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 26
914
845
900
854
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 68
346
560
991
081
199
016
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 77
314
317
076
462
280
717
340
708
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 54

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 712

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.779
XS Vietlott Max 3D 60 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00749MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 10
021 859Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 72
971
088
420
572
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 229
450
362
171
371
973
032
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 109
598
276
661
454
290
149
233
367
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 29

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 340

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.369
XS Vietlott Max 3D 500 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00748MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 45
887 272Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 52
766
292
046
276
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 65
140
967
514
081
302
930
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 78
910
797
824
256
704
728
866
696
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 535

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.093
XS Vietlott Max 3D 1 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00747MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 21
359 924Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 39
177
851
280
941
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 74
991
976
691
273
706
844
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 163
286
691
832
551
068
271
407
279
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 43

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 554

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.869
XS Vietlott Max 3D 2 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00746MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 33
415 783Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 44
400
075
139
401
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 99
356
888
669
791
386
470
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100N: 124
487
277
988
755
927
748
993
222
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 26

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 344

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.658
XS Vietlott Max 3D 3 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00745MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 23
918 551Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 40
305
862
428
084
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 100
801
542
330
435
662
297
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 172
354
420
463
817
827
356
800
390
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 385

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.098
XS Vietlott Max 3D 4 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00744MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 94
189 011Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 66
603
486
177
517
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 130
668
020
570
658
611
735
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 420
685
899
134
785
487
650
843
623
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 55

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 854

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 6.054
XS Vietlott Max 3D 5 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00743MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 44
892 153Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 45
632
546
595
990
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 74
203
021
290
106
939
799
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 99
316
830
528
395
355
677
445
593
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 477

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.483
XS Vietlott Max 3D 6 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00742MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 39
376 444Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 60
408
174
533
330
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 69
629
846
962
480
856
094
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 130
157
737
556
735
568
795
861
136
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 351

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.443
XS Vietlott Max 3D 7 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00741MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 22
323 457Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 74
959
736
237
094
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 108
973
165
119
795
957
556
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 150
673
240
031
159
778
358
485
321
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 48

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 653

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.299
XS Vietlott Max 3D 1000 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00740MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 35
427 334Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 50
312
794
611
805
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 104
688
215
455
304
580
689
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 75
103
374
342
004
051
615
625
226
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 38

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 374

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.363
Max 3DKỳ M.T.: #00739MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 19
864 325Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 32
846
827
892
091
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 107
410
413
559
813
696
076
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 109
683
335
079
713
906
750
223
663
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 35

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 357

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.500
Max 3DKỳ M.T.: #00738MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 34
264 759Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 218
074
644
514
603
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 100
827
038
671
698
664
984
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 143
643
615
294
570
682
872
979
937
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 32

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 565

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.051
Max 3DKỳ M.T.: #00737MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 30
689 686Đặc biệt
1tỷ: 5
Giải nhì
350N: 51
718
323
183
620
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 66
470
137
924
429
891
772
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 89
934
689
866
096
086
052
660
201
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 41

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 498

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.201
Max 3DKỳ M.T.: #00736MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 16
902 630Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 42
294
054
466
310
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 145
369
284
269
975
793
203
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 104
239
782
385
876
808
683
271
489
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 27

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 306

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.527
Max 3DKỳ M.T.: #00735MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 25
526 275Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 43
239
406
795
141
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 75
852
664
413
566
357
249
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100N: 113
390
766
646
131
707
374
342
363
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 67

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 618

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.280
Max 3DKỳ M.T.: #00734MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 17
928 870Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 53
757
541
567
718
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210N: 71
256
824
400
167
097
574
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 64
088
925
930
970
475
599
383
607
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 24

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 279

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.211
Max 3DKỳ M.T.: #00733MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 41
785 987Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 52
989
766
337
569
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 133
697
107
134
885
306
336
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 133
475
410
155
135
612
172
093
388
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 42

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 436

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.372
Max 3DKỳ M.T.: #00732MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 29
659 370Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350N: 63
766
622
092
447
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 112
535
142
941
280
421
250
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 315
033
713
832
238
799
379
606
425
Giải tư (KK)
5tr: 22

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 100

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 715

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 7.183
Max 3DKỳ M.T.: #00731MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 32
415 036Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 43
902
851
783
122
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 67
676
780
972
880
819
881
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 91
436
696
895
621
335
713
408
599
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 38

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 363

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.299
Max 3DKỳ M.T.: #00730MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 33
184 236Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 34
507
640
051
584
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 83
969
298
497
006
520
729
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 120
357
896
650
780
026
284
349
861
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 22

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 475

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.055
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Max 3D trực tiếp

XSMAX3D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 3D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,