XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 24/6 Hôm nay- Thứ Ba, 25/6
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0023 Kỳ mở thưởng: #00722
B 1072 G1 0023
C 8769 G2

5815 9073

D 9420 G3

1072 8769 9420

E 5815 KK1

023

G 9073 KK2

23

Thống kê người trúng giải ngày 31/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G206.500.000*650 lần
G303.000.000*300 lần
Kk191.000.000*100 lần
Kk237100.000*10 lần
XSMAX4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4926 Kỳ mở thưởng: #00721
B 5604 G1 5604
C 6694 G2

6694 8154

D 4142 G3

4926 4142 2695

E 8154 KK1

604

G 2695 KK2

04

Thống kê người trúng giải ngày 28/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G313.000.000*300 lần
Kk141.000.000*100 lần
Kk253100.000*10 lần
XSMAX4D 90 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3358 Kỳ mở thưởng: #00720
B 8417 G1 5141
C 3933 G2

2783 3358

D 2783 G3

8417 3933 9726

E 9726 KK1

141

G 5141 KK2

41

Thống kê người trúng giải ngày 26/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G303.000.000*300 lần
Kk171.000.000*100 lần
Kk260100.000*10 lần
XSMAX4D 100 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6788 Kỳ mở thưởng: #00719
B 4629 G1 4629
C 1605 G2

6788 4906

D 6384 G3

1605 6384 6605

E 6605 KK1

629

G 4906 KK2

29

Thống kê người trúng giải ngày 24/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G206.500.000*650 lần
G313.000.000*300 lần
Kk151.000.000*100 lần
Kk268100.000*10 lần
XSMAX4D 200 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4514 Kỳ mở thưởng: #00718
B 6393 G1 6393
C 6796 G2

4562 3080

D 4562 G3

4514 6796 9884

E 9884 KK1

393

G 3080 KK2

93

Thống kê người trúng giải ngày 21/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk121.000.000*100 lần
Kk240100.000*10 lần
XSMAX4D 300 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8967 Kỳ mở thưởng: #00717
B 2912 G1 3961
C 5565 G2

2912 7850

D 6240 G3

8967 5565 6240

E 3961 KK1

961

G 7850 KK2

61

Thống kê người trúng giải ngày 19/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G206.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1261.000.000*100 lần
Kk274100.000*10 lần
XSMAX4D 10 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0289 Kỳ mở thưởng: #00716
B 3298 G1 7990
C 7990 G2

3298 0786

D 0750 G3

0289 0750 1500

E 1500 KK1

990

G 0786 KK2

90

Thống kê người trúng giải ngày 22/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G333.000.000*300 lần
Kk1171.000.000*100 lần
Kk2138100.000*10 lần
XSMAX4D 20 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8665 Kỳ mở thưởng: #00715
B 1402 G1 2041
C 5774 G2

5774 1402

D 8217 G3

8665 8217 6416

E 2041 KK1

041

G 6416 KK2

41

Thống kê người trúng giải ngày 20/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G323.000.000*300 lần
Kk1191.000.000*100 lần
Kk2184100.000*10 lần
XSMAX4D 40 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0797 Kỳ mở thưởng: #00714
B 6077 G1 6077
C 8734 G2

2324 0797

D 9002 G3

8734 9002 2239

E 2324 KK1

077

G 2239 KK2

77

Thống kê người trúng giải ngày 17/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1221.000.000*100 lần
Kk2419100.000*10 lần
XSMAX4D 50 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9429 Kỳ mở thưởng: #00713
B 8214 G1 9429
C 0597 G2

4678 8214

D 4678 G3

0597 0567 0732

E 0567 KK1

429

G 0732 KK2

29

Thống kê người trúng giải ngày 15/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1121.000.000*100 lần
Kk2265100.000*10 lần
XSMAX4D 60 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7002 Kỳ mở thưởng: #00712
B 6256 G1 4241
C 6862 G2

6862 4946

D 5572 G3

7002 6256 5572

E 4946 KK1

241

G 4241 KK2

41

Thống kê người trúng giải ngày 13/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1211.000.000*100 lần
Kk2307100.000*10 lần
XSMAX4D 500 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3166 Kỳ mở thưởng: #00711
B 4489 G1 4506
C 5791 G2

4500 5791

D 4506 G3

3166 4489 5446

E 5446 KK1

506

G 4500 KK2

06

Thống kê người trúng giải ngày 10/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G206.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1121.000.000*100 lần
Kk2478100.000*10 lần
XSMAX4D 1 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1703 Kỳ mở thưởng: #00710
B 1725 G1 7296
C 2927 G2

9972 1725

D 7296 G3

1703 2927 2630

E 2630 KK1

296

G 9972 KK2

96

Thống kê người trúng giải ngày 8/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1201.000.000*100 lần
Kk2288100.000*10 lần
XSMAX4D 2 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1654 Kỳ mở thưởng: #00709
B 1010 G1 4049
C 0901 G2

1654 8984

D 8984 G3

1010 0901 2595

E 2595 KK1

049

G 4049 KK2

49

Thống kê người trúng giải ngày 6/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12515.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1241.000.000*100 lần
Kk2304100.000*10 lần
XSMAX4D 3 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8654 Kỳ mở thưởng: #00708
B 1478 G1 2526
C 7881 G2

8654 7881

D 3690 G3

1478 3690 0625

E 2526 KK1

526

G 0625 KK2

26

Thống kê người trúng giải ngày 3/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2316.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1221.000.000*100 lần
Kk2267100.000*10 lần
XSMAX4D 4 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7019 Kỳ mở thưởng: #00707
B 4710 G1 0021
C 0400 G2

4710 3830

D 0021 G3

7019 0400 3027

E 3027 KK1

021

G 3830 KK2

21

Thống kê người trúng giải ngày 1/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G313.000.000*300 lần
Kk11051.000.000*100 lần
Kk2342100.000*10 lần
XSMAX4D 5 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0043 Kỳ mở thưởng: #00706
B 4324 G1 0043
C 7834 G2

7834 3620

D 7302 G3

4324 7302 6579

E 3620 KK1

043

G 6579 KK2

43

Thống kê người trúng giải ngày 29/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1261.000.000*100 lần
Kk2255100.000*10 lần
XSMAX4D 6 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4204 Kỳ mở thưởng: #00705
B 9115 G1 2051
C 6905 G2

6905 7583

D 7583 G3

4204 9115 9793

E 9793 KK1

051

G 2051 KK2

51

Thống kê người trúng giải ngày 26/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3783.000.000*300 lần
Kk1441.000.000*100 lần
Kk2414100.000*10 lần
XSMAX4D 7 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1205 Kỳ mở thưởng: #00704
B 6197 G1 1205
C 7601 G2

7601 9077

D 1037 G3

6197 1037 3719

E 9077 KK1

205

G 3719 KK2

05

Thống kê người trúng giải ngày 24/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1341.000.000*100 lần
Kk2236100.000*10 lần
XSMAX4D 1000 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9289 Kỳ mở thưởng: #00703
B 8337 G1 2913
C 5363 G2

8337 0994

D 2913 G3

9289 5363 4569

E 4569 KK1

913

G 0994 KK2

13

Thống kê người trúng giải ngày 22/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1715.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3263.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2442100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8559 Kỳ mở thưởng: #00702
B 5270 G1 1032
C 4571 G2

4571 3957

D 1032 G3

8559 5270 6142

E 3957 KK1

032

G 6142 KK2

32

Thống kê người trúng giải ngày 19/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11115.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1261.000.000*100 lần
Kk2356100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9211 Kỳ mở thưởng: #00701
B 2419 G1 7404
C 0131 G2

2419 6421

D 2180 G3

9211 0131 2180

E 7404 KK1

404

G 6421 KK2

04

Thống kê người trúng giải ngày 17/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1261.000.000*100 lần
Kk2288100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6956 Kỳ mở thưởng: #00700
B 4173 G1 4173
C 1548 G2

5103 6956

D 5103 G3

1548 3141 0255

E 3141 KK1

173

G 0255 KK2

73

Thống kê người trúng giải ngày 15/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2315100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8195 Kỳ mở thưởng: #00699
B 8487 G1 2193
C 9788 G2

8375 3099

D 3099 G3

8195 8487 9788

E 2193 KK1

193

G 8375 KK2

93

Thống kê người trúng giải ngày 12/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1201.000.000*100 lần
Kk2357100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6395 Kỳ mở thưởng: #00698
B 4359 G1 1180
C 1079 G2

1079 0632

D 0440 G3

6395 4359 0440

E 1180 KK1

180

G 0632 KK2

80

Thống kê người trúng giải ngày 10/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11315.000.000*1500 lần
G2416.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1281.000.000*100 lần
Kk2275100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6526 Kỳ mở thưởng: #00697
B 7565 G1 0516
C 8371 G2

7565 6687

D 6687 G3

6526 8371 8473

E 8473 KK1

516

G 0516 KK2

16

Thống kê người trúng giải ngày 8/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G313.000.000*300 lần
Kk1301.000.000*100 lần
Kk2253100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3514 Kỳ mở thưởng: #00696
B 9694 G1 7803
C 1771 G2

3514 1771

D 7879 G3

9694 7879 2892

E 2892 KK1

803

G 7803 KK2

03

Thống kê người trúng giải ngày 5/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1241.000.000*100 lần
Kk2268100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6198 Kỳ mở thưởng: #00695
B 0188 G1 6503
C 9314 G2

9314 4873

D 4873 G3

6198 0188 8047

E 6503 KK1

503

G 8047 KK2

03

Thống kê người trúng giải ngày 3/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G323.000.000*300 lần
Kk1381.000.000*100 lần
Kk2410100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1533 Kỳ mở thưởng: #00694
B 7556 G1 7556
C 6406 G2

1533 2267

D 6421 G3

6406 6421 8776

E 2267 KK1

556

G 8776 KK2

56

Thống kê người trúng giải ngày 1/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1581.000.000*100 lần
Kk2284100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9406 Kỳ mở thưởng: #00693
B 5529 G1 7552
C 3925 G2

9406 3925

D 7105 G3

5529 7105 9586

E 9586 KK1

552

G 7552 KK2

52

Thống kê người trúng giải ngày 29/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1501.000.000*100 lần
Kk2424100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,