XS Max 3D Pro 300 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 20/7 Hôm nay- Chủ Nhật, 21/7
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D Pro> Max 3D Pro 300 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00444
Giải ĐB
2 tỉ
973 7790
Phụ ĐB
400triệu
779 9730
Giải nhất
30triệu
190
815
492
706
2
Giải nhì
10triệu
512
612
454
454
458
307
12
Giải ba
4triệu
750
859
023
098
987
860
763
254
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

713
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.645
XS Vietlott Max 3D Pro 30 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00443
Giải ĐB
2 tỉ
135 5880
Phụ ĐB
400triệu
588 1350
Giải nhất
30triệu
941
585
726
693
3
Giải nhì
10triệu
108
177
222
829
240
491
1
Giải ba
4triệu
751
634
569
228
464
809
336
763
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

54
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

847
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.985
XS Vietlott Max 3D Pro 90 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00442
Giải ĐB
2 tỉ
995 0120
Phụ ĐB
400triệu
012 9950
Giải nhất
30triệu
692
462
612
478
0
Giải nhì
10triệu
012
303
704
253
960
496
2
Giải ba
4triệu
643
402
568
564
392
336
165
159
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

500
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.467
XS Vietlott Max 3D Pro 100 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00441
Giải ĐB
2 tỉ
744 8010
Phụ ĐB
400triệu
801 7440
Giải nhất
30triệu
420
771
054
455
0
Giải nhì
10triệu
535
681
305
056
130
112
6
Giải ba
4triệu
043
817
540
398
557
115
173
281
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

33
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

433
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.805
XS Vietlott Max 3D Pro 200 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00440
Giải ĐB
2 tỉ
412 1710
Phụ ĐB
400triệu
171 4120
Giải nhất
30triệu
688
294
954
084
1
Giải nhì
10triệu
914
253
468
631
308
244
3
Giải ba
4triệu
967
823
832
450
557
190
444
940
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

46
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

707
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.793
XS Vietlott Max 3D Pro 300 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00439
Giải ĐB
2 tỉ
722 0420
Phụ ĐB
400triệu
042 7220
Giải nhất
30triệu
134
558
223
822
4
Giải nhì
10triệu
151
371
251
833
252
522
8
Giải ba
4triệu
170
212
766
637
260
286
951
251
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

71
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

521
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.675
XS Vietlott Max 3D Pro 10 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00438
Giải ĐB
2 tỉ
396 0570
Phụ ĐB
400triệu
057 3960
Giải nhất
30triệu
116
359
103
793
1
Giải nhì
10triệu
438
645
590
145
997
358
4
Giải ba
4triệu
170
616
434
570
038
211
737
860
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

500
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.226
XS Vietlott Max 3D Pro 20 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00437
Giải ĐB
2 tỉ
492 9740
Phụ ĐB
400triệu
974 4920
Giải nhất
30triệu
759
280
429
627
0
Giải nhì
10triệu
770
714
941
043
542
503
2
Giải ba
4triệu
979
356
828
816
277
013
129
691
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

34
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

528
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.795
XS Vietlott Max 3D Pro 40 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00436
Giải ĐB
2 tỉ
073 8520
Phụ ĐB
400triệu
852 0730
Giải nhất
30triệu
825
308
423
820
0
Giải nhì
10triệu
002
430
193
784
445
030
3
Giải ba
4triệu
280
126
771
064
757
999
276
436
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

533
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.038
XS Vietlott Max 3D Pro 50 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00435
Giải ĐB
2 tỉ
620 3550
Phụ ĐB
400triệu
355 6200
Giải nhất
30triệu
656
863
861
144
0
Giải nhì
10triệu
607
412
769
030
450
580
4
Giải ba
4triệu
604
386
302
568
693
216
271
872
13
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

67
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

562
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.153
XS Vietlott Max 3D Pro 60 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00434
Giải ĐB
2 tỉ
200 1200
Phụ ĐB
400triệu
120 2000
Giải nhất
30triệu
247
237
118
342
5
Giải nhì
10triệu
317
523
409
159
393
207
3
Giải ba
4triệu
070
648
154
549
216
162
351
424
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

33
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

567
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.442
XS Vietlott Max 3D Pro 500 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00433
Giải ĐB
2 tỉ
396 2150
Phụ ĐB
400triệu
215 3961
Giải nhất
30triệu
641
735
820
729
1
Giải nhì
10triệu
058
443
936
180
738
251
4
Giải ba
4triệu
160
003
812
166
156
858
302
123
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

46
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

749
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.108
XS Vietlott Max 3D Pro 1 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00432
Giải ĐB
2 tỉ
960 5370
Phụ ĐB
400triệu
537 9600
Giải nhất
30triệu
981
338
309
112
0
Giải nhì
10triệu
572
313
155
489
946
117
8
Giải ba
4triệu
768
827
279
446
881
592
123
076
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

53
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

367
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.349
XS Vietlott Max 3D Pro 2 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00431
Giải ĐB
2 tỉ
624 8580
Phụ ĐB
400triệu
858 6240
Giải nhất
30triệu
757
871
520
651
0
Giải nhì
10triệu
383
616
297
123
348
306
3
Giải ba
4triệu
115
207
505
660
354
540
155
264
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

556
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.327
XS Vietlott Max 3D Pro 3 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00430
Giải ĐB
2 tỉ
544 9440
Phụ ĐB
400triệu
944 5441
Giải nhất
30triệu
206
753
696
549
3
Giải nhì
10triệu
065
814
065
156
999
143
3
Giải ba
4triệu
265
402
513
283
027
261
543
278
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

50
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

444
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.281
XS Vietlott Max 3D Pro 4 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00429
Giải ĐB
2 tỉ
635 0810
Phụ ĐB
400triệu
081 6350
Giải nhất
30triệu
008
351
741
640
1
Giải nhì
10triệu
953
538
177
728
850
105
7
Giải ba
4triệu
500
578
048
632
821
783
642
707
15
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

554
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.949
XS Vietlott Max 3D Pro 5 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00428
Giải ĐB
2 tỉ
932 4560
Phụ ĐB
400triệu
456 9320
Giải nhất
30triệu
548
208
662
558
1
Giải nhì
10triệu
743
837
207
464
829
925
4
Giải ba
4triệu
986
783
842
782
113
645
197
917
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

58
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

484
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.061
XS Vietlott Max 3D Pro 6 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00427
Giải ĐB
2 tỉ
771 6770
Phụ ĐB
400triệu
677 7710
Giải nhất
30triệu
433
664
780
718
0
Giải nhì
10triệu
416
123
218
986
716
220
12
Giải ba
4triệu
015
301
577
166
212
547
555
211
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

98
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

556
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.851
XS Vietlott Max 3D Pro 7 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00426
Giải ĐB
2 tỉ
136 1535
Phụ ĐB
400triệu
153 1361
Giải nhất
30triệu
991
409
418
474
1
Giải nhì
10triệu
567
761
558
850
965
820
2
Giải ba
4triệu
270
619
174
606
948
761
726
215
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

69
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

763
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.630
XS Vietlott Max 3D Pro 1000 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00425
Giải ĐB
2 tỉ
412 0671
Phụ ĐB
400triệu
067 4120
Giải nhất
30triệu
769
451
978
534
1
Giải nhì
10triệu
685
879
914
712
199
591
2
Giải ba
4triệu
163
670
409
192
285
985
422
641
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

60
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

462
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.348
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00424
Giải ĐB
2 tỉ
962 7460
Phụ ĐB
400triệu
746 9620
Giải nhất
30triệu
396
629
725
412
0
Giải nhì
10triệu
789
483
611
208
895
473
2
Giải ba
4triệu
256
927
380
510
869
146
620
756
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

50
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

502
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.228
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00423
Giải ĐB
2 tỉ
657 0970
Phụ ĐB
400triệu
097 6570
Giải nhất
30triệu
376
121
177
555
0
Giải nhì
10triệu
156
102
715
113
211
629
8
Giải ba
4triệu
952
288
568
789
976
461
932
399
27
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

74
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

463
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

6.241
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00422
Giải ĐB
2 tỉ
479 3720
Phụ ĐB
400triệu
372 4791
Giải nhất
30triệu
517
163
809
624
2
Giải nhì
10triệu
161
695
381
880
616
585
10
Giải ba
4triệu
703
777
045
749
500
075
576
246
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

60
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

769
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.682
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00421
Giải ĐB
2 tỉ
343 2290
Phụ ĐB
400triệu
229 3430
Giải nhất
30triệu
258
479
218
835
14
Giải nhì
10triệu
426
238
964
018
899
521
5
Giải ba
4triệu
220
632
416
388
318
953
541
204
14
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

67
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

703
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.844
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00420
Giải ĐB
2 tỉ
371 2390
Phụ ĐB
400triệu
239 3710
Giải nhất
30triệu
270
859
633
723
0
Giải nhì
10triệu
070
525
621
392
784
024
5
Giải ba
4triệu
437
699
464
518
934
041
657
090
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

407
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.564
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00419
Giải ĐB
2 tỉ
728 3870
Phụ ĐB
400triệu
387 7280
Giải nhất
30triệu
343
791
403
356
0
Giải nhì
10triệu
176
098
245
856
351
399
4
Giải ba
4triệu
446
839
631
970
014
935
353
238
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

52
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

624
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.120
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00418
Giải ĐB
2 tỉ
159 0240
Phụ ĐB
400triệu
024 1590
Giải nhất
30triệu
533
464
200
637
1
Giải nhì
10triệu
816
113
600
943
777
624
0
Giải ba
4triệu
116
700
731
216
977
963
367
434
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

61
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

704
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.681
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00417
Giải ĐB
2 tỉ
837 3310
Phụ ĐB
400triệu
331 8370
Giải nhất
30triệu
138
422
416
735
1
Giải nhì
10triệu
382
979
593
896
359
845
2
Giải ba
4triệu
012
372
894
075
045
082
860
736
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

505
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.887
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00416
Giải ĐB
2 tỉ
307 6960
Phụ ĐB
400triệu
696 3070
Giải nhất
30triệu
140
036
536
320
4
Giải nhì
10triệu
029
014
690
297
587
635
4
Giải ba
4triệu
723
947
973
743
480
226
891
588
15
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

56
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

560
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.752
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00415
Giải ĐB
2 tỉ
350 0521
Phụ ĐB
400triệu
052 3500
Giải nhất
30triệu
556
500
659
103
3
Giải nhì
10triệu
929
055
492
654
666
840
9
Giải ba
4triệu
925
962
253
704
656
049
292
915
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

51
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

572
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.110
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00414
Giải ĐB
2 tỉ
407 4731
Phụ ĐB
400triệu
473 4070
Giải nhất
30triệu
726
024
627
275
10
Giải nhì
10triệu
654
172
337
132
200
833
30
Giải ba
4triệu
422
380
269
722
523
635
965
047
16
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

107
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

511
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.449
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00413
Giải ĐB
2 tỉ
708 3180
Phụ ĐB
400triệu
318 7080
Giải nhất
30triệu
829
658
129
303
3
Giải nhì
10triệu
948
654
979
779
305
562
7
Giải ba
4triệu
444
544
769
019
065
502
387
623
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

416
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.167
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00412
Giải ĐB
2 tỉ
037 2950
Phụ ĐB
400triệu
295 0370
Giải nhất
30triệu
544
470
604
815
0
Giải nhì
10triệu
623
762
480
398
274
956
4
Giải ba
4triệu
521
076
408
002
927
293
584
202
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

505
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.708
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00411
Giải ĐB
2 tỉ
065 1260
Phụ ĐB
400triệu
126 0650
Giải nhất
30triệu
985
063
109
245
1
Giải nhì
10triệu
999
784
532
515
363
363
16
Giải ba
4triệu
162
706
886
594
623
017
955
124
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

53
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

472
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.045
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00410
Giải ĐB
2 tỉ
570 6440
Phụ ĐB
400triệu
644 5700
Giải nhất
30triệu
953
470
783
534
0
Giải nhì
10triệu
108
963
431
204
902
461
3
Giải ba
4triệu
399
924
199
031
829
073
888
504
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

29
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

448
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.300
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00409
Giải ĐB
2 tỉ
434 5890
Phụ ĐB
400triệu
589 4340
Giải nhất
30triệu
207
550
666
769
1
Giải nhì
10triệu
714
297
335
141
511
490
2
Giải ba
4triệu
931
028
758
943
972
205
129
786
0
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

33
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

637
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.499
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00408
Giải ĐB
2 tỉ
588 222-
Phụ ĐB
400triệu
222 588-
Giải nhất
30triệu
768
325
165
637
-
Giải nhì
10triệu
665
874
889
928
989
878
-
Giải ba
4triệu
628
533
789
139
294
192
184
041
-
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

-
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

-
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

-
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00407
Giải ĐB
2 tỉ
785 8811
Phụ ĐB
400triệu
881 7851
Giải nhất
30triệu
527
510
989
208
3
Giải nhì
10triệu
782
912
341
497
448
428
6
Giải ba
4triệu
850
124
388
426
437
464
970
031
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

623
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.518
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00406
Giải ĐB
2 tỉ
783 5760
Phụ ĐB
400triệu
576 7830
Giải nhất
30triệu
096
049
551
163
1
Giải nhì
10triệu
871
568
084
561
012
031
1
Giải ba
4triệu
165
604
434
800
889
000
351
772
15
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

55
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

562
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.005
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00405
Giải ĐB
2 tỉ
213 7070
Phụ ĐB
400triệu
707 2130
Giải nhất
30triệu
582
802
491
371
0
Giải nhì
10triệu
469
541
353
814
265
090
6
Giải ba
4triệu
409
803
411
666
652
775
615
979
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

43
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

608
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.826
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00404
Giải ĐB
2 tỉ
109 6610
Phụ ĐB
400triệu
661 1090
Giải nhất
30triệu
818
016
708
907
0
Giải nhì
10triệu
713
673
553
346
851
307
5
Giải ba
4triệu
330
111
880
381
318
510
011
134
14
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

61
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

665
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.890
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00403
Giải ĐB
2 tỉ
598 0040
Phụ ĐB
400triệu
004 5980
Giải nhất
30triệu
016
022
277
489
0
Giải nhì
10triệu
807
380
362
358
556
268
3
Giải ba
4triệu
366
844
282
608
944
355
722
257
12
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

57
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

445
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.892
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00402
Giải ĐB
2 tỉ
105 4600
Phụ ĐB
400triệu
460 1050
Giải nhất
30triệu
358
624
325
888
0
Giải nhì
10triệu
977
489
564
340
725
824
2
Giải ba
4triệu
775
811
293
418
719
861
899
419
20
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

58
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

511
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.124
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00401
Giải ĐB
2 tỉ
749 3030
Phụ ĐB
400triệu
303 7490
Giải nhất
30triệu
563
453
345
977
1
Giải nhì
10triệu
539
881
785
204
200
505
2
Giải ba
4triệu
298
563
624
175
891
792
928
327
17
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

66
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

848
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.376
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00400
Giải ĐB
2 tỉ
710 6270
Phụ ĐB
400triệu
627 7100
Giải nhất
30triệu
243
991
168
275
5
Giải nhì
10triệu
323
564
526
275
576
931
4
Giải ba
4triệu
398
838
504
722
428
817
861
472
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

79
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

586
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.551
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00399
Giải ĐB
2 tỉ
205 1800
Phụ ĐB
400triệu
180 2050
Giải nhất
30triệu
432
281
780
390
0
Giải nhì
10triệu
259
661
018
572
694
318
2
Giải ba
4triệu
238
873
229
903
831
457
473
771
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

30
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

538
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.313
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00398
Giải ĐB
2 tỉ
559 9570
Phụ ĐB
400triệu
957 5590
Giải nhất
30triệu
444
161
770
733
17
Giải nhì
10triệu
968
607
314
428
758
553
2
Giải ba
4triệu
246
922
072
475
074
871
413
452
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

53
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

582
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.063
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00397
Giải ĐB
2 tỉ
011 1011
Phụ ĐB
400triệu
101 0113
Giải nhất
30triệu
611
333
316
989
3
Giải nhì
10triệu
729
652
618
802
798
332
2
Giải ba
4triệu
133
852
083
842
522
327
526
668
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

70
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

633
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.923
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00396
Giải ĐB
2 tỉ
066 1160
Phụ ĐB
400triệu
116 0661
Giải nhất
30triệu
591
129
624
348
2
Giải nhì
10triệu
594
245
097
223
265
917
1
Giải ba
4triệu
422
120
685
456
713
776
363
282
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

45
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

587
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.009
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00395
Giải ĐB
2 tỉ
049 6430
Phụ ĐB
400triệu
643 0490
Giải nhất
30triệu
417
976
140
247
1
Giải nhì
10triệu
529
671
086
178
239
527
1
Giải ba
4triệu
581
752
888
016
668
687
766
056
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

427
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.018
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00394
Giải ĐB
2 tỉ
574 1141
Phụ ĐB
400triệu
114 5740
Giải nhất
30triệu
848
211
576
911
1
Giải nhì
10triệu
809
246
501
736
867
881
2
Giải ba
4triệu
823
195
525
116
279
226
086
488
13
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

85
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

659
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.860
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00393
Giải ĐB
2 tỉ
473 4820
Phụ ĐB
400triệu
482 4730
Giải nhất
30triệu
730
212
126
473
1
Giải nhì
10triệu
888
093
182
213
152
729
2
Giải ba
4triệu
978
332
489
856
219
445
802
844
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

61
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

563
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.367
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00392
Giải ĐB
2 tỉ
075 3960
Phụ ĐB
400triệu
396 0750
Giải nhất
30triệu
121
509
051
791
0
Giải nhì
10triệu
028
658
533
209
709
369
6
Giải ba
4triệu
763
556
792
827
396
291
299
146
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

464
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.214
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00391
Giải ĐB
2 tỉ
293 8950
Phụ ĐB
400triệu
895 2930
Giải nhất
30triệu
689
385
617
586
3
Giải nhì
10triệu
391
981
022
868
802
227
3
Giải ba
4triệu
264
352
715
643
825
352
762
629
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

62
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

600
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.821
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00390
Giải ĐB
2 tỉ
397 2660
Phụ ĐB
400triệu
266 3970
Giải nhất
30triệu
000
787
737
366
6
Giải nhì
10triệu
439
696
218
143
728
519
4
Giải ba
4triệu
369
936
387
385
883
660
557
322
13
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

62
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

598
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

6.049
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00389
Giải ĐB
2 tỉ
678 3750
Phụ ĐB
400triệu
375 6781
Giải nhất
30triệu
767
184
235
976
8
Giải nhì
10triệu
971
635
379
873
365
428
11
Giải ba
4triệu
712
351
263
010
470
298
623
721
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

71
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

653
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.634
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00388
Giải ĐB
2 tỉ
559 5620
Phụ ĐB
400triệu
562 5590
Giải nhất
30triệu
380
684
080
207
7
Giải nhì
10triệu
950
937
190
076
556
181
1
Giải ba
4triệu
449
151
813
913
198
825
096
991
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

42
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

625
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.954
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00387
Giải ĐB
2 tỉ
815 5080
Phụ ĐB
400triệu
508 8150
Giải nhất
30triệu
737
185
101
876
1
Giải nhì
10triệu
382
061
506
089
373
723
2
Giải ba
4triệu
509
063
784
406
772
765
262
815
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

466
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.986
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00386
Giải ĐB
2 tỉ
380 5230
Phụ ĐB
400triệu
523 3800
Giải nhất
30triệu
312
030
179
310
2
Giải nhì
10triệu
491
692
903
844
864
049
0
Giải ba
4triệu
334
929
797
852
625
737
940
247
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

52
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

566
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.199
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00385
Giải ĐB
2 tỉ
201 3180
Phụ ĐB
400triệu
318 2010
Giải nhất
30triệu
144
438
290
679
3
Giải nhì
10triệu
811
679
754
035
884
547
9
Giải ba
4triệu
335
769
124
316
554
056
594
773
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

55
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

498
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.466
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00384
Giải ĐB
2 tỉ
419 7190
Phụ ĐB
400triệu
719 4190
Giải nhất
30triệu
149
017
100
105
0
Giải nhì
10triệu
183
595
159
431
771
560
2
Giải ba
4triệu
481
224
141
680
449
630
634
832
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

626
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.539
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00383
Giải ĐB
2 tỉ
061 2370
Phụ ĐB
400triệu
237 0610
Giải nhất
30triệu
954
949
841
701
1
Giải nhì
10triệu
642
212
599
626
974
027
1
Giải ba
4triệu
708
650
421
154
989
411
283
644
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

43
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

464
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.569
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00382
Giải ĐB
2 tỉ
080 5950
Phụ ĐB
400triệu
595 0800
Giải nhất
30triệu
589
513
056
745
1
Giải nhì
10triệu
318
680
421
638
129
574
2
Giải ba
4triệu
284
978
100
872
079
393
789
255
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

563
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.302
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00381
Giải ĐB
2 tỉ
762 2620
Phụ ĐB
400triệu
262 7620
Giải nhất
30triệu
495
905
197
282
1
Giải nhì
10triệu
238
561
822
919
434
304
3
Giải ba
4triệu
025
949
836
724
185
521
890
835
13
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

43
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

613
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.658
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00380
Giải ĐB
2 tỉ
188 6240
Phụ ĐB
400triệu
624 1881
Giải nhất
30triệu
668
644
227
497
2
Giải nhì
10triệu
157
519
282
434
130
849
5
Giải ba
4triệu
812
571
386
091
641
660
213
539
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

73
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

603
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.974
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00379
Giải ĐB
2 tỉ
983 0090
Phụ ĐB
400triệu
009 9830
Giải nhất
30triệu
074
897
759
875
0
Giải nhì
10triệu
850
329
461
267
418
649
0
Giải ba
4triệu
733
799
663
826
849
350
195
091
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

39
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

567
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.152
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00378
Giải ĐB
2 tỉ
494 8290
Phụ ĐB
400triệu
829 4940
Giải nhất
30triệu
394
457
562
226
5
Giải nhì
10triệu
699
494
417
295
230
611
7
Giải ba
4triệu
332
292
889
117
242
501
548
025
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

52
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

469
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.111
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00377
Giải ĐB
2 tỉ
826 1390
Phụ ĐB
400triệu
139 8260
Giải nhất
30triệu
647
248
839
669
1
Giải nhì
10triệu
003
677
480
580
898
415
1
Giải ba
4triệu
159
338
734
500
480
769
553
558
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

39
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

790
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.820
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00376
Giải ĐB
2 tỉ
081 2310
Phụ ĐB
400triệu
231 0810
Giải nhất
30triệu
702
343
694
964
1
Giải nhì
10triệu
143
712
557
935
600
311
10
Giải ba
4triệu
362
529
052
193
334
756
242
147
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

68
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

590
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.259
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00375
Giải ĐB
2 tỉ
953 8030
Phụ ĐB
400triệu
803 9530
Giải nhất
30triệu
053
505
062
687
3
Giải nhì
10triệu
164
250
561
053
546
506
4
Giải ba
4triệu
150
549
942
847
245
048
007
849
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

46
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

487
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.099
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00374
Giải ĐB
2 tỉ
867 1100
Phụ ĐB
400triệu
110 8670
Giải nhất
30triệu
134
120
634
622
3
Giải nhì
10triệu
741
797
757
221
520
821
4
Giải ba
4triệu
693
018
418
322
014
910
171
587
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

63
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

825
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.828
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00373
Giải ĐB
2 tỉ
394 7870
Phụ ĐB
400triệu
787 3940
Giải nhất
30triệu
353
751
335
170
1
Giải nhì
10triệu
262
519
030
280
806
029
2
Giải ba
4triệu
297
485
202
758
251
060
921
765
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

42
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

563
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.255
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00372
Giải ĐB
2 tỉ
812 3880
Phụ ĐB
400triệu
388 8120
Giải nhất
30triệu
054
255
719
673
0
Giải nhì
10triệu
723
891
068
653
184
281
12
Giải ba
4triệu
228
645
122
072
257
170
827
657
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

48
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

679
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.542
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00371
Giải ĐB
2 tỉ
339 0190
Phụ ĐB
400triệu
019 3390
Giải nhất
30triệu
034
932
294
702
1
Giải nhì
10triệu
864
419
035
443
992
330
3
Giải ba
4triệu
416
128
603
942
705
138
193
859
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

31
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

825
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.760
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00370
Giải ĐB
2 tỉ
985 8490
Phụ ĐB
400triệu
849 9850
Giải nhất
30triệu
058
280
655
271
1
Giải nhì
10triệu
501
922
684
521
454
739
3
Giải ba
4triệu
590
405
000
530
961
355
197
044
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

470
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.932
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00369
Giải ĐB
2 tỉ
557 4720
Phụ ĐB
400triệu
472 5570
Giải nhất
30triệu
462
441
533
089
0
Giải nhì
10triệu
402
273
957
445
083
101
0
Giải ba
4triệu
716
723
106
270
917
227
321
419
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

45
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

584
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.503
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00368
Giải ĐB
2 tỉ
578 7880
Phụ ĐB
400triệu
788 5780
Giải nhất
30triệu
017
727
181
760
0
Giải nhì
10triệu
607
453
549
217
841
194
1
Giải ba
4triệu
159
890
604
377
681
619
598
511
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

618
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.004
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00367
Giải ĐB
2 tỉ
061 2050
Phụ ĐB
400triệu
205 0610
Giải nhất
30triệu
233
482
093
298
2
Giải nhì
10triệu
354
831
809
551
730
246
3
Giải ba
4triệu
898
879
360
315
876
500
449
996
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

57
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

513
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.078
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00366
Giải ĐB
2 tỉ
504 3400
Phụ ĐB
400triệu
340 5040
Giải nhất
30triệu
666
850
119
917
1
Giải nhì
10triệu
932
956
916
816
554
414
3
Giải ba
4triệu
158
757
830
908
832
126
072
992
16
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

463
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.947
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00365
Giải ĐB
2 tỉ
109 3341
Phụ ĐB
400triệu
334 1090
Giải nhất
30triệu
263
349
290
726
2
Giải nhì
10triệu
801
740
907
782
404
089
1
Giải ba
4triệu
628
508
850
165
731
833
092
506
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

28
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

702
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.247
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00364
Giải ĐB
2 tỉ
668 6261
Phụ ĐB
400triệu
626 6681
Giải nhất
30triệu
806
473
463
979
0
Giải nhì
10triệu
617
021
858
335
229
352
11
Giải ba
4triệu
131
605
590
199
987
355
742
480
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

65
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

852
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.785
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00363
Giải ĐB
2 tỉ
644 2960
Phụ ĐB
400triệu
296 6440
Giải nhất
30triệu
754
377
577
297
2
Giải nhì
10triệu
169
568
386
351
726
477
6
Giải ba
4triệu
557
461
951
789
869
082
547
278
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

51
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

656
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

6.030
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00362
Giải ĐB
2 tỉ
563 9330
Phụ ĐB
400triệu
933 5630
Giải nhất
30triệu
761
387
477
273
5
Giải nhì
10triệu
747
937
086
705
774
169
5
Giải ba
4triệu
263
390
963
649
376
941
751
140
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

62
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

473
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.009
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00361
Giải ĐB
2 tỉ
307 5280
Phụ ĐB
400triệu
528 3070
Giải nhất
30triệu
043
015
665
559
2
Giải nhì
10triệu
578
660
315
761
931
655
2
Giải ba
4triệu
540
157
758
227
085
338
052
040
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

64
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

540
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.769
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00360
Giải ĐB
2 tỉ
438 1800
Phụ ĐB
400triệu
180 4380
Giải nhất
30triệu
258
212
260
601
2
Giải nhì
10triệu
104
740
773
502
104
753
2
Giải ba
4triệu
169
771
288
937
103
265
835
535
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

39
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

658
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.855
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00359
Giải ĐB
2 tỉ
496 8910
Phụ ĐB
400triệu
891 4960
Giải nhất
30triệu
558
897
006
380
0
Giải nhì
10triệu
988
856
776
959
959
068
12
Giải ba
4triệu
451
218
348
786
761
808
300
747
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

48
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

446
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.082
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00358
Giải ĐB
2 tỉ
359 0660
Phụ ĐB
400triệu
066 3590
Giải nhất
30triệu
752
326
940
805
0
Giải nhì
10triệu
814
250
972
767
363
878
4
Giải ba
4triệu
156
103
279
962
735
550
898
254
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

48
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

495
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.294
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00357
Giải ĐB
2 tỉ
997 7751
Phụ ĐB
400triệu
775 9971
Giải nhất
30triệu
291
785
164
097
0
Giải nhì
10triệu
213
138
260
881
698
815
0
Giải ba
4triệu
363
228
898
842
208
272
141
736
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

73
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

614
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.418
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00356
Giải ĐB
2 tỉ
032 9610
Phụ ĐB
400triệu
961 0320
Giải nhất
30triệu
536
217
280
876
5
Giải nhì
10triệu
886
010
832
752
594
685
4
Giải ba
4triệu
941
806
404
623
876
237
663
035
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

490
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.247
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00355
Giải ĐB
2 tỉ
326 9120
Phụ ĐB
400triệu
912 3260
Giải nhất
30triệu
451
712
774
365
2
Giải nhì
10triệu
041
150
728
619
875
891
1
Giải ba
4triệu
670
345
624
541
157
515
238
308
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

51
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

572
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.273
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00354
Giải ĐB
2 tỉ
075 0460
Phụ ĐB
400triệu
046 0750
Giải nhất
30triệu
083
200
212
955
3
Giải nhì
10triệu
485
595
496
514
213
165
2
Giải ba
4triệu
519
576
768
390
143
493
312
013
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

51
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

371
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.695
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00353
Giải ĐB
2 tỉ
657 9870
Phụ ĐB
400triệu
987 6570
Giải nhất
30triệu
675
523
960
637
0
Giải nhì
10triệu
210
291
307
615
199
814
2
Giải ba
4triệu
550
272
877
563
425
443
629
636
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

84
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

901
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.411
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00352
Giải ĐB
2 tỉ
545 0100
Phụ ĐB
400triệu
010 5452
Giải nhất
30triệu
855
563
039
064
1
Giải nhì
10triệu
083
630
976
512
061
051
8
Giải ba
4triệu
654
493
544
783
627
777
523
186
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

56
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

608
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.020
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00351
Giải ĐB
2 tỉ
460 7750
Phụ ĐB
400triệu
775 4600
Giải nhất
30triệu
966
475
420
189
0
Giải nhì
10triệu
542
296
604
078
233
979
6
Giải ba
4triệu
734
765
661
294
120
810
060
028
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

45
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

477
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.063
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00350
Giải ĐB
2 tỉ
116 5110
Phụ ĐB
400triệu
511 1160
Giải nhất
30triệu
996
507
221
811
1
Giải nhì
10triệu
723
762
620
727
875
690
2
Giải ba
4triệu
175
948
802
857
348
886
574
159
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

676
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.952
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00349
Giải ĐB
2 tỉ
210 6090
Phụ ĐB
400triệu
609 2100
Giải nhất
30triệu
284
007
754
879
0
Giải nhì
10triệu
770
539
799
879
846
880
7
Giải ba
4triệu
384
213
385
157
562
353
803
013
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

50
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

453
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.484
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00348
Giải ĐB
2 tỉ
053 4760
Phụ ĐB
400triệu
476 0530
Giải nhất
30triệu
245
616
663
894
0
Giải nhì
10triệu
987
841
201
370
041
072
3
Giải ba
4triệu
463
553
591
792
117
100
553
117
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

489
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.731
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00347
Giải ĐB
2 tỉ
080 4730
Phụ ĐB
400triệu
473 0800
Giải nhất
30triệu
657
966
430
976
0
Giải nhì
10triệu
106
477
089
133
235
193
9
Giải ba
4triệu
134
822
903
730
634
758
937
057
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

50
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

480
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.432
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00346
Giải ĐB
2 tỉ
775 4760
Phụ ĐB
400triệu
476 7751
Giải nhất
30triệu
776
118
146
852
0
Giải nhì
10triệu
064
413
221
847
536
238
4
Giải ba
4triệu
912
819
506
492
672
697
825
663
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

39
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

547
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.769
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00345
Giải ĐB
2 tỉ
167 5360
Phụ ĐB
400triệu
536 1671
Giải nhất
30triệu
691
225
004
504
0
Giải nhì
10triệu
988
326
837
306
641
397
5
Giải ba
4triệu
732
505
233
206
329
266
760
399
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

581
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.669
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00344
Giải ĐB
2 tỉ
965 4470
Phụ ĐB
400triệu
447 9650
Giải nhất
30triệu
190
355
435
370
4
Giải nhì
10triệu
843
051
855
472
469
048
0
Giải ba
4triệu
303
316
692
484
684
223
359
748
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

54
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

510
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.960
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00343
Giải ĐB
2 tỉ
330 1592
Phụ ĐB
400triệu
159 3301
Giải nhất
30triệu
756
043
314
612
1
Giải nhì
10triệu
541
801
686
103
622
304
4
Giải ba
4triệu
436
579
087
589
660
720
014
159
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

71
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

459
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.184
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00342
Giải ĐB
2 tỉ
473 6510
Phụ ĐB
400triệu
651 4730
Giải nhất
30triệu
729
759
892
119
5
Giải nhì
10triệu
874
751
524
374
096
661
0
Giải ba
4triệu
590
059
714
220
367
147
707
808
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

485
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.498
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00341
Giải ĐB
2 tỉ
563 9220
Phụ ĐB
400triệu
922 5630
Giải nhất
30triệu
042
064
574
598
2
Giải nhì
10triệu
805
163
940
659
125
696
3
Giải ba
4triệu
678
000
186
793
688
089
982
654
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

488
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.237
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00340
Giải ĐB
2 tỉ
522 0500
Phụ ĐB
400triệu
050 5220
Giải nhất
30triệu
447
702
250
798
1
Giải nhì
10triệu
485
103
345
088
599
090
1
Giải ba
4triệu
207
779
187
493
414
129
024
765
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

28
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

431
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.051
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00339
Giải ĐB
2 tỉ
373 0440
Phụ ĐB
400triệu
044 3730
Giải nhất
30triệu
456
270
253
876
1
Giải nhì
10triệu
728
136
172
306
417
688
10
Giải ba
4triệu
722
424
197
920
563
197
617
641
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

58
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

341
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.280
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00338
Giải ĐB
2 tỉ
943 3800
Phụ ĐB
400triệu
380 9430
Giải nhất
30triệu
874
296
872
359
1
Giải nhì
10triệu
465
158
271
605
454
555
3
Giải ba
4triệu
560
212
394
896
943
420
417
714
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

361
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.168
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00337
Giải ĐB
2 tỉ
116 5200
Phụ ĐB
400triệu
520 1160
Giải nhất
30triệu
018
136
907
883
0
Giải nhì
10triệu
554
997
970
008
157
587
9
Giải ba
4triệu
034
863
275
340
552
930
359
139
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

417
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.282
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00336
Giải ĐB
2 tỉ
799 9200
Phụ ĐB
400triệu
920 7990
Giải nhất
30triệu
919
093
319
087
0
Giải nhì
10triệu
066
854
188
513
199
128
5
Giải ba
4triệu
780
882
110
188
619
262
864
121
19
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

54
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

444
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.384
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00335
Giải ĐB
2 tỉ
241 8100
Phụ ĐB
400triệu
810 2410
Giải nhất
30triệu
785
672
240
336
2
Giải nhì
10triệu
311
946
735
341
487
483
6
Giải ba
4triệu
406
759
733
682
335
920
310
426
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

71
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

440
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.476
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00334
Giải ĐB
2 tỉ
821 5830
Phụ ĐB
400triệu
583 8211
Giải nhất
30triệu
795
776
690
135
0
Giải nhì
10triệu
127
272
496
849
842
018
4
Giải ba
4triệu
045
513
605
410
071
368
417
251
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

51
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

444
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.379
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00333
Giải ĐB
2 tỉ
880 2400
Phụ ĐB
400triệu
240 8800
Giải nhất
30triệu
014
561
175
624
0
Giải nhì
10triệu
858
987
116
634
725
059
4
Giải ba
4triệu
092
381
286
905
658
920
127
174
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

33
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

376
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.118
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00332
Giải ĐB
2 tỉ
290 1700
Phụ ĐB
400triệu
170 2900
Giải nhất
30triệu
582
637
026
144
0
Giải nhì
10triệu
865
846
687
801
963
441
6
Giải ba
4triệu
010
631
531
680
783
571
561
534
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

396
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.260
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00331
Giải ĐB
2 tỉ
241 5440
Phụ ĐB
400triệu
544 2410
Giải nhất
30triệu
174
147
125
875
2
Giải nhì
10triệu
893
393
561
004
605
995
3
Giải ba
4triệu
677
102
981
139
922
130
534
886
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

452
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.103
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00330
Giải ĐB
2 tỉ
053 6950
Phụ ĐB
400triệu
695 0530
Giải nhất
30triệu
554
415
798
614
2
Giải nhì
10triệu
665
261
991
933
476
802
1
Giải ba
4triệu
127
035
755
408
524
276
637
587
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

28
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

375
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.879
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00329
Giải ĐB
2 tỉ
688 1030
Phụ ĐB
400triệu
103 6880
Giải nhất
30triệu
016
342
412
449
0
Giải nhì
10triệu
017
001
230
724
518
098
2
Giải ba
4triệu
603
795
803
467
164
025
792
176
20
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

71
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

516
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.188
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00328
Giải ĐB
2 tỉ
555 4160
Phụ ĐB
400triệu
416 5550
Giải nhất
30triệu
806
343
914
912
1
Giải nhì
10triệu
679
212
233
794
064
215
1
Giải ba
4triệu
409
555
970
446
729
448
651
602
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

58
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

409
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.974
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00327
Giải ĐB
2 tỉ
798 9690
Phụ ĐB
400triệu
969 7980
Giải nhất
30triệu
565
289
207
051
1
Giải nhì
10triệu
633
200
117
023
041
169
4
Giải ba
4triệu
557
956
343
136
540
003
614
962
0
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

36
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

454
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.130
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00326
Giải ĐB
2 tỉ
532 0850
Phụ ĐB
400triệu
085 5320
Giải nhất
30triệu
615
555
065
937
1
Giải nhì
10triệu
721
902
209
703
843
352
11
Giải ba
4triệu
151
718
017
760
397
306
457
194
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

494
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.139
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00325
Giải ĐB
2 tỉ
468 4960
Phụ ĐB
400triệu
496 4680
Giải nhất
30triệu
512
328
820
913
1
Giải nhì
10triệu
022
074
329
161
072
019
0
Giải ba
4triệu
263
508
313
896
793
770
892
894
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

32
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

642
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.084
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00324
Giải ĐB
2 tỉ
039 7480
Phụ ĐB
400triệu
748 0390
Giải nhất
30triệu
140
173
413
357
0
Giải nhì
10triệu
746
985
389
324
122
389
0
Giải ba
4triệu
852
631
138
412
410
594
585
706
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

30
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

374
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.800
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00323
Giải ĐB
2 tỉ
884 2420
Phụ ĐB
400triệu
242 8840
Giải nhất
30triệu
338
069
455
442
1
Giải nhì
10triệu
466
249
744
622
075
321
8
Giải ba
4triệu
834
723
214
746
467
386
603
671
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

480
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.407
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00322
Giải ĐB
2 tỉ
482 0910
Phụ ĐB
400triệu
091 4820
Giải nhất
30triệu
456
147
242
455
5
Giải nhì
10triệu
573
618
206
605
044
788
2
Giải ba
4triệu
573
682
216
603
256
946
755
198
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

39
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

492
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.845
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00321
Giải ĐB
2 tỉ
416 4060
Phụ ĐB
400triệu
406 4160
Giải nhất
30triệu
526
913
474
646
2
Giải nhì
10triệu
494
392
787
876
197
356
1
Giải ba
4triệu
917
172
765
039
028
184
244
254
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

28
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

343
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.248
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00320
Giải ĐB
2 tỉ
321 9440
Phụ ĐB
400triệu
944 3210
Giải nhất
30triệu
346
680
470
385
1
Giải nhì
10triệu
115
566
162
003
859
755
7
Giải ba
4triệu
018
745
577
201
776
576
839
593
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

425
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.251
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00319
Giải ĐB
2 tỉ
547 1830
Phụ ĐB
400triệu
183 5470
Giải nhất
30triệu
160
005
781
243
0
Giải nhì
10triệu
190
151
498
573
063
634
3
Giải ba
4triệu
817
727
058
038
142
096
186
925
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

25
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

524
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.890
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00318
Giải ĐB
2 tỉ
912 7371
Phụ ĐB
400triệu
737 9120
Giải nhất
30triệu
871
641
811
618
1
Giải nhì
10triệu
987
747
825
350
083
846
6
Giải ba
4triệu
222
567
309
566
263
804
798
183
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

479
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.790
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00317
Giải ĐB
2 tỉ
349 3340
Phụ ĐB
400triệu
334 3490
Giải nhất
30triệu
654
956
636
281
1
Giải nhì
10triệu
204
345
467
663
424
976
9
Giải ba
4triệu
162
330
106
814
596
304
344
473
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

451
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.998
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00316
Giải ĐB
2 tỉ
276 6230
Phụ ĐB
400triệu
623 2760
Giải nhất
30triệu
419
365
598
551
3
Giải nhì
10triệu
310
329
570
701
986
351
2
Giải ba
4triệu
569
646
373
356
006
084
132
385
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

453
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.444
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00315
Giải ĐB
2 tỉ
216 145-
Phụ ĐB
400triệu
145 216-
Giải nhất
30triệu
881
026
992
968
-
Giải nhì
10triệu
863
758
754
418
008
901
-
Giải ba
4triệu
523
903
704
805
346
201
543
091
-
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

-
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

-
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

-
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00314
Giải ĐB
2 tỉ
408 5351
Phụ ĐB
400triệu
535 4080
Giải nhất
30triệu
770
831
675
097
1
Giải nhì
10triệu
802
890
239
965
776
585
2
Giải ba
4triệu
759
769
741
827
497
282
907
334
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

34
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

372
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.786
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00313
Giải ĐB
2 tỉ
955 6460
Phụ ĐB
400triệu
646 9551
Giải nhất
30triệu
720
088
422
216
1
Giải nhì
10triệu
089
884
885
102
868
812
2
Giải ba
4triệu
086
407
733
500
597
480
662
442
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

72
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

396
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.798
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00312
Giải ĐB
2 tỉ
853 4660
Phụ ĐB
400triệu
466 8530
Giải nhất
30triệu
712
854
599
688
0
Giải nhì
10triệu
942
741
805
505
816
466
2
Giải ba
4triệu
439
573
965
242
434
711
674
260
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

30
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

415
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.630
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00311
Giải ĐB
2 tỉ
716 3040
Phụ ĐB
400triệu
304 7160
Giải nhất
30triệu
149
573
190
047
3
Giải nhì
10triệu
722
303
194
977
655
791
2
Giải ba
4triệu
722
272
291
416
634
429
144
979
14
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

75
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

458
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.163
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00310
Giải ĐB
2 tỉ
547 5350
Phụ ĐB
400triệu
535 5470
Giải nhất
30triệu
908
620
107
579
0
Giải nhì
10triệu
202
537
809
424
571
611
7
Giải ba
4triệu
813
019
708
159
990
078
986
734
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

45
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

406
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.881
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00309
Giải ĐB
2 tỉ
091 4350
Phụ ĐB
400triệu
435 0910
Giải nhất
30triệu
316
362
276
761
0
Giải nhì
10triệu
454
337
215
417
904
500
1
Giải ba
4triệu
300
349
363
792
110
279
246
944
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

26
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

486
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.905
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00308
Giải ĐB
2 tỉ
245 3561
Phụ ĐB
400triệu
356 2450
Giải nhất
30triệu
936
306
297
237
1
Giải nhì
10triệu
702
285
451
686
429
304
3
Giải ba
4triệu
193
312
267
220
570
446
932
852
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

421
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.022
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00307
Giải ĐB
2 tỉ
320 8040
Phụ ĐB
400triệu
804 3200
Giải nhất
30triệu
668
023
675
110
3
Giải nhì
10triệu
116
257
520
022
657
119
2
Giải ba
4triệu
733
168
099
906
529
513
587
363
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

305
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.035
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00306
Giải ĐB
2 tỉ
491 8020
Phụ ĐB
400triệu
802 4910
Giải nhất
30triệu
806
258
298
849
0
Giải nhì
10triệu
599
728
265
914
539
961
0
Giải ba
4triệu
706
429
074
219
322
106
421
026
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

36
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

309
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.357
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00305
Giải ĐB
2 tỉ
882 6361
Phụ ĐB
400triệu
636 8820
Giải nhất
30triệu
655
194
293
097
1
Giải nhì
10triệu
739
617
333
315
419
300
1
Giải ba
4triệu
664
673
235
754
090
367
475
536
23
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

61
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

520
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.346
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00304
Giải ĐB
2 tỉ
246 1780
Phụ ĐB
400triệu
178 2460
Giải nhất
30triệu
530
488
276
361
5
Giải nhì
10triệu
794
954
463
832
007
202
2
Giải ba
4triệu
324
032
084
794
591
837
889
361
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

28
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

408
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.326
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00303
Giải ĐB
2 tỉ
396 4070
Phụ ĐB
400triệu
407 3960
Giải nhất
30triệu
875
568
815
312
1
Giải nhì
10triệu
098
824
353
117
248
120
12
Giải ba
4triệu
977
783
799
552
915
577
135
133
19
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

87
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

443
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.870
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00302
Giải ĐB
2 tỉ
151 0880
Phụ ĐB
400triệu
088 1510
Giải nhất
30triệu
553
286
492
404
0
Giải nhì
10triệu
679
016
364
185
099
796
22
Giải ba
4triệu
061
573
923
008
080
746
436
740
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

59
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

427
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.159
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00301
Giải ĐB
2 tỉ
955 9920
Phụ ĐB
400triệu
992 9550
Giải nhất
30triệu
245
111
502
914
0
Giải nhì
10triệu
756
850
231
794
776
543
3
Giải ba
4triệu
326
017
036
376
974
190
036
143
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

27
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

471
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.037
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00300
Giải ĐB
2 tỉ
780 3750
Phụ ĐB
400triệu
375 7800
Giải nhất
30triệu
931
615
251
423
1
Giải nhì
10triệu
018
057
587
254
421
883
0
Giải ba
4triệu
994
819
628
601
645
298
435
684
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

25
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

494
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.889
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00299
Giải ĐB
2 tỉ
281 3380
Phụ ĐB
400triệu
338 2810
Giải nhất
30triệu
190
830
549
654
1
Giải nhì
10triệu
569
918
601
457
421
451
3
Giải ba
4triệu
294
559
363
197
421
273
953
026
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

65
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

532
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.130
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00298
Giải ĐB
2 tỉ
199 2030
Phụ ĐB
400triệu
203 1991
Giải nhất
30triệu
135
430
687
420
0
Giải nhì
10triệu
439
948
179
074
853
602
0
Giải ba
4triệu
583
158
754
688
856
835
901
345
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

48
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

430
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.004
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00297
Giải ĐB
2 tỉ
674 3030
Phụ ĐB
400triệu
303 6740
Giải nhất
30triệu
401
251
164
429
1
Giải nhì
10triệu
033
071
329
082
259
093
4
Giải ba
4triệu
338
595
861
621
225
696
206
368
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

411
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.250
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00296
Giải ĐB
2 tỉ
393 5890
Phụ ĐB
400triệu
589 3930
Giải nhất
30triệu
773
650
574
685
1
Giải nhì
10triệu
585
551
572
362
488
103
3
Giải ba
4triệu
380
222
903
248
703
470
282
922
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

48
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

605
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.941
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00295
Giải ĐB
2 tỉ
756 7490
Phụ ĐB
400triệu
749 7560
Giải nhất
30triệu
454
920
940
352
2
Giải nhì
10triệu
676
694
340
688
122
607
1
Giải ba
4triệu
191
502
251
456
565
231
266
522
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

31
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

466
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.078
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00294
Giải ĐB
2 tỉ
250 3870
Phụ ĐB
400triệu
387 2500
Giải nhất
30triệu
542
457
059
416
1
Giải nhì
10triệu
482
174
740
220
427
409
3
Giải ba
4triệu
347
743
836
453
250
385
827
398
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

510
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.069
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00293
Giải ĐB
2 tỉ
321 8540
Phụ ĐB
400triệu
854 3210
Giải nhất
30triệu
938
388
470
728
2
Giải nhì
10triệu
732
865
093
302
346
307
3
Giải ba
4triệu
458
880
830
917
057
778
048
834
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

22
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

490
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.777
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00292
Giải ĐB
2 tỉ
332 8720
Phụ ĐB
400triệu
872 3320
Giải nhất
30triệu
536
134
912
716
0
Giải nhì
10triệu
875
439
848
118
295
241
13
Giải ba
4triệu
924
593
299
452
722
027
701
769
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

39
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

442
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.779
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00291
Giải ĐB
2 tỉ
166 4840
Phụ ĐB
400triệu
484 1660
Giải nhất
30triệu
985
653
071
185
0
Giải nhì
10triệu
049
290
151
357
635
119
9
Giải ba
4triệu
649
415
280
992
304
650
216
551
0
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

33
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

395
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.909
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00290
Giải ĐB
2 tỉ
346 2850
Phụ ĐB
400triệu
285 3460
Giải nhất
30triệu
861
742
647
161
0
Giải nhì
10triệu
955
804
819
254
229
197
2
Giải ba
4triệu
126
533
854
826
459
959
146
554
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

486
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.591
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00289
Giải ĐB
2 tỉ
262 9481
Phụ ĐB
400triệu
948 2620
Giải nhất
30triệu
587
864
676
564
1
Giải nhì
10triệu
819
448
546
158
747
789
0
Giải ba
4triệu
062
802
363
496
984
658
995
015
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

57
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

392
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.960
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00288
Giải ĐB
2 tỉ
935 1070
Phụ ĐB
400triệu
107 9350
Giải nhất
30triệu
655
324
914
984
0
Giải nhì
10triệu
625
359
828
189
956
417
1
Giải ba
4triệu
995
156
785
310
973
774
881
997
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

385
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.042
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00287
Giải ĐB
2 tỉ
000 5240
Phụ ĐB
400triệu
524 0000
Giải nhất
30triệu
997
262
315
076
3
Giải nhì
10triệu
004
633
324
077
679
195
1
Giải ba
4triệu
114
419
406
095
280
341
720
124
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

357
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.277
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00286
Giải ĐB
2 tỉ
010 1930
Phụ ĐB
400triệu
193 0100
Giải nhất
30triệu
742
393
090
697
1
Giải nhì
10triệu
543
530
295
776
357
221
4
Giải ba
4triệu
939
017
684
749
931
546
812
280
13
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

57
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

513
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.052
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00285
Giải ĐB
2 tỉ
139 5790
Phụ ĐB
400triệu
579 1390
Giải nhất
30triệu
821
626
603
587
2
Giải nhì
10triệu
100
215
302
789
337
479
10
Giải ba
4triệu
322
636
116
586
106
472
064
462
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

691
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.526
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00284
Giải ĐB
2 tỉ
220 4690
Phụ ĐB
400triệu
469 2200
Giải nhất
30triệu
990
412
038
624
2
Giải nhì
10triệu
661
114
201
418
391
946
4
Giải ba
4triệu
060
425
953
608
881
454
718
925
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

587
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.760
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00283
Giải ĐB
2 tỉ
008 0250
Phụ ĐB
400triệu
025 0080
Giải nhất
30triệu
451
503
895
623
1
Giải nhì
10triệu
428
196
021
789
946
410
5
Giải ba
4triệu
787
617
960
987
424
188
415
597
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

55
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

348
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.949
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00282
Giải ĐB
2 tỉ
174 6230
Phụ ĐB
400triệu
623 1740
Giải nhất
30triệu
333
887
095
066
2
Giải nhì
10triệu
248
605
256
701
608
170
3
Giải ba
4triệu
190
540
768
675
156
851
680
470
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

24
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

448
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.518
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00281
Giải ĐB
2 tỉ
065 0780
Phụ ĐB
400triệu
078 0650
Giải nhất
30triệu
025
119
965
917
4
Giải nhì
10triệu
502
820
386
755
026
117
1
Giải ba
4triệu
962
140
033
477
170
956
548
852
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

36
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

453
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.935
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00280
Giải ĐB
2 tỉ
112 8090
Phụ ĐB
400triệu
809 1120
Giải nhất
30triệu
205
407
645
639
2
Giải nhì
10triệu
677
531
602
902
739
815
4
Giải ba
4triệu
825
232
906
450
741
582
045
974
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

30
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

464
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.042
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00279
Giải ĐB
2 tỉ
717 4210
Phụ ĐB
400triệu
421 7170
Giải nhất
30triệu
805
447
671
835
0
Giải nhì
10triệu
696
196
134
994
302
190
1
Giải ba
4triệu
669
849
954
317
702
308
866
558
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

23
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

342
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.503
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00278
Giải ĐB
2 tỉ
107 5280
Phụ ĐB
400triệu
528 1070
Giải nhất
30triệu
039
460
818
582
1
Giải nhì
10triệu
860
470
039
496
229
243
1
Giải ba
4triệu
813
316
800
738
171
779
451
258
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

78
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

481
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.208
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00277
Giải ĐB
2 tỉ
335 9320
Phụ ĐB
400triệu
932 3350
Giải nhất
30triệu
652
454
927
716
3
Giải nhì
10triệu
093
399
026
290
430
526
0
Giải ba
4triệu
249
604
129
861
555
222
312
127
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

21
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

521
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.664
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00276
Giải ĐB
2 tỉ
099 1810
Phụ ĐB
400triệu
181 0990
Giải nhất
30triệu
556
768
850
765
1
Giải nhì
10triệu
436
819
004
940
356
039
1
Giải ba
4triệu
851
087
943
984
639
971
287
132
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

412
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.916
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00275
Giải ĐB
2 tỉ
629 8460
Phụ ĐB
400triệu
846 6290
Giải nhất
30triệu
252
967
534
520
1
Giải nhì
10triệu
013
382
306
520
325
244
8
Giải ba
4triệu
872
532
598
909
229
438
562
790
0
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

33
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

412
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.193
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00274
Giải ĐB
2 tỉ
364 0520
Phụ ĐB
400triệu
052 3640
Giải nhất
30triệu
562
008
926
831
6
Giải nhì
10triệu
328
927
966
885
856
482
2
Giải ba
4triệu
896
637
775
534
522
447
352
766
13
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

479
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.114
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00273
Giải ĐB
2 tỉ
232 9791
Phụ ĐB
400triệu
979 2320
Giải nhất
30triệu
391
898
460
476
0
Giải nhì
10triệu
435
079
317
568
326
408
1
Giải ba
4triệu
054
916
832
000
062
755
074
706
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

24
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

925
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.569
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00272
Giải ĐB
2 tỉ
621 6700
Phụ ĐB
400triệu
670 6210
Giải nhất
30triệu
198
089
805
604
1
Giải nhì
10triệu
539
908
423
306
435
420
4
Giải ba
4triệu
231
272
316
638
199
581
404
872
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

391
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.006
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00271
Giải ĐB
2 tỉ
194 8850
Phụ ĐB
400triệu
885 1940
Giải nhất
30triệu
241
697
591
341
0
Giải nhì
10triệu
090
966
666
436
636
294
2
Giải ba
4triệu
280
734
502
485
245
801
916
183
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

27
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

377
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.902
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00270
Giải ĐB
2 tỉ
488 6560
Phụ ĐB
400triệu
656 4881
Giải nhất
30triệu
338
395
572
730
0
Giải nhì
10triệu
918
225
934
952
096
992
2
Giải ba
4triệu
134
740
907
622
520
489
673
143
13
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

46
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

511
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.415
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00269
Giải ĐB
2 tỉ
211 9331
Phụ ĐB
400triệu
933 2110
Giải nhất
30triệu
943
121
675
685
1
Giải nhì
10triệu
524
074
938
516
431
669
1
Giải ba
4triệu
787
029
732
038
374
037
327
195
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

58
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

452
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.090
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00268
Giải ĐB
2 tỉ
384 6230
Phụ ĐB
400triệu
623 3840
Giải nhất
30triệu
616
408
147
287
3
Giải nhì
10triệu
277
696
809
987
218
250
2
Giải ba
4triệu
913
938
161
985
118
909
786
756
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

431
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.338
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00267
Giải ĐB
2 tỉ
358 6080
Phụ ĐB
400triệu
608 3580
Giải nhất
30triệu
068
147
543
594
0
Giải nhì
10triệu
132
080
502
766
450
904
3
Giải ba
4triệu
116
164
929
405
588
391
062
560
0
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

24
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

362
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.657
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00266
Giải ĐB
2 tỉ
492 3650
Phụ ĐB
400triệu
365 4920
Giải nhất
30triệu
958
734
629
689
1
Giải nhì
10triệu
424
212
120
507
615
741
6
Giải ba
4triệu
213
955
580
448
319
933
463
157
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

402
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.327
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00265
Giải ĐB
2 tỉ
702 4750
Phụ ĐB
400triệu
475 7020
Giải nhất
30triệu
671
051
410
853
1
Giải nhì
10triệu
244
064
855
536
620
331
1
Giải ba
4triệu
831
197
954
968
814
651
548
007
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

23
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

411
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.402
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00264
Giải ĐB
2 tỉ
116 7160
Phụ ĐB
400triệu
716 1160
Giải nhất
30triệu
692
282
011
170
0
Giải nhì
10triệu
991
727
554
471
330
952
3
Giải ba
4triệu
567
545
754
121
780
259
174
634
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

31
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

406
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.942
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00263
Giải ĐB
2 tỉ
556 9990
Phụ ĐB
400triệu
999 5560
Giải nhất
30triệu
978
610
393
415
2
Giải nhì
10triệu
473
790
089
218
316
982
2
Giải ba
4triệu
401
476
116
509
026
213
690
841
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

544
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.747
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00262
Giải ĐB
2 tỉ
150 0860
Phụ ĐB
400triệu
086 1500
Giải nhất
30triệu
247
244
824
367
6
Giải nhì
10triệu
585
424
349
174
800
323
2
Giải ba
4triệu
149
731
269
216
975
841
976
130
15
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

42
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

395
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.915
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00261
Giải ĐB
2 tỉ
979 6820
Phụ ĐB
400triệu
682 9790
Giải nhất
30triệu
366
110
376
920
0
Giải nhì
10triệu
665
338
851
956
207
935
2
Giải ba
4triệu
190
474
231
340
799
659
254
014
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

57
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

566
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.254
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00260
Giải ĐB
2 tỉ
110 9260
Phụ ĐB
400triệu
926 1100
Giải nhất
30triệu
383
553
917
917
0
Giải nhì
10triệu
814
420
293
773
487
545
1
Giải ba
4triệu
220
608
342
591
663
003
412
963
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

33
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

458
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.998
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00259
Giải ĐB
2 tỉ
953 8380
Phụ ĐB
400triệu
838 9530
Giải nhất
30triệu
789
471
144
699
0
Giải nhì
10triệu
985
926
481
685
329
303
2
Giải ba
4triệu
872
145
195
794
693
789
574
160
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

48
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

358
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.104
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00258
Giải ĐB
2 tỉ
195 3670
Phụ ĐB
400triệu
367 1951
Giải nhất
30triệu
193
755
449
597
0
Giải nhì
10triệu
038
309
012
049
066
095
12
Giải ba
4triệu
443
840
547
447
109
314
427
806
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

520
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.779
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00257
Giải ĐB
2 tỉ
370 3760
Phụ ĐB
400triệu
376 3700
Giải nhất
30triệu
649
044
057
700
1
Giải nhì
10triệu
943
486
747
025
867
835
1
Giải ba
4triệu
826
364
985
657
510
642
370
874
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

29
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

446
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.716
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00256
Giải ĐB
2 tỉ
185 2820
Phụ ĐB
400triệu
282 1850
Giải nhất
30triệu
492
355
833
135
1
Giải nhì
10triệu
150
389
589
436
405
934
9
Giải ba
4triệu
323
852
696
168
513
585
622
058
26
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

65
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

528
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.312
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00255
Giải ĐB
2 tỉ
595 5470
Phụ ĐB
400triệu
547 5950
Giải nhất
30triệu
568
762
030
677
1
Giải nhì
10triệu
319
547
131
046
169
677
1
Giải ba
4triệu
506
634
187
416
866
875
433
132
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

32
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

478
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.670
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00254
Giải ĐB
2 tỉ
406 9510
Phụ ĐB
400triệu
951 4060
Giải nhất
30triệu
085
193
149
025
1
Giải nhì
10triệu
153
122
315
098
444
789
6
Giải ba
4triệu
911
019
157
270
482
493
452
514
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

36
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

376
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.575
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00253
Giải ĐB
2 tỉ
142 6160
Phụ ĐB
400triệu
616 1420
Giải nhất
30triệu
665
157
882
006
12
Giải nhì
10triệu
298
232
605
954
279
376
0
Giải ba
4triệu
350
649
636
586
578
731
208
948
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

423
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.959
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00252
Giải ĐB
2 tỉ
284 7490
Phụ ĐB
400triệu
749 2840
Giải nhất
30triệu
425
222
913
283
4
Giải nhì
10triệu
569
652
551
946
627
945
8
Giải ba
4triệu
542
339
520
768
117
554
389
088
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

56
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

505
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.399
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00251
Giải ĐB
2 tỉ
993 1090
Phụ ĐB
400triệu
109 9930
Giải nhất
30triệu
015
735
819
853
0
Giải nhì
10triệu
823
794
269
099
346
246
2
Giải ba
4triệu
964
496
500
347
552
298
127
370
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

39
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

444
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.410
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00250
Giải ĐB
2 tỉ
665 5470
Phụ ĐB
400triệu
547 6650
Giải nhất
30triệu
078
585
302
979
0
Giải nhì
10triệu
328
158
309
234
656
779
0
Giải ba
4triệu
882
845
542
032
648
218
366
452
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

57
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

432
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.580
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00249
Giải ĐB
2 tỉ
795 2950
Phụ ĐB
400triệu
295 7950
Giải nhất
30triệu
804
680
630
438
5
Giải nhì
10triệu
054
615
891
910
277
935
3
Giải ba
4triệu
874
142
757
600
963
914
372
796
12
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

457
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.850
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00248
Giải ĐB
2 tỉ
951 6040
Phụ ĐB
400triệu
604 9510
Giải nhất
30triệu
391
237
800
028
1
Giải nhì
10triệu
111
193
150
380
812
553
5
Giải ba
4triệu
720
960
877
009
244
962
268
925
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

42
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

389
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.210
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00247
Giải ĐB
2 tỉ
790 8930
Phụ ĐB
400triệu
893 7900
Giải nhất
30triệu
330
899
396
782
0
Giải nhì
10triệu
191
389
275
320
803
253
6
Giải ba
4triệu
375
837
865
198
756
998
999
759
14
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

54
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

372
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.450
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00246
Giải ĐB
2 tỉ
696 5060
Phụ ĐB
400triệu
506 6960
Giải nhất
30triệu
470
458
430
027
2
Giải nhì
10triệu
134
453
166
062
158
818
1
Giải ba
4triệu
028
742
957
113
674
065
761
626
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

29
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

382
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.007
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00245
Giải ĐB
2 tỉ
742 4270
Phụ ĐB
400triệu
427 7420
Giải nhất
30triệu
831
609
862
218
0
Giải nhì
10triệu
226
317
500
615
646
469
4
Giải ba
4triệu
456
310
060
952
101
660
138
696
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

493
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.327
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00244
Giải ĐB
2 tỉ
022 7180
Phụ ĐB
400triệu
718 0220
Giải nhất
30triệu
625
337
727
331
2
Giải nhì
10triệu
389
966
622
940
432
604
8
Giải ba
4triệu
328
409
222
839
765
919
364
617
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

395
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.971
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00243
Giải ĐB
2 tỉ
049 0380
Phụ ĐB
400triệu
038 0490
Giải nhất
30triệu
193
685
480
832
0
Giải nhì
10triệu
605
681
676
323
560
714
2
Giải ba
4triệu
137
777
143
568
429
641
374
377
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

66
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

350
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.057
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00242
Giải ĐB
2 tỉ
961 5801
Phụ ĐB
400triệu
580 9610
Giải nhất
30triệu
088
102
256
725
0
Giải nhì
10triệu
166
200
722
554
502
802
0
Giải ba
4triệu
135
759
851
638
436
414
991
869
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

51
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

437
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.140
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00241
Giải ĐB
2 tỉ
791 0290
Phụ ĐB
400triệu
029 7910
Giải nhất
30triệu
481
713
607
859
0
Giải nhì
10triệu
863
888
013
543
960
354
8
Giải ba
4triệu
790
951
313
866
274
329
373
379
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

43
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

327
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.122
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00240
Giải ĐB
2 tỉ
634 4100
Phụ ĐB
400triệu
410 6340
Giải nhất
30triệu
341
277
858
853
0
Giải nhì
10triệu
039
051
316
032
494
543
1
Giải ba
4triệu
494
201
845
073
869
102
879
855
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

30
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

429
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.042
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00239
Giải ĐB
2 tỉ
760 5071
Phụ ĐB
400triệu
507 7601
Giải nhất
30triệu
699
036
236
990
3
Giải nhì
10triệu
320
556
135
351
634
147
1
Giải ba
4triệu
519
028
523
285
788
566
702
238
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

376
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.058
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00238
Giải ĐB
2 tỉ
256 0850
Phụ ĐB
400triệu
085 2560
Giải nhất
30triệu
610
128
849
389
0
Giải nhì
10triệu
540
456
592
967
357
619
1
Giải ba
4triệu
165
795
433
423
896
196
812
753
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

34
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

447
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.918
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00237
Giải ĐB
2 tỉ
296 2840
Phụ ĐB
400triệu
284 2961
Giải nhất
30triệu
011
860
885
467
1
Giải nhì
10triệu
655
829
270
415
294
736
1
Giải ba
4triệu
151
746
901
489
746
416
348
215
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

36
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

460
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.440
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00236
Giải ĐB
2 tỉ
237 4470
Phụ ĐB
400triệu
447 2370
Giải nhất
30triệu
259
986
128
740
1
Giải nhì
10triệu
163
952
859
369
092
624
5
Giải ba
4triệu
012
005
034
271
177
055
350
106
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

45
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

482
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.242
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00235
Giải ĐB
2 tỉ
278 1630
Phụ ĐB
400triệu
163 2780
Giải nhất
30triệu
536
224
411
794
1
Giải nhì
10triệu
231
320
736
521
818
758
2
Giải ba
4triệu
081
923
749
069
281
058
687
259
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

504
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.997
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00234
Giải ĐB
2 tỉ
161 2060
Phụ ĐB
400triệu
206 1610
Giải nhất
30triệu
089
971
852
756
1
Giải nhì
10triệu
163
644
674
183
177
461
6
Giải ba
4triệu
569
836
862
382
534
983
644
300
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

551
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.818
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00233
Giải ĐB
2 tỉ
883 7860
Phụ ĐB
400triệu
786 8830
Giải nhất
30triệu
004
026
809
887
1
Giải nhì
10triệu
109
109
313
477
605
970
8
Giải ba
4triệu
230
677
048
766
303
397
880
385
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

455
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.583
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00232
Giải ĐB
2 tỉ
291 0240
Phụ ĐB
400triệu
024 2910
Giải nhất
30triệu
068
621
327
611
5
Giải nhì
10triệu
502
858
498
657
846
789
2
Giải ba
4triệu
769
931
578
307
480
527
274
116
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

55
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

417
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.254
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00231
Giải ĐB
2 tỉ
333 4320
Phụ ĐB
400triệu
432 3330
Giải nhất
30triệu
198
784
523
155
0
Giải nhì
10triệu
438
018
410
115
027
999
0
Giải ba
4triệu
497
069
432
456
749
470
272
592
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

481
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.424
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00230
Giải ĐB
2 tỉ
587 9550
Phụ ĐB
400triệu
955 5870
Giải nhất
30triệu
571
850
178
872
3
Giải nhì
10triệu
438
982
154
188
440
286
0
Giải ba
4triệu
885
918
313
568
664
815
180
045
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

26
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

508
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.491
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00229
Giải ĐB
2 tỉ
432 5890
Phụ ĐB
400triệu
589 4321
Giải nhất
30triệu
798
542
233
774
2
Giải nhì
10triệu
228
207
724
047
576
075
4
Giải ba
4triệu
094
597
086
395
682
386
099
257
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

57
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

703
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.036
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00228
Giải ĐB
2 tỉ
367 5510
Phụ ĐB
400triệu
551 3670
Giải nhất
30triệu
443
822
920
965
2
Giải nhì
10triệu
616
717
117
433
099
518
1
Giải ba
4triệu
859
633
545
575
737
019
324
252
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

26
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

500
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.929
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00227
Giải ĐB
2 tỉ
600 9420
Phụ ĐB
400triệu
942 6000
Giải nhất
30triệu
820
067
140
403
0
Giải nhì
10triệu
186
990
663
732
616
701
4
Giải ba
4triệu
767
919
156
049
980
269
599
753
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

335
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.978
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00226
Giải ĐB
2 tỉ
698 3480
Phụ ĐB
400triệu
348 6980
Giải nhất
30triệu
642
211
773
086
4
Giải nhì
10triệu
129
074
948
009
723
541
1
Giải ba
4triệu
714
680
912
683
351
796
495
324
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

33
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

394
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.689
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00225
Giải ĐB
2 tỉ
550 4390
Phụ ĐB
400triệu
439 5500
Giải nhất
30triệu
209
895
803
426
1
Giải nhì
10triệu
198
276
025
732
426
117
4
Giải ba
4triệu
494
636
220
313
225
935
803
290
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

28
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

454
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.973
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00224
Giải ĐB
2 tỉ
279 6030
Phụ ĐB
400triệu
603 2790
Giải nhất
30triệu
945
657
699
506
1
Giải nhì
10triệu
558
296
406
272
879
506
0
Giải ba
4triệu
512
365
613
536
101
946
995
465
13
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

572
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.497
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00223
Giải ĐB
2 tỉ
468 8660
Phụ ĐB
400triệu
866 4680
Giải nhất
30triệu
646
836
527
243
1
Giải nhì
10triệu
890
234
554
908
276
930
2
Giải ba
4triệu
342
547
674
719
633
394
150
542
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

31
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

585
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.172
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00222
Giải ĐB
2 tỉ
965 0630
Phụ ĐB
400triệu
063 9650
Giải nhất
30triệu
792
067
948
004
1
Giải nhì
10triệu
706
453
731
672
504
832
3
Giải ba
4triệu
317
029
070
112
944
026
718
474
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

36
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

458
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.848
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00221
Giải ĐB
2 tỉ
015 3980
Phụ ĐB
400triệu
398 0151
Giải nhất
30triệu
010
733
195
581
4
Giải nhì
10triệu
457
460
816
694
325
120
5
Giải ba
4triệu
282
276
652
636
824
719
695
793
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

45
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

390
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.501
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00220
Giải ĐB
2 tỉ
372 0880
Phụ ĐB
400triệu
088 3720
Giải nhất
30triệu
865
599
730
307
3
Giải nhì
10triệu
601
640
290
984
850
059
4
Giải ba
4triệu
493
966
395
307
609
350
970
207
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

563
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.726
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00219
Giải ĐB
2 tỉ
743 9350
Phụ ĐB
400triệu
935 7430
Giải nhất
30triệu
945
259
558
179
2
Giải nhì
10triệu
686
790
694
371
418
370
5
Giải ba
4triệu
138
516
167
854
698
832
619
715
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

70
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

457
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.859
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00218
Giải ĐB
2 tỉ
823 4040
Phụ ĐB
400triệu
404 8230
Giải nhất
30triệu
134
616
459
355
0
Giải nhì
10triệu
495
658
673
742
785
834
3
Giải ba
4triệu
013
240
994
692
718
615
182
804
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

34
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

384
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.219
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00217
Giải ĐB
2 tỉ
793 5150
Phụ ĐB
400triệu
515 7930
Giải nhất
30triệu
225
809
773
377
13
Giải nhì
10triệu
857
451
953
554
607
427
2
Giải ba
4triệu
704
966
387
420
332
886
398
197
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

46
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

484
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.349
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00216
Giải ĐB
2 tỉ
073 5640
Phụ ĐB
400triệu
564 0730
Giải nhất
30triệu
482
554
923
747
0
Giải nhì
10triệu
070
496
728
793
594
480
4
Giải ba
4triệu
865
163
453
691
468
776
532
347
14
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

72
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

525
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.391
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00215
Giải ĐB
2 tỉ
778 4190
Phụ ĐB
400triệu
419 7780
Giải nhất
30triệu
128
230
884
034
1
Giải nhì
10triệu
760
457
243
795
060
114
5
Giải ba
4triệu
896
983
092
468
031
546
071
712
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

25
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

551
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.543
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00214
Giải ĐB
2 tỉ
239 2650
Phụ ĐB
400triệu
265 2390
Giải nhất
30triệu
524
061
901
250
0
Giải nhì
10triệu
421
071
515
326
977
802
2
Giải ba
4triệu
769
840
681
129
133
708
240
066
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

30
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

600
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.682
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00213
Giải ĐB
2 tỉ
992 0420
Phụ ĐB
400triệu
042 9920
Giải nhất
30triệu
389
935
940
308
0
Giải nhì
10triệu
070
941
804
638
008
306
2
Giải ba
4triệu
240
542
856
235
070
849
151
830
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

31
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

326
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.073
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00212
Giải ĐB
2 tỉ
841 1700
Phụ ĐB
400triệu
170 8410
Giải nhất
30triệu
916
982
168
618
4
Giải nhì
10triệu
651
113
319
338
522
836
2
Giải ba
4triệu
208
581
783
462
956
455
317
650
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

31
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

482
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.560
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00211
Giải ĐB
2 tỉ
252 2323
Phụ ĐB
400triệu
232 2523
Giải nhất
30triệu
653
369
750
006
1
Giải nhì
10triệu
621
272
029
096
163
375
3
Giải ba
4triệu
502
446
496
446
466
283
761
118
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

120
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

771
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.752
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00210
Giải ĐB
2 tỉ
235 8190
Phụ ĐB
400triệu
819 2350
Giải nhất
30triệu
514
874
355
420
0
Giải nhì
10triệu
072
675
296
410
317
756
3
Giải ba
4triệu
778
320
107
446
923
786
145
292
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

24
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

669
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.437
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00209
Giải ĐB
2 tỉ
722 7380
Phụ ĐB
400triệu
738 7220
Giải nhất
30triệu
918
659
934
665
0
Giải nhì
10triệu
504
736
332
638
047
684
6
Giải ba
4triệu
772
993
772
010
716
593
296
267
12
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

86
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

492
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.542
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00208
Giải ĐB
2 tỉ
980 1200
Phụ ĐB
400triệu
120 9800
Giải nhất
30triệu
428
254
549
192
0
Giải nhì
10triệu
090
628
298
824
639
259
2
Giải ba
4triệu
500
468
254
296
502
677
497
288
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

45
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

510
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.474
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00207
Giải ĐB
2 tỉ
572 2560
Phụ ĐB
400triệu
256 5720
Giải nhất
30triệu
369
087
656
618
10
Giải nhì
10triệu
237
653
146
400
888
219
1
Giải ba
4triệu
455
136
183
210
499
446
883
685
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

63
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

592
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.415
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00206
Giải ĐB
2 tỉ
172 0370
Phụ ĐB
400triệu
037 1721
Giải nhất
30triệu
383
733
583
457
0
Giải nhì
10triệu
169
543
786
505
724
802
1
Giải ba
4triệu
778
015
111
890
527
118
351
487
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

26
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

597
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.430
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00205
Giải ĐB
2 tỉ
130 1090
Phụ ĐB
400triệu
109 1300
Giải nhất
30triệu
236
630
100
271
0
Giải nhì
10triệu
624
836
025
479
864
275
4
Giải ba
4triệu
077
586
066
074
966
710
023
577
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

59
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

606
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.396
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00204
Giải ĐB
2 tỉ
903 8250
Phụ ĐB
400triệu
825 9030
Giải nhất
30triệu
977
376
884
689
2
Giải nhì
10triệu
011
700
610
480
243
156
2
Giải ba
4triệu
079
090
716
605
269
626
062
077
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

32
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

317
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.075
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00203
Giải ĐB
2 tỉ
436 0950
Phụ ĐB
400triệu
095 4360
Giải nhất
30triệu
817
746
562
167
4
Giải nhì
10triệu
684
473
069
593
072
692
11
Giải ba
4triệu
062
985
109
044
810
348
393
215
17
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

70
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

342
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.163
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00202
Giải ĐB
2 tỉ
548 5420
Phụ ĐB
400triệu
542 5480
Giải nhất
30triệu
536
234
025
948
0
Giải nhì
10triệu
383
164
294
561
411
627
0
Giải ba
4triệu
958
073
216
607
674
086
629
023
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

29
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

433
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.957
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00201
Giải ĐB
2 tỉ
266 5570
Phụ ĐB
400triệu
557 2660
Giải nhất
30triệu
761
414
414
716
0
Giải nhì
10triệu
579
632
285
645
206
448
3
Giải ba
4triệu
690
244
611
735
549
344
849
702
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

74
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

568
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.600
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00200
Giải ĐB
2 tỉ
849 1030
Phụ ĐB
400triệu
103 8490
Giải nhất
30triệu
154
090
117
601
1
Giải nhì
10triệu
814
438
074
356
465
552
2
Giải ba
4triệu
724
159
378
196
401
638
955
829
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

510
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.436
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00199
Giải ĐB
2 tỉ
319 2470
Phụ ĐB
400triệu
247 3190
Giải nhất
30triệu
533
636
250
561
8
Giải nhì
10triệu
698
786
990
648
453
424
1
Giải ba
4triệu
769
052
152
526
363
544
107
088
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

73
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

609
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.595
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00198
Giải ĐB
2 tỉ
466 3890
Phụ ĐB
400triệu
389 4660
Giải nhất
30triệu
452
791
486
464
3
Giải nhì
10triệu
392
751
230
284
133
498
4
Giải ba
4triệu
963
425
488
143
197
550
008
153
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

61
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

537
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.487
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00197
Giải ĐB
2 tỉ
057 2850
Phụ ĐB
400triệu
285 0570
Giải nhất
30triệu
362
102
740
170
2
Giải nhì
10triệu
924
126
512
343
772
126
2
Giải ba
4triệu
034
132
117
855
533
680
632
312
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

34
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

471
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.399
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00196
Giải ĐB
2 tỉ
209 2720
Phụ ĐB
400triệu
272 2090
Giải nhất
30triệu
383
839
302
194
1
Giải nhì
10triệu
468
454
119
325
332
896
1
Giải ba
4triệu
719
182
807
999
615
652
384
237
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

45
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

597
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.631
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00195
Giải ĐB
2 tỉ
226 6610
Phụ ĐB
400triệu
661 2260
Giải nhất
30triệu
896
362
104
075
0
Giải nhì
10triệu
991
056
327
825
694
089
4
Giải ba
4triệu
316
623
846
888
376
873
892
917
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

39
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

414
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.253
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00194
Giải ĐB
2 tỉ
551 4840
Phụ ĐB
400triệu
484 5510
Giải nhất
30triệu
197
553
153
141
1
Giải nhì
10triệu
418
875
772
530
845
455
2
Giải ba
4triệu
388
017
143
553
087
127
809
801
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

31
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

544
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.139
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00193
Giải ĐB
2 tỉ
306 7250
Phụ ĐB
400triệu
725 3060
Giải nhất
30triệu
170
590
681
143
1
Giải nhì
10triệu
951
772
560
292
025
170
6
Giải ba
4triệu
358
271
278
448
207
834
139
525
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

43
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

522
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.781
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00192
Giải ĐB
2 tỉ
423 3540
Phụ ĐB
400triệu
354 4230
Giải nhất
30triệu
576
429
351
250
3
Giải nhì
10triệu
158
556
724
868
306
400
1
Giải ba
4triệu
479
649
140
808
399
537
183
757
24
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

73
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

634
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.138
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00191
Giải ĐB
2 tỉ
210 5570
Phụ ĐB
400triệu
557 2100
Giải nhất
30triệu
688
130
176
195
5
Giải nhì
10triệu
309
998
343
431
533
516
1
Giải ba
4triệu
470
149
270
539
628
173
337
315
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

53
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

492
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.700
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00190
Giải ĐB
2 tỉ
367 3581
Phụ ĐB
400triệu
358 3670
Giải nhất
30triệu
306
169
547
964
0
Giải nhì
10triệu
761
152
220
906
961
880
6
Giải ba
4triệu
708
080
642
654
096
944
682
834
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

27
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

636
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.958
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00189
Giải ĐB
2 tỉ
193 0990
Phụ ĐB
400triệu
099 1930
Giải nhất
30triệu
658
798
244
985
1
Giải nhì
10triệu
839
119
958
785
638
355
1
Giải ba
4triệu
598
378
436
033
557
736
856
917
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

61
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

470
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.963
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00188
Giải ĐB
2 tỉ
599 4570
Phụ ĐB
400triệu
457 5990
Giải nhất
30triệu
868
516
265
507
1
Giải nhì
10triệu
705
904
792
076
531
921
0
Giải ba
4triệu
882
908
356
300
201
267
206
651
13
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

413
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.021
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00187
Giải ĐB
2 tỉ
866 6250
Phụ ĐB
400triệu
625 8662
Giải nhất
30triệu
765
652
927
855
0
Giải nhì
10triệu
328
767
157
372
297
363
6
Giải ba
4triệu
931
846
273
986
340
227
883
822
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

42
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

659
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.501
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00186
Giải ĐB
2 tỉ
165 9230
Phụ ĐB
400triệu
923 1650
Giải nhất
30triệu
009
840
828
785
0
Giải nhì
10triệu
508
866
738
182
356
276
1
Giải ba
4triệu
635
606
683
175
866
366
050
199
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

42
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

475
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.436
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00185
Giải ĐB
2 tỉ
213 2960
Phụ ĐB
400triệu
296 2130
Giải nhất
30triệu
076
130
856
898
5
Giải nhì
10triệu
911
732
954
871
399
042
4
Giải ba
4triệu
682
368
084
165
565
999
283
152
27
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

56
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

484
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.746
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00184
Giải ĐB
2 tỉ
216 8060
Phụ ĐB
400triệu
806 2160
Giải nhất
30triệu
247
734
846
174
0
Giải nhì
10triệu
730
312
507
893
717
519
5
Giải ba
4triệu
680
087
985
108
027
509
299
033
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

58
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

543
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.839
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00183
Giải ĐB
2 tỉ
684 3880
Phụ ĐB
400triệu
388 6840
Giải nhất
30triệu
199
687
182
790
1
Giải nhì
10triệu
327
966
307
528
350
103
5
Giải ba
4triệu
010
484
753
241
806
130
265
815
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

457
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.590
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00182
Giải ĐB
2 tỉ
719 2820
Phụ ĐB
400triệu
282 7190
Giải nhất
30triệu
694
571
605
304
0
Giải nhì
10triệu
121
727
718
161
208
895
8
Giải ba
4triệu
491
385
702
841
443
335
609
550
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

60
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

486
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.341
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00181
Giải ĐB
2 tỉ
187 3790
Phụ ĐB
400triệu
379 1870
Giải nhất
30triệu
180
982
508
725
3
Giải nhì
10triệu
255
791
373
153
754
759
2
Giải ba
4triệu
258
947
093
119
173
164
303
992
14
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

74
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

667
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.697
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00180
Giải ĐB
2 tỉ
497 7530
Phụ ĐB
400triệu
753 4971
Giải nhất
30triệu
423
784
047
375
1
Giải nhì
10triệu
149
240
598
454
550
543
1
Giải ba
4triệu
306
459
821
305
086
023
539
073
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

481
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.370
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00179
Giải ĐB
2 tỉ
637 7660
Phụ ĐB
400triệu
766 6370
Giải nhất
30triệu
620
480
864
342
3
Giải nhì
10triệu
891
068
818
558
118
945
0
Giải ba
4triệu
479
440
041
258
077
746
174
442
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

529
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.342
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00178
Giải ĐB
2 tỉ
769 8290
Phụ ĐB
400triệu
829 7690
Giải nhất
30triệu
029
367
529
709
2
Giải nhì
10triệu
731
141
861
450
150
590
2
Giải ba
4triệu
488
793
112
873
089
566
114
220
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

414
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.294
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00177
Giải ĐB
2 tỉ
990 7320
Phụ ĐB
400triệu
732 9900
Giải nhất
30triệu
124
566
005
126
0
Giải nhì
10triệu
978
862
681
733
354
412
4
Giải ba
4triệu
192
098
598
290
870
894
894
957
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

466
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.123
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00176
Giải ĐB
2 tỉ
785 9820
Phụ ĐB
400triệu
982 7850
Giải nhất
30triệu
527
529
779
469
0
Giải nhì
10triệu
475
293
266
191
701
214
0
Giải ba
4triệu
301
570
630
341
392
278
798
911
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

503
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.787
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00175
Giải ĐB
2 tỉ
593 0350
Phụ ĐB
400triệu
035 5930
Giải nhất
30triệu
278
619
767
053
0
Giải nhì
10triệu
792
171
183
217
820
871
7
Giải ba
4triệu
256
977
257
262
980
624
415
785
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

419
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.459
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00174
Giải ĐB
2 tỉ
769 7000
Phụ ĐB
400triệu
700 7690
Giải nhất
30triệu
277
575
387
963
0
Giải nhì
10triệu
712
446
185
328
106
342
8
Giải ba
4triệu
726
636
493
297
624
894
033
466
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

60
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

405
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.437
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00173
Giải ĐB
2 tỉ
790 3890
Phụ ĐB
400triệu
389 7900
Giải nhất
30triệu
346
653
791
746
0
Giải nhì
10triệu
008
873
234
398
061
281
5
Giải ba
4triệu
683
966
028
887
958
014
996
624
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

456
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.460
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00172
Giải ĐB
2 tỉ
551 1020
Phụ ĐB
400triệu
102 5510
Giải nhất
30triệu
017
775
646
008
3
Giải nhì
10triệu
678
146
781
699
984
288
2
Giải ba
4triệu
476
119
697
534
404
647
919
235
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

50
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

478
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.451
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00171
Giải ĐB
2 tỉ
734 1550
Phụ ĐB
400triệu
155 7340
Giải nhất
30triệu
465
267
195
506
0
Giải nhì
10triệu
023
692
507
162
531
368
6
Giải ba
4triệu
422
147
405
019
890
315
269
920
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

61
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

616
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.079
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00170
Giải ĐB
2 tỉ
462 6930
Phụ ĐB
400triệu
693 4620
Giải nhất
30triệu
771
270
750
268
3
Giải nhì
10triệu
196
217
720
241
505
435
5
Giải ba
4triệu
556
555
913
327
050
620
329
804
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

486
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.713
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00169
Giải ĐB
2 tỉ
243 8020
Phụ ĐB
400triệu
802 2430
Giải nhất
30triệu
205
045
520
513
4
Giải nhì
10triệu
496
150
241
644
272
821
8
Giải ba
4triệu
254
049
481
082
401
178
196
423
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

43
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

439
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.909
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00168
Giải ĐB
2 tỉ
689 3200
Phụ ĐB
400triệu
320 6890
Giải nhất
30triệu
808
202
374
117
2
Giải nhì
10triệu
922
213
092
909
272
570
5
Giải ba
4triệu
634
943
777
065
712
529
641
752
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

74
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

532
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.176
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00167
Giải ĐB
2 tỉ
110 1980
Phụ ĐB
400triệu
198 1100
Giải nhất
30triệu
608
049
716
613
0
Giải nhì
10triệu
395
197
038
723
895
564
2
Giải ba
4triệu
728
216
827
201
133
472
011
108
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

692
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.737
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00166
Giải ĐB
2 tỉ
772 3470
Phụ ĐB
400triệu
347 7720
Giải nhất
30triệu
726
017
864
697
3
Giải nhì
10triệu
861
033
087
087
389
626
0
Giải ba
4triệu
693
999
427
057
840
944
105
143
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

501
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.493
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00165
Giải ĐB
2 tỉ
295 6960
Phụ ĐB
400triệu
696 2950
Giải nhất
30triệu
319
383
961
236
2
Giải nhì
10triệu
110
523
540
894
117
688
4
Giải ba
4triệu
191
067
638
507
639
360
445
449
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

58
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

480
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.965
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00164
Giải ĐB
2 tỉ
120 1121
Phụ ĐB
400triệu
112 1201
Giải nhất
30triệu
986
185
595
910
1
Giải nhì
10triệu
689
003
024
612
571
731
0
Giải ba
4triệu
417
740
562
832
225
665
364
187
0
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

685
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.095
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00163
Giải ĐB
2 tỉ
350 9990
Phụ ĐB
400triệu
999 3500
Giải nhất
30triệu
821
920
207
524
0
Giải nhì
10triệu
580
348
184
403
879
499
7
Giải ba
4triệu
711
878
587
375
509
706
981
490
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

33
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

522
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.023
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00162
Giải ĐB
2 tỉ
826 7162
Phụ ĐB
400triệu
716 8262
Giải nhất
30triệu
925
695
634
446
1
Giải nhì
10triệu
380
038
244
688
245
270
8
Giải ba
4triệu
356
595
907
108
005
706
396
804
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

386
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.105
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00161
Giải ĐB
2 tỉ
458 1910
Phụ ĐB
400triệu
191 4580
Giải nhất
30triệu
605
592
300
112
0
Giải nhì
10triệu
229
694
116
923
985
274
4
Giải ba
4triệu
940
221
392
052
339
909
453
494
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

53
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

549
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.263
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00160
Giải ĐB
2 tỉ
488 3130
Phụ ĐB
400triệu
313 4880
Giải nhất
30triệu
424
002
893
174
0
Giải nhì
10triệu
533
737
917
573
901
997
7
Giải ba
4triệu
726
293
627
631
166
605
393
539
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

32
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

437
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.276
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00159
Giải ĐB
2 tỉ
708 7450
Phụ ĐB
400triệu
745 7081
Giải nhất
30triệu
263
367
411
164
0
Giải nhì
10triệu
159
286
553
342
065
706
11
Giải ba
4triệu
113
673
799
710
598
906
405
594
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

381
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.462
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00158
Giải ĐB
2 tỉ
071 2450
Phụ ĐB
400triệu
245 0710
Giải nhất
30triệu
577
837
636
201
7
Giải nhì
10triệu
397
803
952
608
927
346
1
Giải ba
4triệu
975
899
866
844
243
032
705
858
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

432
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.020
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00157
Giải ĐB
2 tỉ
984 1500
Phụ ĐB
400triệu
150 9840
Giải nhất
30triệu
187
503
270
394
0
Giải nhì
10triệu
917
098
637
718
418
930
20
Giải ba
4triệu
483
115
866
399
916
392
175
849
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

575
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.985
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00156
Giải ĐB
2 tỉ
518 5983
Phụ ĐB
400triệu
598 5180
Giải nhất
30triệu
302
160
967
073
0
Giải nhì
10triệu
805
670
296
834
679
810
2
Giải ba
4triệu
681
723
023
416
782
104
159
611
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

53
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

563
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.633
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00155
Giải ĐB
2 tỉ
486 8560
Phụ ĐB
400triệu
856 4861
Giải nhất
30triệu
463
001
186
988
1
Giải nhì
10triệu
332
736
125
244
056
183
1
Giải ba
4triệu
941
761
363
034
420
863
629
267
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

26
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

537
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.081
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00154
Giải ĐB
2 tỉ
967 0630
Phụ ĐB
400triệu
063 9670
Giải nhất
30triệu
210
354
890
852
0
Giải nhì
10triệu
985
556
522
987
824
264
5
Giải ba
4triệu
856
434
340
715
605
469
606
223
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

463
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.948
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00153
Giải ĐB
2 tỉ
392 0090
Phụ ĐB
400triệu
009 3920
Giải nhất
30triệu
159
045
541
929
0
Giải nhì
10triệu
278
010
160
360
359
822
4
Giải ba
4triệu
306
523
377
072
004
359
673
958
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

39
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

359
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.295
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00152
Giải ĐB
2 tỉ
316 3170
Phụ ĐB
400triệu
317 3160
Giải nhất
30triệu
082
801
075
858
1
Giải nhì
10triệu
617
326
856
622
722
634
1
Giải ba
4triệu
453
515
763
565
796
263
350
842
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

412
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.808
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00151
Giải ĐB
2 tỉ
608 3550
Phụ ĐB
400triệu
355 6081
Giải nhất
30triệu
108
842
830
177
1
Giải nhì
10triệu
819
150
878
788
088
764
1
Giải ba
4triệu
703
239
699
330
130
164
179
173
12
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

50
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

476
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.052
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00150
Giải ĐB
2 tỉ
948 8320
Phụ ĐB
400triệu
832 9480
Giải nhất
30triệu
425
607
290
416
0
Giải nhì
10triệu
630
443
283
124
012
000
2
Giải ba
4triệu
490
110
066
566
715
082
059
238
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

75
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

480
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.412
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00149
Giải ĐB
2 tỉ
450 4770
Phụ ĐB
400triệu
477 4501
Giải nhất
30triệu
226
419
273
053
1
Giải nhì
10triệu
506
642
048
736
964
942
5
Giải ba
4triệu
285
317
891
337
535
081
023
112
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

33
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

540
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.946
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00148
Giải ĐB
2 tỉ
344 6341
Phụ ĐB
400triệu
634 3440
Giải nhất
30triệu
043
720
621
719
1
Giải nhì
10triệu
361
386
645
056
297
034
2
Giải ba
4triệu
104
422
812
036
356
697
386
763
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

42
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

521
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.361
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00147
Giải ĐB
2 tỉ
068 7430
Phụ ĐB
400triệu
743 0681
Giải nhất
30triệu
805
543
400
380
4
Giải nhì
10triệu
536
422
010
493
261
494
6
Giải ba
4triệu
850
133
157
302
981
537
452
813
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

74
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

622
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.423
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00146
Giải ĐB
2 tỉ
027 4370
Phụ ĐB
400triệu
437 0270
Giải nhất
30triệu
450
042
689
477
0
Giải nhì
10triệu
829
040
106
049
700
480
0
Giải ba
4triệu
581
935
374
787
709
336
450
242
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

45
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

465
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.646
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00145
Giải ĐB
2 tỉ
054 4250
Phụ ĐB
400triệu
425 0540
Giải nhất
30triệu
769
090
905
191
1
Giải nhì
10triệu
623
094
595
196
770
235
1
Giải ba
4triệu
236
683
757
410
172
195
415
361
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

71
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

466
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.818
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3DPRO theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Max 3D Pro trực tiếp

XSMAX3DPRO 300 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 3D Pro có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,